Funcions cognitives de ENTP

Ne - Ti

ENTP cognitive functions

Cristall de ENTP

ENTP personality

Innovador

Quines són les funcions cognitives de ENTP?

Les funcions cognitives de l'ENTP són Ne, Ti, Fe, Si, Ni, Te, Fi i Se. Les seves funcions dominants i auxiliars són Ne i Ti, és per això que el cristall de funcions cognitives de l'ENTP té el costat esquerre amb Ne i el costat dret amb Ti. Ne (intuïció extrovertida) és la funció cognitiva dominant dels ENTP, això els fa aventurers curiosos, entusiastes per anar més enllà dels límits i trencar les normes. Ti (pensament introvertit) en la posició auxiliar dels ENTP equilibra el seu Ne amb un filtratge lògic i un raonament, permetent als ENTP navegar per la vida amb racionalitat sense sacrificar tota la diversió. En conjunt, les seves funcions cognitives dominants i auxiliars fan que els ENTP siguin espontanis i llestos.

Ne cognitive function

Ne

Dominant

Ti cognitive function

Ti

Auxiliar

Fe cognitive function

Fe

Terciari

Si cognitive function

Si

Inferior

Ni cognitive function

Ni

Oposat

Te cognitive function

Te

Crític

Fi cognitive function

Fi

Engalipador

Se cognitive function

Se

Dimoni

Coneix gent nova

10.000.000+ DESCÀRREGUES

Ne cognitive function

FUNCIÓ ENTP DOMINANT

Intuïció extravertida

La intuïció extravertida ens atorga el do de la imaginació. Potencia la nostra visió de la vida i ens allibera de les nostres creences limitants i de les barreres que ens posem a nosaltres mateixos. Utilitza patrons i tendències per connectar amb la realitat tangible. La intuïció extravertida és sensible a la impressió i l'ambient, més que als detalls específics. Aquesta funció es desenvolupa aventurant-se en els misteris del món. Ens porta a fluir intuïtivament a través del corrent d'anticipació sobre allò que encara no s'ha descobert.

La funció cognitiva dominant és la base del nostre ego i consciència. També anomenada "heroi o heroïna", la funció dominant és el nostre procés mental més natural i preferit i la manera principal d'interactuar amb el món.

La intuïció extravertida (Ne) en la posició dominant atorga als ENTP el do de la imaginació. Els permet utilitzar patrons i tendències per connectar amb el món exterior. Centren les seves energies en explorar coses que encara no s'han desvelat. Els ENTP superen les barreres i les creences que els limiten amb l'ajuda de la seva funció dominant. Abracen diverses cultures i possibilitats sempre que els ajudin a créixer i aprendre.

Ti cognitive function

FUNCIÓ ENTP AUXILIAR

Pensament introvertit

El pensament introvertit ens atorga el do de la lògica. Està formada per una interrelació de coneixements i patrons. El pensament introvertit conquereix la vida a través d'un marc intern construït per experiències pròpies. Ens porta a enllaçar lògicament tot el que vivim. El pensament introvertit es desenvolupa en la resolució racional de problemes. No hi ha lloc per a l'ambigüitat, ja que persegueix constantment l'aprenentatge i el creixement. Ens permet comprendre com funcionen les coses, des del més simple fins a les complexitats més profundes.

La funció cognitiva auxiliar, coneguda com a 'Mare' o 'Pare', ajuda a guiar la funció dominant en la percepció del món i és la que fem servir per consolar els altres.

El pensament introvertit (Ti) en la posició auxiliar equilibra el Ne dominant amb el do de la lògica. Permet als ENTP alinear els seus pensaments, accions i decisions amb lògica, exactitud i precisió. Viuen la seva vida amb la capacitat de parar i analitzar les situacions abans d'experimentar la espontaneïtat. La capacitat de resoldre els problemes de manera racional els ajuda a no ser espectadors passius i fer realitat els seus objectius. Els ajuda a seguir el camí que realment els funciona. Quan fan servir aquesta funció, poden fer-se preguntes com ara "és aquest camí lògic i racional?", "quines són les inconsistències aquí?" o "tinc prou informació per actuar en aquesta situació?". Els ENTP també utilitzen el seu Ti auxiliar per consolar els altres i proporcionar solucions realistes basades en les seves experiències.

Fe cognitive function

FUNCIÓ ENTP TERCIARI

Sentiment extravertit

El sentiment extravertit ens atorga el do de l'empatia. Defensa el bé més que centrar-se en els desitjos individuals. Té un fort sentit d'integritat i ètica. A través d'aquesta funció ens posem en sintonia instintivament amb els valors morals i culturals per mantenir la pau i l'harmonia. El sentiment extravertit ens permet sentir pels altres encara que no ens trobem a la mateixa situació. Ens motiva a mantenir i nodrir les nostres connexions i relacions socials.

La funció cognitiva terciària és la que ens agrada utilitzar per relaxar-nos, calmar-nos i treure la pressió de les nostres funcions dominants i auxiliars que fem servir sovint. Coneguda com "El nen o l'alleujament", ens ajuda a fer un descans de la nostra vida i a jugar com si fóssim infants. És la funció que fem servir quan ens sentim naturals i acceptats.

El sentiment extravertit (Fe) en la posició terciària allibera el Ne dominant i el Ti auxiliar amb el do de l'empatia. Permet que els ENTP connectin amb altres persones i entenguin els seus sentiments i experiències. Intuïtivament veuen a través dels gestos de la gent i tenen una molt bona capacitat per relacionar-se. Són capaços de sortir de situacions complexes. Practicar l'art de relacionar-se i intercanviar paraules amables alimenta l'ànima dels ENTP. Fe transmet tranquil·litat a les seves ments sempre actives quan troba ànimes afins amb qui compartir rialles i llàgrimes.

Si cognitive function

FUNCIÓ ENTP INFERIOR

Observació introvertida

Introverted Sensing (Si) bestows us with the gift of details. It consults the detailed past to gain wisdom while living in the present. We recall and revisit memories and acquired information through this function. It constantly stores sensory data to balance our current views and opinions. Introverted Sensing teaches us to credit proven facts and life experiences instead of mere instincts. It counsels us to avoid committing the same mistakes twice.

La funció cognitiva inferior és la funció més feble i profunda del nostre ego i consciència. Amaguem aquesta part de nosaltres mateixos, avergonyits de la nostra incapacitat per gestionar-la amb eficàcia. A mesura que envellim i madurem, abracem i desenvolupem la nostra funció inferior, i ens proporciona una gran satisfacció arribar al cim del nostre creixement personal i el final del viatge de la nostra pròpia aventura.

L'observació introvertida (Si) en la posició inferior ocupa l'espai més petit de la ment dels ENTP. El seu desig d'aventures noves i espontànies fa que s'oblidin de les solucions existents i les necessitats bàsiques del seu cos, com ara menjar o prendre medicaments. Com que l'observació introvertida és la seva funció inferior, la rutina els pot avorrir, ja que els treu de la seva imaginativa Ne dominant. Els ENTP poden percebre les persones que utilitzen Si com a poc interessants, ja que se centren en dades i experiències del món real en lloc de nedar a través dels oceans interminables de possibilitats.

Ni cognitive function

FUNCIÓ ENTP OPOSAT

Intuïció introvertida

La intuïció introvertida ens atorga el do de la intuïció. El món de l'inconscient és el seu lloc de treball. És una funció de pensament projectat al futur que intuïtivament ho sap tot sense esforçar-se gaire. Ens permet experimentar l'emoció imprevisible dels moments "eureka" a través del nostre processament inconscient. La intuïció introvertida també ens permet veure més enllà del que es veu. Segueix a través d'un patró abstracte de com funciona el món i busca constantment resposta als perquès de la vida.

La funció d'oposició, també coneguda com la "Nèmesi", manifesta els nostres dubtes i paranoies i actua en oposició a la nostra funció dominant, qüestionant la manera com veu el món.

La intuïció introvertida (Ni) en la posició oposada preocupa les ments dels ENTP, ja que contradiu el seu Ne dominant. S'oposa a la seva capacitat de crear diverses alternatives per trobar solucions adequades i preveure'n els efectes. Els ENTP se senten frustrats i desestabilitzats en experimentar la seva funció Ni. El seu do de la intuïció activa els seus dubtes i paranoies quan es troba amb gent que fa servir Ni i els considera egoistes i poc col·laboradors. Quan utilitzen la funció oposada, poden començar a pensar coses com "per què ignoren les meves idees brillants?", "per què m'estan impedint explorar altres opcions possibles?" o "per què s'oposen deliberadament a tot el que suggereixo?". Poden tornar-se obstinats quan pensen massa en els resultats negatius.

Te cognitive function

FUNCIÓ ENTP CRÍTIC

Pensament extravertit

El pensament extravertit ens atorga el do de l'eficiència. Utilitza el nostre raonament analític i l'objectivitat. El pensament extravertit es forja en la supremacia dels sistemes externs, el coneixement i l'ordre. El pensament extravertit s'adhereix als fets més que a les emocions fugaces. No troba el temps per fer petar la xerrada i se centra en qüestions purament importants. Potencia la nostra passió i entusiasme pel discurs informatiu per ampliar els nostres horitzons de saviesa i coneixement.

La funció crítica ens critica i menysprea a nosaltres mateixos o als altres i no té cap problema a humiliar i ridiculitzar per tal d'aconseguir el control.

El pensament extravertit (Te) en la posició crítica ataca l'ego i els provoca vergonya i decepció. Experimenten el seu do de l'eficiència de manera crítica i desestabilitzadora. Critica la seva falta d'organització i l'enfocament lògic per fer les coses. Els ENTP se senten descoratjats i avergonyits quan veuen que no poden gestionar les seves vides de manera eficient. Prefereixen tenir una ment organitzada abans que un entorn organitzat. Quan fan servir el seu Te, es poden renyir a si mateixos i als altres amb pensaments com ara "per què soc tan ineficient?", "per què no poden acabar el que han començat?" o "aquests problemes podrien haver-se evitat si no fossin tan lents i desorganitzats!". Quan els altres creen desordre en la seva pròpia rutina, els ENTP utilitzen Te per ridiculitzar-los. Consideren la gent que fa servir el seu Te com a dèspotes i presumptuoses. En conseqüència, tendeixen a ser obstinats i desafiadors davant dels seves instruccions sistemàtiques.

Fi cognitive function

FUNCIÓ ENTP ENGALIPADOR

Sentiment introvertit

El sentiment introvertit ens atorga el do del sentiment. Navega pels racons més profunds dels nostres pensaments i emocions. El sentiment introvertit flueix pels nostres valors i busca un sentit profund de la vida. Ens permet mantenir-nos dins de les nostres barreres i la nostra identitat davant de la pressió externa. Aquesta funció cognitiva intensa sent el dolor dels altres i li agrada ser el cavaller que salva els qui ho necessiten.

La funció tramposa és astuta, maliciosa i enganyosa, manipulant i atrapant la gent a les nostres trampes.

El sentiment introvertit (Fi) a la posició del trampós molesta els ENTP amb la seva naturalesa introspectiva. Aquestes personalitats prefereixen l'anàlisi lògica en lloc de connectar amb quelcom abstracte. En conseqüència, utilitzen el Fi per manipular qualsevol persona que amenaça el seu ego i desmuntar els seus valors o ètica. El seu costat trampós pot aparèixer fent d'advocat del diable amb qui fa servir Fi i mostra passió i empenta respecte als seus propis ideals. Per exemple, poden atacar la fe d'una persona i fer-los qüestionar les seves creences religioses. Un ENTP pot ridiculitzar i insultar la seva rigidesa, serietat i sensibilitat. Poden negar i desacreditar els codis ètics només per demostrar que estan equivocats.

Se cognitive function

FUNCIÓ ENTP DIMONI

Observació extravertida

L'observació extravertida ens atorga el do dels sentits. La realitat tangible és el seu camp de batalla per defecte. L'observació extravertida conquereix la vida a través d'experiències sensorials, millorant els seus sentits i moviments corporals. Ens permet adherir-nos als estímuls del món físic. L'observació extravertida engega el coratge per aprofitar els moments mentre duren. Ens fa actuar de manera espontània, en lloc d'esperar a veure què passa.

La funció del dimoni és la nostra funció menys desenvolupada, profundament inconscient i allunyada del nostre ego. La nostra relació amb aquesta funció és tan tensa que tenim dificultats per relacionar-nos amb ella i sovint demonitzem les persones que la fan servir com a funció dominant.

L'observació extravertida (Se) en la posició del dimoni és la funció menys desenvolupada dels ENTP. Connectar amb els detalls sensorials de les seves vides els confon i esgota la seva Ne dominant. Prefereixen veure com podria ser el món, en lloc de com és actualment. Com que no utilitzen aquesta funció de manera freqüent, els pot costar comprometre's amb la viabilitat del món real. Acaben projectant energia negativa a aquells que utilitzen Se. Poden frustrar-se per aferrar-se al present i els estímuls físics que els envolten. Concentrar-se en la realitat no és el seu fort, ja que se centren en les impressions i les possibilitats.

Some text some message..

Fem servir galetes al nostre web per motius d'anàlisi, rendiment i publicitat, entre d'altres. Més informació.

Anàlisi

Les galetes s'utilitzen per recopilar dades sobre com es fa servir el nostre lloc web i ens ajuden a millorar-lo i personalitzar-lo. Les galetes també ajuden a analitzar els patrons de trànsit web i ens permeten veure què funciona millor per als nostres visitants i determinar les àrees on podem millorar.

Rendiment

Les galetes s'utilitzen per personalitzar la teva experiència i garantir que veus el contingut que s'adapta a les teves preferències i interessos, així com les àrees en què es pot utilitzar el nostre lloc web. Es requereixen galetes per a determinats serveis disponibles a través del nostre lloc web, com ara l'accés a ubicacions segures, i es fan servir per algunes funcions crítiques, com ara l'accés segur.

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. Més informació.

Anàlisi

Les galetes s'utilitzen per recopilar dades sobre com es fa servir el nostre lloc web i ens ajuden a millorar-lo i personalitzar-lo. Les galetes també ajuden a analitzar els patrons de trànsit web i ens permeten veure què funciona millor per als nostres visitants i determinar les àrees on podem millorar.

Rendiment

Les galetes s'utilitzen per personalitzar la teva experiència i garantir que veus el contingut que s'adapta a les teves preferències i interessos, així com les àrees en què es pot utilitzar el nostre lloc web. Es requereixen galetes per a determinats serveis disponibles a través del nostre lloc web, com ara l'accés a ubicacions segures, i es fan servir per algunes funcions crítiques, com ara l'accés segur.