#japan
4.9K ดวงใจ

#india
864 ดวงใจ

#chile
640 ดวงใจ

#argentina
510 ดวงใจ

#usa
402 ดวงใจ

#canada
389 ดวงใจ

#asia
369 ดวงใจ

#ukraine
322 ดวงใจ

#indonesia
319 ดวงใจ

#portugal
318 ดวงใจ

#france
315 ดวงใจ

#china
306 ดวงใจ

#colombia
286 ดวงใจ

#philippines
284 ดวงใจ

#italy
282 ดวงใจ

#australia
273 ดวงใจ

#mexico
266 ดวงใจ

#peru
240 ดวงใจ

#texas
226 ดวงใจ

#poland
217 ดวงใจ

#thailand
198 ดวงใจ

#florida
196 ดวงใจ

#palestine
191 ดวงใจ

#scotland
190 ดวงใจ

#germany
185 ดวงใจ

#ireland
183 ดวงใจ

#israel
182 ดวงใจ

#newyork
169 ดวงใจ

#europe
168 ดวงใจ

#egypt
167 ดวงใจ

#malaysia
165 ดวงใจ

#california
159 ดวงใจ

#russia
157 ดวงใจ

#singapore
156 ดวงใจ

#michigan
149 ดวงใจ

#spain
147 ดวงใจ

#turkey
147 ดวงใจ

#norway
139 ดวงใจ

#brazil
139 ดวงใจ

#venezuela
125 ดวงใจ

#england
122 ดวงใจ

#romania
121 ดวงใจ

#greece
120 ดวงใจ

#ohio
113 ดวงใจ

#sweden
112 ดวงใจ

#colorado
109 ดวงใจ

#ecuador
106 ดวงใจ

#southkorea
105 ดวงใจ

#arizona
105 ดวงใจ

#newzealand
100 ดวงใจ

#pakistan
95 ดวงใจ

#puertorico
93 ดวงใจ

#southafrica
91 ดวงใจ

#vietnam
90 ดวงใจ

#hawaii
88 ดวงใจ

#finland
88 ดวงใจ

#taiwan
87 ดวงใจ

#netherlands
86 ดวงใจ

#africa
85 ดวงใจ

#minnesota
82 ดวงใจ

#costarica
81 ดวงใจ

#iran
79 ดวงใจ

#newjersey
78 ดวงใจ

#switzerland
76 ดวงใจ

#belgium
74 ดวงใจ

#unitedkingdom
74 ดวงใจ

#bulgaria
73 ดวงใจ

#iceland
72 ดวงใจ

#algeria
71 ดวงใจ

#caribbean
69 ดวงใจ

#georgia
63 ดวงใจ

#guatemala
61 ดวงใจ

#oregon
57 ดวงใจ

#serbia
56 ดวงใจ

#wisconsin
56 ดวงใจ

#hungary
55 ดวงใจ

#pennsylvania
54 ดวงใจ

#croatia
51 ดวงใจ

#northcarolina
50 ดวงใจ

#paraguay
46 ดวงใจ

#wales
45 ดวงใจ

#albania
45 ดวงใจ

#denmark
44 ดวงใจ

#srilanka
44 ดวงใจ

#massachusetts
42 ดวงใจ

#tennessee
42 ดวงใจ

#czechrepublic
39 ดวงใจ

#myanmar
39 ดวงใจ

#austria
39 ดวงใจ

#indiana
38 ดวงใจ

#bangladesh
38 ดวงใจ

#kentucky
37 ดวงใจ

#alabama
37 ดวงใจ

#cuba
37 ดวงใจ

#lebanon
36 ดวงใจ

#utah
36 ดวงใจ

#oklahoma
36 ดวงใจ

#balkan
36 ดวงใจ

#washingtonstate
35 ดวงใจ

#iowa
35 ดวงใจ

#qatar
34 ดวงใจ

#illinois
32 ดวงใจ

#lithuania
32 ดวงใจ

#bolivia
32 ดวงใจ

#nepal
31 ดวงใจ

#maryland
31 ดวงใจ

#uae
31 ดวงใจ

#alaska
30 ดวงใจ

#arkansas
30 ดวงใจ

#morocco
30 ดวงใจ

#tunisia
29 ดวงใจ

#saudiarabia
29 ดวงใจ

#malta
29 ดวงใจ

#newhampshire
28 ดวงใจ

#virginia
27 ดวงใจ

#montana
27 ดวงใจ

#missouri
23 ดวงใจ

#kansas
23 ดวงใจ

#southamerica
22 ดวงใจ

#iraq
21 ดวงใจ

#belarus
21 ดวงใจ

#middleeast
20 ดวงใจ

#mauritius
19 ดวงใจ

#westvirginia
19 ดวงใจ

#honduras
19 ดวงใจ

#newmexico
19 ดวงใจ

#azerbaijan
19 ดวงใจ

#cyprus
18 ดวงใจ

#kuwait
18 ดวงใจ

#brunei
17 ดวงใจ

#louisiana
17 ดวงใจ

#vermont
17 ดวงใจ

#syria
16 ดวงใจ

#nicaragua
16 ดวงใจ

#southcarolina
16 ดวงใจ

#kazakhstan
16 ดวงใจ

#idaho
15 ดวงใจ

#nebraska
15 ดวงใจ

#northdakota
14 ดวงใจ

#nigeria
13 ดวงใจ

#moldova
11 ดวงใจ

#sudan
11 ดวงใจ

#wyoming
11 ดวงใจ

#kenya
11 ดวงใจ

#bahrain
10 ดวงใจ

#estonia
10 ดวงใจ

#cambodia
10 ดวงใจ

#ethiopia
9 ดวงใจ

#nevada
9 ดวงใจ

#uzbekistan
9 ดวงใจ

#eastasia
8 ดวงใจ

#southdakota
7 ดวงใจ

#libya
5 ดวงใจ

#mississippi
5 ดวงใจ

#eastafrica
4 ดวงใจ

#centralasia
3 ดวงใจ

#zambia
3 ดวงใจ

#namibia
2 ดวงใจ

#botswana
2 ดวงใจ

#westafrica
2 ดวงใจ

#centralamerica
2 ดวงใจ

#kyrgyzrepublic
1 ดวงใจ

#sénégal
1 ดวงใจ

#côtédivoire
1 ดวงใจ

#eswatini
1 ดวงใจ

#southasia
1 ดวงใจ

#centralafrica
1 ดวงใจ

ชุมชน China

ชุมชน china แชท และการสนทนา Meet new people.

309 ดวงใจ

ดีที่สุดในวันนี้

ดีที่สุด

ใหม่

#china

309 ดวงใจ

เข้าร่วม

ยังไม่มีโพสต์!

Some text some message..

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ การใช้งาน และการการโฆษณา เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้อีกด้วย ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้เข้าชมมากที่สุดและหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในการปรับแต่งบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของคุณ และพัฒนาการใช้งานในด้านอื่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นั้นมีความจำเป็นสำหรับบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้อีกด้วย ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้เข้าชมมากที่สุดและหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในการปรับแต่งบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของคุณ และพัฒนาการใช้งานในด้านอื่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นั้นมีความจำเป็นสำหรับบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง