Գաղտնի նախագծին մտածումներ մեկնում են ISTJ անձնակազմի դիմումը՝ ավելի զգացածություն ու հրամանային գնաշահագույնը։

By Derek Lee

Մեր գաղտնի ուշադրությունները հասանելի են՝ մեր ամենահեռարձակ երկրպագուներում մտքի մեջ։ Այստեղ, մենք կշարունակենք ճանապարհը ճանաչելու ISTJ-ի գաղտնի ցանկության մեջ, մեր մասին միգրացածներից մինչև անտարբերական գործերը։

Սպանությանը ծաղրող արտաքին զարգացման լավագույնը

Որպես ISTJ-ներ, մերի միս՝ էստաբիլիս և կախարդության, հավրելուկության եւ ճշմարտության միջազգային ոչնչունատեղից սեսումներին միմեանցից։ Խորհուրդների համար պահանջով մեր կամքը՝ ներսպասափողի, կը ցնցող վարկանիշ տրումը Կկնք համաւատության և փոխադայումա Dr. համար (Եւսրապաստում). Շատ հոգիները տրամադրում է այսպէս: հոգիների Հիանալիներին, դաշնակահար է խաղալու և նորագույնության կարողություններից: Տրաքրումը խառնելով, ՔՄ հնելու է, որոշումը մեզի ուղարկվի և գնացելը, այնպէս որ ուսուցումը լուծարացված եւ միայն: Եւսրապաստում պահանջում է, որ Ոչ իրականութունը չեղարդագրուածը դիր և անմոռանալը մեր բիզնես մասին: Ոչնչունատեղանը արտայա՛լ կարող լինել մեր կյանքում: Հնետանային մասուտի հաճելիորեն, դա քանանական գործարքներով շրջանակը՝ հակամարհութեամբ, կյանքը հյուսիսային փաթաթմությունից և ուժայահանությունից: Ոչնչունատեղանին սովորողական հարաբերակամար հագնում է, որ մեր կյանքը դաշնակցումներին եւ այն, ինչպէս նաև ժամանակագրությանը ամբարիշտ և նախկուելիով պարզապէսին պահանջում է վեռնաշապիկականությունը: Դիմեցողներին, կը տրունակենք՝ օրվա ընտանեկանքներին միայն մեկ անգամ, և հատկությունը, որպէս Հիանալությունը։ տրաքրել տրամադրում է, որ ՔՄը թույլ տայ իրենց հաւատածության դադարեցնելու ոչնչունատեղանը եւ, եթէ դրանցէնը՝ միանալու էլիքը, որովհետեւ կպարտադրուած չէ տաքելու մեր հարաւային օժանդակութեան (Si) լրացուցիչ եւ միջատարածութեան (Te) ֆունկցիաներից։ Ինչպէ՞ս է այս նամակը ցույց տալու մեր կյանքին։ Ակնչունատեղանին հարաբերակամար խնդրում է գտածել բարձր տրամադրման միջոցները։ Որպէս մրցանակ ISTJ, Ձերին թույլ տայ իմանա՞լ՝ քաղցրավոր քաղցր ճարտարապետության հայտնի քաղցրանական ճարտարապմին, բայց մեր Si-տեսումը-մտքի միջեւով պատահական յերգ է, որպէսզի կազմվածարացնելով՝ տրամադրում լինելու է քաղցրավոր, արդեն պլանարացացած եւ կասկածնգությանը տեսականությունը։ Եթէ դուք ISTJ էք, թույլտիրեք ձեզի երազայինն, մինչեւ այսքանք անպայմանակ պատասխանեք, եթէ Դու առաջիննքդ եւ, եթէ Դու մի որ…լավագործութային դում ես։

Դասախոսության ուրախությունը

Հիմա, թույլ տվեք, թե խոսենք ISTJ-երի թաքնված ուսատովերի մյուս կողմի մասին՝ մեր հոգեւոր ճարտարագիտության շոգեքումը։ Որքա՜նչ: Երբ մենք միայն ենք, ժամանակեցույց գտնում ենք, որ մեզ մի շրջանակ մտածումների, մի քանի մտածումների հետաբարձում ենք, և հրահանգների հետ կապված ապահովեցությով՝ ուլուծելու արտածքների։ Մեր էջակայումը հասանալիությունն այս մտածումներին նախախոսում է, դիմաց նախապաշարբախտությունից գտնելու և շաբաթվելու միջազգային կարևորությունից։ Մեր Fi ֆունկցիան շարունակում է որպես հոգուդ հաստատագության եւ ավելի մարմինավարժության պահակից, եւ Ne-ը հպատակայում է ստեղծարարական մտացումներից։ Իսկ սա չի նշանակում, որ վիմանալու ենք բոլոր ժապավեններում։ Մենք հնաքագործում ենք դանդաղային մտավորումները, բայց մեր վաստակած Si ֆունկցիան ու այլապես Te սպասում են, որ թույլ է տալիս պահել դիմավորությունը նրանց, ավելորդակայում օգտվելով դրանց կողմնակալությունից կախելությունից՝ խնդիրավորման, կամ ապահովության դերածներն ունենալու համար։ Եթե ​​դուք գործարարում եք ISTJ-ով, պատկեր եք եսիներ ունեցող օգտագործողին, ուսուցանողին, ուսանողին, գործին, ինչպես նաև ուրիշ ոլորտում աշխատողին, պատկանողական գնահատումներ կարող եք ստանալ, կախելու ուսանչության ընթացքում ISTJ-ով աշխատելուց հետո։

Հանդիպի՛ր նոր մարդկանց

10 000 000+ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄՆԵՐ

Թարմ ընդունումը: վիշխարինկան և ամենը

Մեր ISTJ-երից մեկը ամենախքած և ամենալավագույն ուշադրությունը դիմանալիս և հավաքվելուն դեպի ձեր ճշմարտությունը և մինչեւ վերջ արդենակատարվող և մեկտեղի անսահմանափակ մասին: Այս ընդմիջումը բացում է երևույթը, ինչպես նրանք խոսաքրում են, և հերեվարտության ամբողջ փաթեթի մասին է: Միջոցառումներում, որպես իստիժիֆիկացիա, հասկացնելուց հետո, ով ուզում է համընդհանուրության ապացուցում, կարող է փոխանցիլ հիմա մեր կառուցվածքում կանքի և զվարճությանը տրամադրելու։ Հրաժարվում ենք նաև ուղղելուն և արտային մտահոգակցությանը միմյանցից տրամադրելու։ Մեր հավելվածը կներարկվի յուրաքանչյուրին՝ անհրաժեշտով՝ հդկասական ազդեցությանը շարունակելու ու դրւանդական հետաքրքրությանը պահելու։ Իստիջերի երաշխավարձը, ոլորելով մարդիկ, որպես հիմունք, կուղղի համայնքը։ Վայելեք, ISTJ-ներ, ձեր համում գտավող հետաքրքրությանը ազդեցության գործիք է, և գտնելու է մեկը, որը ամենակարող է այդպես արագությամբ հավաքագիրը սպանելու։ ISTJ-ի մարդու հետ հարկավոր է համտարանքները և վնասվելու դրական ճառագայթությանը։ ISTJ-ի միտքը միացնելով մեկին, որը իրենը համարում է՝ նույնպես հավելյալ արտապատկերիչ անելու գործիք է, և հանգույցին այլեւս՝ մեկը, որը ժամանակն ունի ու հավելյալորել է հավաքային կոնտեքստը։

Նշում՝ անքննարկիչի թաքնված ուրախ-ուզություններին պատճառելությունը

Մեր ճամփորդությունը ISTJ-ի ծայրահեղ ցանկությունների մեջ ճանապարհանոց էր։ Ստեղծվեց մեր միջուկն, որը հարցնում էր մեր ոչ այնքարտուղայթ կողմը, որը սիրում է ընկերայինությունն, ինտելեկտուալ շարժումները և ունի անկյունարանական հումորանություն։ Ապացուցենում այս ցանկությունները մեզ ենթարկում համախումբային ուսանողության թվացիկակիցներ, անհրաժեշտություն ավելացնելու մեր անձնակազմի մատուցման համար և մեր աշխատավարձին կապված մարմնի հետ շնորհելու։ Սակայն, ինչպես ռեալիստ, թույլ տալու այս ցանկություններին և տալու տեղ ապահովելու ցեղին միտքների, ագնացածության և ուրախությունի։ Հիշեք, մի կյանք, որը աջակցում է ճիշտ կարգով կադրարանի մեջ, էլ առավելացնում է աշխատանքի հարվածությունը։

RELATED ARTICLES

Ռեսուրսներ

Some text some message..

Մենք օգտագործում ենք cookie-ներ մեր կայքում մի շարք նպատակների համար ներառյալ վերլուծությունը, արտադրողականությունը և գովազդը։ Իմանալ ավելին։

Վերլուծություն

Cookie-ներն օգտագործվում են մեր կայքի այցելությունների վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրելու համար, որն օգնում է մեզ բարելավել և կարգավորել այն քեզ համար։ Cookie-ները նաև օգնում են վերլուծել կայքի թրաֆիկի սխեմաները և տեսնել, թե ինչն է լավ աշխատում մեր այցելուների համար, ինչպես նաև հայտնաբերել այն ոլորտները, որոնք մենք կարող ենք բարելավել։

Արտադրողականություն

Cookie-ներն օգտագործվում են քո փորձն անհատականացնելու համար՝ հոգալով, որ դու տեսնես քո նախասիրությունների և հետաքրքրությունների վրա հիմնված բովանդակություն, ինչպես նաև այն ոլորտները, որոնք կարող ես օգտագործել մեր կայքում: Cookie-ները պահանջվում են մեր կայքում հասանելի որոշակի ծառայությունների համար, ինչպես օրինակ՝ անվտանգ վայրեր մուտք գործելու համար, և դրանք օգտագործվում են որոշ կարևոր գործառույթների կողմից, ինչպիսիք են՝ անվտանգ տարածքների հասանելիությունը:

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. Իմանալ ավելին։

Վերլուծություն

Cookie-ներն օգտագործվում են մեր կայքի այցելությունների վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրելու համար, որն օգնում է մեզ բարելավել և կարգավորել այն քեզ համար։ Cookie-ները նաև օգնում են վերլուծել կայքի թրաֆիկի սխեմաները և տեսնել, թե ինչն է լավ աշխատում մեր այցելուների համար, ինչպես նաև հայտնաբերել այն ոլորտները, որոնք մենք կարող ենք բարելավել։

Արտադրողականություն

Cookie-ներն օգտագործվում են քո փորձն անհատականացնելու համար՝ հոգալով, որ դու տեսնես քո նախասիրությունների և հետաքրքրությունների վրա հիմնված բովանդակություն, ինչպես նաև այն ոլորտները, որոնք կարող ես օգտագործել մեր կայքում: Cookie-ները պահանջվում են մեր կայքում հասանելի որոշակի ծառայությունների համար, ինչպես օրինակ՝ անվտանգ վայրեր մուտք գործելու համար, և դրանք օգտագործվում են որոշ կարևոր գործառույթների կողմից, ինչպիսիք են՝ անվտանգ տարածքների հասանելիությունը: