Boo

ما برای عشق ایستاده ایم.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

History انجمن

انجمن، چت و بحث history.

همین حالا بپیوندید

1.3 میلیون نفر

#history

1.3 میلیون نفر

پیوستن
بهترين
جدید
Farzad
Farzad

7روز

INFJ

سنبله

نترس جانم...

نترس جانم...

4

3

Iman
Iman

2ماه

ENFJ

دلو

از خدا پرسیدم:اوستا کریم چرا گاهی دعا میکنم جوابمو نمیدی؟! گفت:با ایمان کامل ازم بخواه،طوری بهت آرامش،برکت،ثروت میدم که ازعالم بی نیاز شی.به من توکل کن نه به انسانها. #مرسی که هستی دلیل آرامش امروزم.♥️

2

1

Jay
Jay

2ماه

INTJ

سنبله

8
7

قوری چینی بندزن

شکسته های زندگیم رو دیگه دور نمیندازم بندشون میزنم و میذارمشون سر جاشون ولی اینبار خوب حواسم هست دیگه اون اتفاق براشون نیافته

قوری چینی بندزن

1

1

hamed
hamed

8ماه

ENFJ

قوس

ایران در سختی

14

2

sasha
sasha

8ماه

INFP

اسد

دلنوشته..

پرسش گرانه به من می نگرد. انگار می گوید چرا سکوت می کنی؟ به راستی برای چه سکوت می کنم؟ و به دنبال پاسخی می گردم. از چهره اش رو بر می گردانم به دیوار و از دیوار به پنجره. از پنجره به دست هایم، بر زانوانم و دوباره باز به چهره اش. هنوز به من نگاه می کند. سکوت را در اتاقش می شنوم. دلم می خواهد بگویم که... ادامه مطلب

7

0

MJ
MJ

1سال

ENFJ

سنبله

زن زندگی آزادی

26

1

با افراد جدید آشنا شوید

10,000,000+ دانلود

همین حالا بپیوندید