Boo

ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Pavi Panesar
Pavi Panesar

1y

ISTJ

ਕਰਕ

1
2

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਹਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉਦਾਸ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਮਸਫਰ ਨਹੀ !

6

1

ਟਿੱਪਣੀ

Food ਸਮੁਦਾਇ

food ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ.

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

41 ਲੱਖ ਰੂਹਾਂ

ਸਰਵੋਤਮ
ਨਵਾਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ!

ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

2,00,00,000+ ਡਾਊਨਲੋਡਸ

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ