Boo

Wij staan voor liefde.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Videogames

Cuphead Persoonlijkheidstypes

DELEN

De volledige lijst van Cuphead personages en hun 16-persoonlijkheids- en enneagramtypes en sterrenbeeld.

Ga een debat aan over de persoonlijkheden van je favoriete personages en beroemdheden.

20.000.000+ DOWNLOADS

AANMELDEN

De Cuphead-databank

Aantal Cuphead Persoonlijkheidstypes: 38

Cuphead is een populaire videogame die veel aandacht heeft gekregen sinds de release in 2017. De game heeft een retro-animatiestijl die teruggrijpt naar de vroege dagen van de animatie van Disney. De protagonist van de game is Cuphead, die samen met zijn broer Mugman, door verschillende levels en bazen moet vechten om een schuld af te lossen die ze aan de duivel verschuldigd zijn. Cuphead is populair geworden onder gamers vanwege de unieke gameplay en prachtige visuals, maar het heeft ook discussies op gang gebracht onder fans over de persoonlijkheidstypen van de personages. Sommige fans hebben gesuggereerd dat Cuphead's persoonlijkheidstype dat van een ESTP (Extravert, Sensing, Thinking, Perceiving) is, terwijl anderen geloven dat hij een ENTP (Extravert, Intuitive, Thinking, Perceiving) is. Er is ook speculatie over persoonlijkheidstypen van andere personages in de game, zoals Mugman en de verschillende bazen waarmee Cuphead en Mugman tijdens de game worden geconfronteerd. Deze subcategorie van de videospelletjes-sectie van ons database-product is gewijd aan het bespreken en debatteren van de persoonlijkheidstypen van Cuphead-personages. Gebruikers kunnen stemmen op hun favoriete persoonlijkheidstypen en hun eigen mening geven over welk persoonlijkheidstype een bepaald personage kan hebben. De database bevat informatie over de 16 persoonlijkheidstypen, Enneagram-typen en Zodiac-tekenen, zodat gebruikers de personages in Cuphead kunnen vergelijken met hun favoriete beroemdheden en fictieve personages.

Cuphead Videogame Personages per 16 Persoonlijkheidstypen

Totale aantal Cuphead Videogame Personages: 38

De meest voorkomende 16-persoonlijkheidstypes in de groep Cuphead Videogame Personages zijn ENFP, ENTP, ESFJ en ENFJ.

4 | 11%

4 | 11%

3 | 8%

3 | 8%

3 | 8%

3 | 8%

3 | 8%

3 | 8%

2 | 5%

2 | 5%

2 | 5%

2 | 5%

2 | 5%

1 | 3%

1 | 3%

0 | 0%

0%

5%

10%

15%

20%

Laatste update: 18 april 2024

Cuphead Videogame Personages per Enneagram

Totale aantal Cuphead Videogame Personages: 38

De meest voorkomende Enneagram-persoonlijkheidstypes in de groep Cuphead Videogame Personages zijn 7w8, 3w4, 8w7 en 7w6.

5 | 13%

4 | 11%

4 | 11%

4 | 11%

4 | 11%

4 | 11%

3 | 8%

3 | 8%

2 | 5%

1 | 3%

1 | 3%

1 | 3%

1 | 3%

1 | 3%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0%

5%

10%

15%

20%

Laatste update: 18 april 2024

Cuphead Videogame Personages per Sterrenbeeld

Totale aantal Cuphead Videogame Personages: 7

De meest voorkomende Sterrenbeeld-persoonlijkheidstypes in de groep Cuphead Videogame Personages zijn Tweeling, Maagd, Ram en Stier.

3 | 43%

1 | 14%

1 | 14%

1 | 14%

1 | 14%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0%

25%

50%

75%

100%

Laatste update: 18 april 2024

Ga een debat aan over de persoonlijkheden van je favoriete personages en beroemdheden.

20.000.000+ DOWNLOADS

NU AANMELDEN