#japan
6.5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ

#india
1.1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ

#chile
821 ਲੋਕੀ

#argentina
713 ਲੋਕੀ

#asia
525 ਲੋਕੀ

#usa
516 ਲੋਕੀ

#canada
499 ਲੋਕੀ

#portugal
420 ਲੋਕੀ

#ukraine
414 ਲੋਕੀ

#france
412 ਲੋਕੀ

#china
404 ਲੋਕੀ

#philippines
387 ਲੋਕੀ

#italy
386 ਲੋਕੀ

#indonesia
372 ਲੋਕੀ

#mexico
354 ਲੋਕੀ

#colombia
354 ਲੋਕੀ

#australia
351 ਲੋਕੀ

#peru
315 ਲੋਕੀ

#palestine
309 ਲੋਕੀ

#poland
290 ਲੋਕੀ

#texas
289 ਲੋਕੀ

#scotland
277 ਲੋਕੀ

#thailand
271 ਲੋਕੀ

#ireland
246 ਲੋਕੀ

#florida
242 ਲੋਕੀ

#israel
233 ਲੋਕੀ

#germany
231 ਲੋਕੀ

#europe
224 ਲੋਕੀ

#russia
218 ਲੋਕੀ

#newyork
216 ਲੋਕੀ

#spain
211 ਲੋਕੀ

#malaysia
199 ਲੋਕੀ

#california
199 ਲੋਕੀ

#egypt
198 ਲੋਕੀ

#turkey
192 ਲੋਕੀ

#norway
188 ਲੋਕੀ

#singapore
188 ਲੋਕੀ

#michigan
187 ਲੋਕੀ

#venezuela
175 ਲੋਕੀ

#greece
174 ਲੋਕੀ

#brazil
172 ਲੋਕੀ

#romania
170 ਲੋਕੀ

#england
157 ਲੋਕੀ

#sweden
154 ਲੋਕੀ

#ecuador
145 ਲੋਕੀ

#newzealand
142 ਲੋਕੀ

#pakistan
142 ਲੋਕੀ

#colorado
136 ਲੋਕੀ

#southkorea
135 ਲੋਕੀ

#vietnam
135 ਲੋਕੀ

#arizona
134 ਲੋਕੀ

#ohio
131 ਲੋਕੀ

#puertorico
127 ਲੋਕੀ

#costarica
126 ਲੋਕੀ

#finland
123 ਲੋਕੀ

#southafrica
121 ਲੋਕੀ

#taiwan
117 ਲੋਕੀ

#africa
116 ਲੋਕੀ

#iceland
113 ਲੋਕੀ

#hawaii
113 ਲੋਕੀ

#minnesota
103 ਲੋਕੀ

#iran
102 ਲੋਕੀ

#switzerland
102 ਲੋਕੀ

#netherlands
102 ਲੋਕੀ

#newjersey
100 ਲੋਕੀ

#bulgaria
97 ਲੋਕੀ

#belgium
93 ਲੋਕੀ

#unitedkingdom
90 ਲੋਕੀ

#caribbean
87 ਲੋਕੀ

#guatemala
85 ਲੋਕੀ

#algeria
83 ਲੋਕੀ

#georgia
79 ਲੋਕੀ

#croatia
77 ਲੋਕੀ

#wisconsin
74 ਲੋਕੀ

#oregon
74 ਲੋਕੀ

#serbia
71 ਲੋਕੀ

#hungary
68 ਲੋਕੀ

#austria
65 ਲੋਕੀ

#wales
64 ਲੋਕੀ

#pennsylvania
64 ਲੋਕੀ

#northcarolina
63 ਲੋਕੀ

#albania
62 ਲੋਕੀ

#balkan
59 ਲੋਕੀ

#massachusetts
56 ਲੋਕੀ

#paraguay
55 ਲੋਕੀ

#denmark
55 ਲੋਕੀ

#srilanka
54 ਲੋਕੀ

#tennessee
52 ਲੋਕੀ

#bolivia
52 ਲੋਕੀ

#myanmar
51 ਲੋਕੀ

#indiana
51 ਲੋਕੀ

#utah
51 ਲੋਕੀ

#kentucky
50 ਲੋਕੀ

#cuba
48 ਲੋਕੀ

#morocco
48 ਲੋਕੀ

#oklahoma
47 ਲੋਕੀ

#bangladesh
47 ਲੋਕੀ

#czechrepublic
46 ਲੋਕੀ

#lebanon
45 ਲੋਕੀ

#qatar
44 ਲੋਕੀ

#washingtonstate
43 ਲੋਕੀ

#alabama
43 ਲੋਕੀ

#virginia
42 ਲੋਕੀ

#alaska
41 ਲੋਕੀ

#nepal
39 ਲੋਕੀ

#arkansas
39 ਲੋਕੀ

#uae
39 ਲੋਕੀ

#illinois
38 ਲੋਕੀ

#iowa
38 ਲੋਕੀ

#lithuania
38 ਲੋਕੀ

#maryland
37 ਲੋਕੀ

#newhampshire
36 ਲੋਕੀ

#malta
36 ਲੋਕੀ

#tunisia
34 ਲੋਕੀ

#saudiarabia
34 ਲੋਕੀ

#southamerica
32 ਲੋਕੀ

#montana
30 ਲੋਕੀ

#kansas
28 ਲੋਕੀ

#belarus
28 ਲੋਕੀ

#missouri
27 ਲੋਕੀ

#kuwait
27 ਲੋਕੀ

#louisiana
26 ਲੋਕੀ

#middleeast
24 ਲੋਕੀ

#cyprus
24 ਲੋਕੀ

#mauritius
23 ਲੋਕੀ

#westvirginia
23 ਲੋਕੀ

#iraq
23 ਲੋਕੀ

#brunei
22 ਲੋਕੀ

#nebraska
21 ਲੋਕੀ

#honduras
21 ਲੋਕੀ

#azerbaijan
21 ਲੋਕੀ

#newmexico
20 ਲੋਕੀ

#vermont
20 ਲੋਕੀ

#syria
19 ਲੋਕੀ

#idaho
19 ਲੋਕੀ

#nicaragua
19 ਲੋਕੀ

#kenya
18 ਲੋਕੀ

#southcarolina
18 ਲੋਕੀ

#kazakhstan
18 ਲੋਕੀ

#nigeria
17 ਲੋਕੀ

#northdakota
16 ਲੋਕੀ

#estonia
14 ਲੋਕੀ

#moldova
13 ਲੋਕੀ

#bahrain
13 ਲੋਕੀ

#cambodia
13 ਲੋਕੀ

#sudan
12 ਲੋਕੀ

#wyoming
12 ਲੋਕੀ

#nevada
11 ਲੋਕੀ

#uzbekistan
11 ਲੋਕੀ

#ethiopia
10 ਲੋਕੀ

#eastasia
10 ਲੋਕੀ

#mississippi
9 ਲੋਕੀ

#southdakota
9 ਲੋਕੀ

#zambia
5 ਲੋਕੀ

#eastafrica
5 ਲੋਕੀ

#libya
5 ਲੋਕੀ

#westafrica
4 ਲੋਕੀ

#centralasia
3 ਲੋਕੀ

#namibia
3 ਲੋਕੀ

#botswana
3 ਲੋਕੀ

#centralamerica
2 ਲੋਕੀ

#kyrgyzrepublic
1 ਲੋਕੀ

#sénégal
1 ਲੋਕੀ

#côtédivoire
1 ਲੋਕੀ

#eswatini
1 ਲੋਕੀ

#southasia
1 ਲੋਕੀ

#centralafrica
1 ਲੋਕੀ

Country ਸਮੁਦਾਇ

country ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ. Meet new people.

2.5 ਲੱਖ ਲੋਕੀ

ਸਰਵੋਤਮ - ਅੱਜ

ਸਰਵੋਤਮ

ਨਵਾਂ

#country

2.5 ਲੱਖ ਲੋਕੀ

ਜੁੜੋ

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ!

Some text some message..

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.