Boo

Biz sevginin tərəfindəyik.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Technology İcma

technology icması, söhbət və müzakirə.

İNDİ QOŞULUN

1,8 mln İnsanlar

#technology

1,8 mln İnsanlar

Qoşulun
ən yaxşı
yeni
Metik
Metik

3a

ENTP

9
8

Maraqlı

1

1

Yeni İnsanlarla Tanış ol

20.000.000+ YÜKLƏMƏLƏR

İNDİ QOŞULUN