Boo

ପ୍ରେମ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ।

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର

ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ

 • Boo କ’ଣ? Boo ହେଉଛି ସମରୂପ ଏବଂ ସମାନ ମନସ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଆପ୍ପ। ତାରିଖ, ଚାଟ୍, ମ୍ୟାଚ୍, ବନ୍ଧୁତା କର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ମାନେ ମିଳେ। ଆପଣ iOS ପାଇଁ Apple App Store ଏ ଏବଂ Android ପାଇଁ Google Play Store ରେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ପଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାରିବେ। ଆପଣ Boo ୱେବସାଇଟରେ ଯିବା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଦ୍ୱାରା ବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାରିବେ।

 • Boo କିପରି କାମ କରେ? a. ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ. iOS କିମ୍ବା Android ରେ ଆମର ମାଗଣା ଆପ୍ ଇନସ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 16 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆମର ମାଗଣା 5-ପ୍ରଶ୍ନ ଟେଷ୍ଟ୍ ନିଅଁ। b. ସଂଗତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱସମୂହ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱସମୂହ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗତି ପାଇବେ ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କୁହିବେ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜେ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ଇତିମଧ୍ୟେ ଏକେ ଅପରଙ୍କ ଖୋଜରେ ଅଛନ୍ତି। c. ସମାନ ମନସ୍କ ଆତ୍ମାସମୂହର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆତ୍ମାସମୂହକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ବା ପାସ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ମଜା କରନ୍ତୁ!

 • Boo ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ମାଗଣା କି? Boo ଉପରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସମୁହ ପୁରା ମାଗଣାରେ ଅଛି। ସମାନ ମନସ୍କ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାସହ ପସନ୍ଦ, ଅସ୍ୱୀକାର, ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ।

 • Boo ପାଇଁ ନ୍ୟୂନତମ ବୟସ ଚାହିଁଦା କ’ଣ? Boo ପାଇଁ ନ୍ୟୂନତମ ବୟସ ଚାହିଁଦା ୧୮ ବର୍ଷ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ୧୮ ବର୍ଷ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବୟସ ପାଇଁବା ପରେ Boo ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

 • ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର କ’ଣ? Boo ରେ, ଆମର ଏଲ୍ଗୋରିଥମ୍ ମୂଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫ୍ରେମୱର୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ, ଆମର ବିଶେଷତଃ ଜୁଙ୍ଗୀମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଗ ଫାଇଭ (OCEAN) ମଡେଲରୁ ଋଣ ନେଇଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ବୁଝିବାର ସହାୟତା କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ - ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା, ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଉପାୟ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ।

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଳନ

 • MBTI (ମାୟରସ୍ ବ୍ରିଗସ୍) କ’ଣ? MBTI ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫ୍ରେମୱର୍କ ଯାହା ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ୧୬ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରେ। ଏହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭିନ୍ନଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ସ୍ୱିସ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ, କାର୍ଲ ଜୁଙ୍ଗ୍, ଯିଏ ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପିତା, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାରିତ।

 • ୧୬ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର କ’ଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ

 • ମ ୋର ୧୬ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର କ’ଣ? ଆପଣ ଆମର ମାଗଣାରେ ୧୬ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଏଠାରେ କୁଇଜ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ୧୬ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆମର ଆପ୍ପରେ ବି କୁଇଜ୍ ନେଇପାରିବେ।

 • ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗତିକରଣ କ’ଣ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହିବୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱସମୂହକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ କାହିଁକି। ଆମର ସାଙ୍ଗତିକରଣ ଏଲଗୋରିଥମ ଏଠାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟିଂ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର କିପରି ସଫଳଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯାଏ। ଆପଣ ଆପ୍ ରେ ଫିଲ୍ଟରରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାରସମୂହ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ।

Boo ଆକାଉଣ୍ଟ

 • ମୁଁ Boo ଉପରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ତିଆରି କରିବି? ଆପଣ iOS ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଇଁ Apple App Store ରୁ କିମ୍ବା Android ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଇଁ Google Play Store ରୁ ଆମର ମାଗଣାରେ ଆପ୍ପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି Boo ଉପରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବି? ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ବା ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ।

 • PC ପାଇଁ Boo ଆପ୍ପ ଅଛି କି? ବର୍ତତମାନେ PC ପାଇଁ Boo ଆପ୍ପ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ Boo ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ। Boo ର ୱେବାଡରେସ୍ ହେଉଛି boo.world

 • ମୁଁ କିପରି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପୁନଃଦର୍ଶନ କରିବି? ଆପଣ ସେଟିଂସ୍ ପାଇଁ ନାଭିଗେଟ୍ କରି "View Tutorial" ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପୁନଃଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ରିସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହା ଟିପ୍ସ୍ ଆପଣ ଆପ୍ପରେ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବାର ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ।

 • ମୁଁ କିପରି ଆପ୍ପ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି? ଆପଣ ସେଟିଂସ୍ ପାଇଁ ଯାଇ "Notifications" ଉପରେ ଟ୍ାପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ପ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ପୁଶ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାହିଁକି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଚି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ର ସେଟିଂସ୍ରେ Boo ପାଇଁ ପୁଶ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ଆମକୁ hello@boo.world ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

 • "ଡାର୍କ୍ ମୋଡ୍" ବିକଳ୍ପ ଅଛି କି? ହଁ, ଆପଣ ସେଟିଂସ୍ ମେନୁରେ ଅପସନ୍ ଖୋଜି ଲୋକେଟ୍ କରି "ଡାର୍କ୍ ମୋଡ୍" ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିପରି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବି? ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାା ପାଇଁ, ସେଟିଂସ୍ ଯାଇ "Account" ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାରପରେ "Logout" ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

Boo ପ୍ରୋଫାଇଲ

 • ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିପରି ସମ୍ପାଦନା କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରି "Edit” ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ।

 • ମୁଁ ମୋର ନାମ ବା Boo ID କେଉଁଠି ବଦଳାଇବି? ଆପଣ ମୋର ନାମ ବା Boo ID "Edit Profile" ବିଭାଗରେ ବଦଳାଇପାରିବେ। ସରଳତାରେ ଆପଣ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ମୋର ବୟସ କିପରି ସଠିକ କରିବି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆପ୍ପରେ ସରାସରି ଆପଣଙ୍କରବୟସ ବା ଜନ୍ମଦିନ ବଦଳାଇବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସମର୍ଥନ ଟିମ୍ ସହ ଆପ୍ପର "Send Feedback" ବା hello@boo.world ରେ ଇମେଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ Boo ID ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

 • ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରୁ ମୋର ଉଚ୍ଚତା କିପରି ଅପସାରଣ କରିବି? ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କିଛି ନ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତାରପରେ ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ "Looking For" ପାଇଁ ମୋର ପସନ୍ଦ କିପରି ସମାଯୋଜନ କରିବି? "Edit Profile" ବିଭାଗରେ, ଆପଣ "Looking For" କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସମାଯୋଜନ କରିବାର ପାଇଁଆପଣ ପାରିବେ।

 • ମୁଁ ମୋର ଫୋଟୋ କିପରି ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି? "Edit Profile" ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋଟୋ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏକ ଫୋଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫୋଟୋର ଉପରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା "-" ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଫୋଟୋ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

 • ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିତ୍ର କିପରି ବଦଳାଇବି? "Edit Profile" ଯାଇ ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କିପରି ଯୋଡ଼ିବି? "Edit Profile" ଏବଂ "About Me" କୁୁ ଯାଇ, ତାଲିକାର ତଳେ ବାମ କୋଣରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଭିଡିଓ ଯୋଡ଼ିବି ପାରେ? ଅବଶ୍ୟଇ! ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଭିଡିଓ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଫୋଟୋ ଯୋଡ଼ାଇବା ପରି ଏକଇଭଳି "Edit Profile" ବିଭାଗରେ ଏହା ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁଇଜ୍ ପୁନଃ ନେଇପାରିବି? ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁଇଜ୍ ପୁନଃ ନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଫାଇଲ ଛବି ତଳେ "Edit" ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାରପର "16 Type" ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "Retake Quiz" କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରୁ ମୋର ରାଶି ଚିହ୍ନ ଲୁଚାଇବି ପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚିହ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, "Edit Profile" ବିଭାଗକୁ ଯାଇ “Zodiac” ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ "Hide zodiac on profile" ଉପରେ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ଆପ୍ ର ଭାଷା ସେଟିଂ କିପରି ବଦଳିବି? ହଁ, ଆପଣ "Settings" ବିଭାଗରେ "Language" ଅଧୀନରେ Boo ଆପ୍ପର ଭାଷା ବଦଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟ

 • ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥାନ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କିପରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂସ୍ ଅଧୀନରେ "Privacy" ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ।

 • ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟ କ’ଣ? ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟ ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ଖାତା ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ସେବାଗୁଡିକ ସକ୍ରିୟ କରି ନଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମାସମୂହରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।

 • ମୁଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଆଲ୍ମ୍କୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପାରେ? ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଆଲ୍ମ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପାରିବେ।

 • ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବି ପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଅନୁମତି ଦେଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସକୁ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଦୂରରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ Boo Infinityର ଟେଲିପୋର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମାଯୋଜନ କରି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଏଲାକାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ।

 • ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବେ ବି ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଆଲ୍ମ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କାରଣ କଣ? ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପ୍ପକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା।

  • Android ଉପରେ: a. ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସର ସେଟିଂସ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। b. "Apps & notifications" ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। c. ଆମ ଆପ୍ପକୁ ଖୋଜି ଓ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। d. "Permissions" ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। e. ଯଦି "Location" ସକ୍ରିୟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଟାପ୍ କରି "Allow" ଚୟନ କରନ୍ତୁ। f. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସେଟିଂସ୍ ସଠିକ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, କୃପା କରି ଆପ୍ପରେ "Send Feedback" ବିକଳ୍ପରେ ସେଟିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା hello@boo.world ରେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ।

  • ଆଇଓଏସ୍ ଉପରେ: a. ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସର ସେଟିଂସ୍ ଆପ୍ପ ଖୋଲନ୍ତୁ। b. ଆମ ଆପ୍ପକୁ ଖୋଜି ଓ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। c. ଯଦି "Location" ସକ୍ରିୟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଟାପ୍ କରି "While Using the App" କିମ୍ବା "Always" ଚୟନ କରନ୍ତୁ। d. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସେଟିଂସ୍ ସଠିକ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, କୃପା କରି ଆପ୍ପରେ "Send Feedback" ବିକଳ୍ପରେ ସେଟିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା hello@boo.world ରେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବାସ୍ତବିକ ଅଟେ? ଯଦି ସ୍ଥାନର ପାଠ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଅଟେ, ତାହା ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେହିଟି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ସ୍ଥାନ ନୀଳ ଅଟେ, ତେବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଟେଲିପୋର୍ଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି।

Boo ଉପରେ ମିଳନ

 • Booରେ ସାଙ୍ଗତିକରଣ କିପରି କାମ କରେ? ସାଙ୍ଗତିକରଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରେ ପ୍ରୋଫାଇଲସମୂହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟରସମୂହକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ହୃଦୟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ; ଏହା ତାଙ୍କ ଇନବକ୍ସରେ ଏକ ଅନୁରୋଧ ପଠାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁହେଁ ଅସୀମିତ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ କରିପାରିବେ।

 • ଦିନକାରୀ କେତେ ସାଙ୍ଗତିକରଣ ହୋଇପାରେ? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ 30 ସଂଗତି ଆତ୍ମାସମୂହ ଦେଖାଇଥାଉ। ଅତିରିକ୍ତଭାବରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗତିକରଣଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ମତାମତ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଚାରଣା କରିପାରିବେ।

 • ମୋର ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଇପ୍ ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପାରେ? ହଁ, ଆପଣ ଆମର Boo Infinity ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡିକକୁ ସଦସ୍ୟତା ନେଇ କିମ୍ବା ଆମର ଫୋରମରେ ସକ୍ରିୟତା କରି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ତର ବଢ଼ାଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱାଇପ୍ ସୀମା ବଢ଼ାଇପାରିବେ।

 • ମୋର ଫିଲ୍ଟର୍ ସେଟିଂ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗତିକରଣ ପସନ୍ଦଗୁଡିକ କିପରି ବଦଳାଇବି? ଆପଣ ହୋମ୍ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ "ଫିଲ୍ଟର୍" ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଫିଲ୍ଟର୍ ସେଟିଂସରେ ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାର, ବୟସ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଦୂରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗତିକରଣ ପସନ୍ଦଗୁଡିକକୁ ସରକାରିବାର ପାରିବେ।

 • ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗତିକରଣ ପସନ୍ଦଗୁଡିକ ପୁନଃସେଟ୍ କରିପାରେ? ଆପଣ ଫିଲ୍ଟର୍ ମେନୁରେ "ରିସେଟ୍" ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗତିକରଣ ପସନ୍ଦଗୁଡିକକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରିପାରିବେ।

 • Boo ସାଙ୍ଗତିକରଣ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ଆଇକନ୍ କ’ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ? ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଇକନ୍ ଅଛି:

  • ହଳଦିଆ ବଜ୍ର: ପୁନର୍ଜୀବନ, ବୁଷ୍ଟ୍, ଲିଫ୍ଟ୍-ଅଫ୍ ଏବଂ ସମୟ ଯାତ୍ରା ପରି ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତାଗୁଡିକୁ ଅନଲକ୍ କରିବାର ପାୱାର୍-ଅପ୍ସ୍ ସକ୍ରିୟ କରେ।
  • କମଳା କ୍ରସ୍: ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସମୂହକୁ ପାସ୍ କିମ୍ବା ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
  • ଗୋଲାପୀ ହୃଦୟ: "ସୁପର୍ ଲଭ୍", ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ "ସୁପର୍ ଲଭ୍" ପଠାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧଟି ଆତ୍ମାର ଅନୁରୋଧ ଇନବକ୍ସର ଉପରେ ପିନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମିଳିବ ନାହିଁ।
  • ନୀଳ ହୃଦୟ: ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବାର ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
  • ନୀଳ କାଗଜ ବିମାନ: ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ସିଧା ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
 • ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନା କିପରି ଜାଣିପାରିବି? ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଗ୍ରହସମୂହ ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଆଗ୍ରହ ବିଭାଗରେ ବୁଡ଼ବଲ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଏ। ନୀଳ ବୁଡ଼ବଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଗ୍ରହସମୂହ ସେହି ଯାହା ଆପଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମିଳିତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ବୁଡ଼ବଲସମୂହ ସେହି ଆଗ୍ରହସମୂହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯାହା ଆପଣ ଭାଗ କରିନଥାନ୍ତି।

 • ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଆଗ୍ରହ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ଯାଟି କ’ଣ ସୂଚିତ କରେ? ସଂଖ୍ଯାଟି ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସେହି ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରେଣୀରେ ର୍ୟାଙ୍କ ସୂଚିତ କରେ। ଅଧିକ ବିବରଣି ପାଇଁ ସଂଖ୍ଯାଟି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁରୋଧଗୁଡିକ କେତେ ସମୟରେ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ମିଳିଯାଇବା ପରେ କଣ ହୁଏ? ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁରୋଧଗୁଡିକ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ସମୟ ପରେ, ଅନୁରୋଧଟି ତାଲିକାରେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୂସର ହୋଇଯିବ।

 • ମିଳିଯାଇବା ମିଳିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନଃ ପାଇବାକୁ ପାରେ? ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ଟ୍ୟାବରେ, ପ୍ରାପ୍ତ ଅଥବା ପଠାଯାଇଥିବା ଅଧୀନରେ ମିଳିଯାଇବା ମିଳିତ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡିକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ। ତାଲିକାରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାରପରେ "ପୁନଃସକ୍ରିୟ" ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ଆକସ୍ମିକଭାବେ ଅନ୍ମାଚ୍ କରିଥିବା କାହାକୁ ସହ ପୁନଃସାଙ୍ଗତିକରଣ କରିପାରେ? ଆପଣ ତାଙ୍କର Boo ID ବ୍ୟବହାର କରି ସନ୍ଧାନ ବାରରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ପୁନଃସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ମୋର ଲାଇକ୍ସ୍ ପୁନଃସେଟ୍ କରିପାରେ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକାରୀ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏହାସବୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁନଃସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ବିକଳ୍ପରୂପରେ, ଆପଣ ଅସୀମିତ ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମାସମୂହ ପାଇଁ Boo Infinity ସଦସ୍ୟତାକୁ ଆପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ଆକସ୍ମିକଭାବେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ପୁନଃଦେଖିବାକୁ ପାରେ? ହଁ, ଆପଣ "ପାୱାର୍-ଅପ୍" ସୁବିଧାଟି ସକ୍ରିୟ କରି ଆକସ୍ମିକଭାବେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ପୁନଃଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ବଜ୍ର ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି "ସମୟ ଯାତ୍ରା" ପରି ବିକଳ୍ପଗୁଡିକକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ପୁନଃଯାଏଁ ଏବଂ "ପୁନର୍ଜୀବନ" ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଆତ୍ମାସମୂହକୁ ପୁନଃଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।

 • ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିଛି ସେଟି କିପରି ଜାଣିବି? "ବାର୍ତ୍ତା", "ଅନୁରୋଧ" କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାରପରେ "ପ୍ରାପ୍ତ" ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୋର ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇକ୍ସ୍ କୁଠିରେ ଗଲା? ଯେତେବେଳେ କେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ପଠାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତିନି ଦିନ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅସୀମିତ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତିନି ଦିନିଆ ଉଇଣ୍ଡୋ ମିସ୍ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ମିଳିଯାଇବ। ତାହାପରେଓ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂଯୋଗଟିକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ।

 • 'ବୁଷ୍ଟ୍' ଏବଂ 'ଲିଫ୍ଟ୍ ଅଫ୍' କିପରି କାମ କରେ? ଏହା ସେହି ପାୱାର୍-ଅପ୍ସ୍ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବଢ଼ାଏ। 'ବୁଷ୍ଟ୍' ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯେମିତି 'ଲିଫ୍ଟ୍ ଅଫ୍' 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ବଜ୍ର ବଟନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଅନୁରୋଧ କିପରି ପଠାଇବି? ମିତ୍ର ଅନୁରୋଧ ହିସାବରେ ଲାଇକ୍ସ୍ ପଠାଇବାକୁ "ମିତ୍ର" କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗତିକରଣ ପସନ୍ଦ ବଦଳାନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ କିଏବି ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ପାଉଛି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।

 • ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗତିକରଣ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ସଂଖ୍ୟା କିପରି ବଢ଼ାଇବି? ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଯୋରେ ନିଜେକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଂଗତି ମିଳିତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେବ। ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ରେ ସମୁଦାୟର ସହ ଆଚାରଣା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଟେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସତ୍ୟାପନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଙ୍ଗତିକରଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟରେ ଆପଣି ଅଟନ୍ତି।

 • ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିଏ ଦେଖିଛି ସେଟି କିପରି ଜାଣିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଦସ୍ୟତା ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇ "ଦେଖାଗଲା" ଟ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖାଗଲା କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଚାହେଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନୁହଁଁ।

 • ମୁଁ Booରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର Boo ID ଅଛି, ଆପଣ ସନ୍ଧାନ ବାରରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର Boo ID ଲେଖି ସେହିଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ।

ବୁ ଯାଞ୍ଚନା

 • ମୋର ଖାତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ମୁଁ କିପରି ଚ୍ୟାଟ୍ କରିବି ନାହିଁ? ଆମର ସମୁଦାୟକୁ ନକଲି ଖାତା ଏବଂ ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିଆ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ସମୁଦାୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ରଖିବା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ ସଂଯୋଗ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରେ।

 • ମୁଁ ମୋର ଖାତାକୁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବି? ପ୍ରଥମେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଛବିତାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଫୋଟୋ ଅଛି। ତାର୍ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଆଁତୁ, "ଏଡିଟ୍" ବିଭାଗକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ "ଯାଞ୍ଚନା" ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଛବି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଞ୍ଚନା ଅସ୍ବୀକୃତ ହେବ।

 • ନାକ ଚେଲେଞ୍ଜ୍ ଯାଞ୍ଚନା କିପରି କାମ କରେ? ଯେବେ ଆପଣ ନାକ ଚେଲେଞ୍ଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଦୁଇଟି ନୀଳ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ - ଏକ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ଭାସିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସ୍କ୍ରିନର ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚଳ। ବିନ୍ଦୁଗୁଡିକୁ ମେଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଅବସ୍ଥାନ ସମନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ନୀଳ ବିନ୍ଦୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପୁଣି ବିନ୍ଦୁଗୁଡିକ ମେଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବେ।

 • ମୋର ଯାଞ୍ଚନା ଅନୁରୋଧ ସର୍ବଦା ବିଫଳ ହୁଏ? ଆମର ଯାଞ୍ଚନାକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ, ସିଷ୍ଟମଟି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିଆ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫୋଟୋରେ ମୁହଁର ସହିତ ତୁଲନା କରିବା ପାରିବ। ନାକ ଚେଲେଞ୍ଜ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଲା ଆଲୋକ ସ୍ତର କମ ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚିତ୍ର ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁହଁ ଫୋଟୋ ନୁହେଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଛବିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତଯୋଗ୍ୟ ଫୋଟୋ ଅଛି, ଏବଂ ଏକ ସୁଆଲୋକିତ ପରିବେଶରେ ଯାଞ୍ଚନା ପ୍ରକ୍ରିଆଟି କରନ୍ତୁ।

 • ମ୍ୟୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚନା କଣ ଅଟେ? ଯଦି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଯାଞ୍ଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ୍ୟୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚନା ପାଇଁ ବାଛିବାର ଅପସନ୍ ଚାଳନା କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମୟରେ ଆମର ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ମ୍ୟୁଆଲ୍ ରୂପେ ରିଭିଉ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଯଦି ଏହି ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଦୟାକରି "ସେଟିଂସ୍" ରେ "ଫିଡବ୍ୟାକ୍" ବିକଳ୍ପର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା hello@boo.world ଠିକଣାରେ ଇମେଲ୍ କରି ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୁ ID ଇମେଲ୍ରେ ସମାବେଶ କରନ୍ତୁ ଯାତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ଖାତାକୁ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବି କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକୁ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପାଦନା ବିଭାଗକୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରି "ଯାଞ୍ଚନା" ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫୋଟୋ ଯେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ।

 • ମୋର ଖାତା ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚନା କାହିଁକି? ପ୍ରୋଫାଇଲ ସଂଶୋଧନ, ଯେମିତି ଯୋଡ଼ା, ବଦଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଛବି ହଟାଇବା, ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ପୁନଃ ଯାକୁ ଟ୍ରିଗର କରିପାରେ। ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚନା ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଛବି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତଯୋଗ୍ୟ ଫୋଟୋ ହୁଏ। ଏହା ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଖାତା ଧାରକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରେ।

 • ମୁଁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଏକ ଖାତା ଯାଞ୍ଚିତ ଅଟେ? ଯାଞ୍ଚିତ ଖାତାଗୁଡିକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପଯୋଗକାରୀ ନାମର ପାଖରେ ଏକ ନୀଳ ଚେକମାର୍କ ଆଇକନରେ ଯାଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଥାଏ।

Boo ଉପରେ ମେସେଜିଂ

 • ମୁଁ ମୋର ମେସେଜ୍ ଥିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ? ହଁ, ସେଟିଂସ୍ କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ମେସେଜ୍ ଥିମ୍” ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ପଠାଇଥିବା ମେସେଜ୍ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରେ? ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ପଠାଇଥିବା ମେସେଜ୍ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦନା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ତାହା ସହ, ଆମେ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସୁଧାରିବାର କାମ କରୁଛୁ।

 • Boo ବଟ୍ କଣ? Boo ବଟ୍ ଏକ ସୁବିଧା ଯାହା ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହେଁ ତେବେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିବେ। ଆପଣ Boo ବଟ କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟିଂସ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତା ବିକଳ୍ପକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମେସେଜ୍ କେମିତି ଅନୁବାଦ କରିବି? ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ମେସେଜ୍ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପପ୍-ଅପ୍ ମେନୁରୁ "ଅନୁବାଦ" ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମେସେଜ୍ ମୁଛିପାରେ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ମୁଛିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନମ୍ୟାତ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବେ।

 • ମୁଁ ଏକାଧିକ ମେସେଜ୍ ଏକାବାରେ ମୁଛିପାରେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏହି ବିକଳ୍ପଟି ନାହିଁ, ତଥାପି ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି।

 • ମେସେଜ୍ଗୁଡିକ କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ? ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟାତ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଖାତା ମୁଛାଇଥାଏ ବା ମଞ୍ଚରୁ ନିଷେଧିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଚାଟ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

 • ମୁଁ ଯଦି ଆପ୍ ମୁଛାଇ ଏବଂ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରେ, ମୋର ମେସେଜ୍ଗୁଡିକ ମୁଛିବ କି? ନା, ମେସେଜ୍ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ରହିବ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନମ୍ୟାତ କିମ୍ବା ନିଷେଧିତ ନାହିଁ କ ଯି

 • ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋରମେସେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବା କାଇଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ବ୍ୟବହାରକାରୀଗଣ କାଇଁକି ବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସୋଜା ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରେ? ହଁ, ଦ୍ବିତୀୟ ସୋଜା ମେସେଜ୍ ପଠାଯିବ।

 • ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ସ୍ ପିନ୍ କରିପାରେ? ହଁ, ଆପଣ ଏକ ଚାଟ୍ ବାମ ଦିଗରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି “Pin” ଚୟନ କରି ପିନ୍ କରିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଚାଟ୍ସ୍ ଲୁଚାଇପାରେ? ଆପଣ ଏକ ଚାଟ୍କୁ ବାମ ଦିଗରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି “Hide” ଚୟନ କରି ଲୁଚାଇପାରିବେ।

 • ମୁଁ ଲୁଚାଇଥିବା ମେସେଜ୍ କେଉଁଠି ପାଇଁ? ଆପଣ ଲୁଚାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ “View all” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସୂଚୀରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଟ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଚାଟ୍ସ୍ ସୂଚୀକୁ ଫେରି ଯିବ।

 • ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଟ୍ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ହଁ, ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସ୍ କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକ ନ୍ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।

 • ଯଦି ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଟ୍ରୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ କି? ନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଟ୍ ସିମାନେଙ୍କ ଚାଟ୍ ସୂଚୀରୁ ସରଳଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ।

 • ମୁଁ କେଉଁଠି ମୋର ପଠାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ଦେଖିପାରେ? “Requests” କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “Sent” ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶେଷ ବାର ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ? ଆପଣ X-ray Vision ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରି ଗତ ୭ ଦିନର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର୍ରିୟାକଲାପ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ପାୱାର୍-ଅପ୍ ଚାଟ୍ର ଉପରେ ଥିବା ବଜ୍ରପାତ୍ ଚିହ୍ନଟି ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଉପଲବ୍ଧ।

 • ମୁଁ ଯଦି X-ray Vision ବ୍ୟବହାର କରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ କି? ନା, ବ୍ୟବହାରକାରୀଗଣଙ୍କୁ ଆପଣ X-ray Vision ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ।

 • ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଯେ କେହି ମୋତେ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭାଗ ଭାବରେ ପଢ଼ା ରସୀଦ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ।

 • ମୁଁ କିପରି ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ପଠାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ ମୁଛିବି? “Messages” କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାରପର “Requests” ଏବଂ “Sent” ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ବାମ ଦିଗରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି, “Cancel” ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ କିପରି ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବି? ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ରେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବା ମତାମତରେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ତିନି ବିନ୍ଦୁ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, “Block soul” ଚୟନ କରି ଏବଂ ପର୍ଦାରେ ନିର୍ଦେଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ନୋଟ୍ କରନତୁ ଯେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ।

 • ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ ବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବି? ହଁ, ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଟ୍, ପୋଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇଲର ଉପରେ ଥିବା ତିନି ବିନ୍ଦୁ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “Report soul” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଦାରେ ନିର୍ଦେଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସହାୟତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟଟି ସମୀକ୍ଷା କରିବ।

 • ମୁଁ କିପରି କାହାରିକୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବି? ଏହିସମୟରେ, ଆମେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସୁବିଧାର ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ।

Boo AI

 • Boo AI କଣ? Boo AI ହେଉଛି ଏକ ସୁବିଧା ଯାହା Boo ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜିଂକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସହାୟତା, ପୁନଃ ଲେଖନ, ପ୍ରୁଫ୍ରୀଡିଂ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁପାରିଶଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରି। "ସେଣ୍ଡ" ବଟନ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତଟିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। Boo AI ସେଟିଂସ୍ ରେ ଏହାର ସ୍ୱର ଏବଂ ଭାଷାକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାମାନେ ଫ୍ଲର୍ଟି, ଫନି, କିମ୍ବା ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀଗୁଡିକ ସମାବେଶ କରେ।

 • ନ୍ୟୁରନ୍ସ୍ କଣ? ନ୍ୟୁରନ୍ସ୍ ହେଉଛି Boo AI କୁ ଚାଲିତ କରିବାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୁଦ୍ରା। ଏ ହାଗୁଡିକ ଆପ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାମଗୁଡିକ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ମତାମତ ସୁପାରିଶ, ଆଇସ୍‌ବ୍ରେକର୍ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଚାଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ଲେଷଣ। ପ୍ରତିଟି କାମ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ନ୍ୟୁରନ୍ସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।

 • ମୁଁ ନ୍ୟୁରନ୍ସ୍ କିପରି କିଣିବି? ନ୍ୟୁରନ୍ସ୍ ସଜାଣି ବୁ Boo ଆପ୍ ରେ ସଜାଣିରେ କିଣିବାକୁ ପାଇଁବ। Boo AI ଖୋଲନ୍ତୁ, "Purchase Neurons" ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ସହ କ୍ରୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ବାଓର ଅପ୍ଡେଟ୍ ପାଇଁ Boo AI ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ କି? ହଁ, Boo AI ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବାଓକୁ ରଚନା କିମ୍ବା ସୁଧାରା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ। ସିମ୍ପଲି "Edit Profile"କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଓରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ Boo AI ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ, ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବା, ନୂଆ ରଚନା, ବା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଣ ସମାବେଶ କରିବା, ଏବଂ କଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଚାଟିଂ କରୁଛି ଯେବେ Boo AI କିପରି ସହାୟତା କରେ? Boo AI ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଗ୍ରହର ଆଧାରରେ ଆଇସ୍‌ବ୍ରେକର୍, ପିକଅପ୍ ଲାଇନ୍, ଜୋକ୍ସ, ଏବଂ ପ୍ରସଂସାବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରବାହକୁ ନିର୍ଦେଶିତ କରେ, ଚାଟ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ, ଆବେଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗତାନ୍ତିକତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ।

 • Boo AI ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗୁଡିକରେ କିପରି କାମ କରେ? Boo AI ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗୁଡିକରେ ପୁନଃ ଲେଖନ, ପ୍ରୁଫ୍ରୀଡିଂ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମତାମତ ସୁପାରିଶ କରି ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗକୁ କାରଗର ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣିକ ସଠିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରେମ, ଏବଂ କ୍ରିସ୍ଟାଲ୍

 • ମୁଁ ମୁଦ୍ରାର ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ? ମୁଦ୍ରାଗୁଡିକୁ ପାୱାର୍-ଅପ୍ ଅନଲକ୍ କରିବା, ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମତାମତକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ଏବଂ ଏକ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ ସଜାଣି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।

 • ମୁଁ ମୁଦ୍ରା କିପରି କିଣିବି? “My Coins” କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରି “Get Coins” ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଦ୍ରା କ୍ଵେସ୍ଟ୍ ଗୁଡିକ କଣ? ଆପଣ ଆପ୍ ରେ ଲଗଇନ୍ ହୋଇ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ର ବିଭାଗଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପରି କ୍ଵେସ୍ଟ୍ ସମ୍ପୂଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। “My Coins” ବିଭାଗରେ କ୍ଵେସ୍ଟ୍ ଗୁଡିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁବ।

 • ମୁଁ ମୋର ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରେ କି? ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବା ମତାମତରେ ଥିବା ତାରା ଚିହ୍ନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁରସ୍କାରଟି ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସଂଗତିଆ ସଂଖ୍ୟାର ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ୍ ରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ।

 • ହୃଦୟ ଚିହ୍ନ୍ନଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ହୃଦୟ ଚିହ୍ନ୍ନ, ବା 'ପ୍ରେମ' ଗଣନା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଅଧିକ ହୃଦୟ ମାନେ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅବସର।

 • ମୁଁ Boo ଉପରେ ‘ପ୍ରେମ’ କିପରି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି? ‘ପ୍ରେମ’ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ ଉପରେ ମତାମତ ଦେବା, ଏବଂ "My Coins" ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବୁ Boo ସମୁଦାୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ।

 • କ୍ରିସ୍ଟାଲ୍ର ଭୂମିକା କ’ଣ? ପୋଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ମତାମତରେ ସକ୍ରିୟତା କରି ଅଧିକ 'ଲଭ୍' କିମ୍ବା ହୃଦୟ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏକ କ୍ରିସ୍ଟାଲ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ତର ଏକ କାଇନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମାସମୂହକୁ ବଢ଼ାଏ। କ୍ରିସ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ "ଲଭ୍" କିମ୍ବା "ସ୍ତର" ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଦି ବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ

 • ମୁଁ ବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋର ଆଗ୍ରହର ବସ୍ତୁ କିପରି ଖୋଜିବି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ ଉପରେ ଫିଲ୍ଟର ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାରପର “Interest Search” ପାଖରେ ଫିଲ୍ଟରସ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଆଗ୍ରହରେ ଅଛି ସେହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଚୟନ କିମ୍ବା ଅଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ “For You” ଏବଂ “Explore” ଟ୍ୟାବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? "For You" ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଟର ପସନ୍ଦଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିକାବଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି "Explore" ସମଗ୍ର ସମୁଦାୟର ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଧାରଣ କରେ।

 • ମୁଁ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ଆପୋଟା-ପ୍ଲେ ଅକ୍ଷମ କିପରି କରିବି? ଆପୋଟା-ପ୍ଲେ ଅକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟିଂସ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, “Social Feed” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ “Autoplay Videos” କୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ବୁଝି ନଥିବା ଭାଷାଗୁଡିକ ଅନୁବାଦ କରିପାରେ କି? ହଁ, ଆପଣ ବୁଝି ନଥିବା ଭାଷାର ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାରପର ତଳେ “Translate” ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ଭାଷା କଥା କୁହନ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଦେଖିପାରେ କି? ହଁ, ଆପଣ ଭାଷା ଅନୁଯାଏଇ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କରିବାକୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଗ୍ରହ ଚିହ୍ନ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଏମେଂସନ୍ସ୍ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କରିବେ।

 • ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କିପରି ଦେବି? ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବା ମତାମତରେ ଥିବା ତାରା ଚିହ୍ନ୍ନଟିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପୁରସ୍କାରଟି ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସଂଗତିଆ ମୁଦ୍ରା ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ୍ ରୁ କାଟାଯିବ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଗ୍ରହୀତା ମାତ୍ରେ କିଏ ତାହାଁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପଠାଇଛି ସେଟି ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ “Send anonymously” ବାକସ୍ ଚେକ୍ କରି ଅଜଣା ରୁହି ପାରିବେ।

 • ମୁଁ କିପରି କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି Boo ଉପରେ? ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ “Follow” ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ତାଲିକାବଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ Following ଟ୍ୟାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ।

 • ମୁଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ/ମତାମତଗୁଡିକ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଏବଂ ମତାମତଗୁଡିକ ଖୋଜିପାରିବେ।

 • ମୁଁ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରେ କି? ହଁ, ଆପ୍ ରେ ୫ ମିନିଟ ଯାଏଁ ଭିଡିଓ ଯୋଡାଯିବାକୁ "Create" ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯୋଡାଯିବ।

 • ମୁଁ କିପରି ଏକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବି? ଏକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବାକୁ, ମେନୁରେ ତଳରେ "Universes" ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉପରେ ବାମରେ "Your story" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ଦୁଇଟି ଡାଏମେଂସନ୍ସ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ କିପରି କରିବି? ଦୁଇଟି ଡାଏମେଂସନ୍ସ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ଏବଂ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ଡାଏମେଂସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ।

 • ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୀମିତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଟି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଅବଧି ଆପ୍ ରେ ସୂଚିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଫିଡ୍ ଅଧିକାର ଦଖଲ କରାଯାଏ ବାଚିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି, ଯାତେ ସବୁଜଣେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଭାବନା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡିକ ଭାଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି କିଏ ମୋତେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି? କିଏ ତାହାଁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି ସେଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାରର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଜଣାଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି।

 • ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଲୁଚାଇପାରେ କି? ହଁ। ସେଟିଂସ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, “Privacy” ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତଗୁଡିକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ କିପରି #questions ଟ୍ୟାଗ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି? #questions ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାଗ୍ସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

 • ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ସମୟରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏ? ଇଂରାଜୀ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ 12 am UTC ରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାଗୁଡିକ ପାଇଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ସମୟଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

 • ମୁଁ କିପରି ବିଶେଷ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଲୁଚାଇବି କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ କରିବି? ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବା ମତାମତର ଉପରେ ଥିବା ତିନି ଡଟ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, “Hide posts and comments from this soul” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, “Block soul” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଉଲ୍ଟାଇବାକୁ ନଥାଏ।

 • ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ରେ ଅନୁଚିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ କିପରି ରିପୋର୍ଟ କରିବି? ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ୩-ଡଟ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ "Report post" ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

 • ମୁଁ ମୋର ଫିଡ୍ରୁ ଲୁଚାଇଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସଗୁଡିକ କେଉଁଠି ଦେଖିବି? ଆପଣଙ୍କ ଲୁଚାଇଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସଗୁଡିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟିଂସ୍ କୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାରପର Social Feed ଏବଂ Explore Feed Hidden Souls କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

 • କେତେ ମତାମତର ସଂଖ୍ୟା ପୋଷ୍ଟରେ ନୋଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରେ ସେହି ବାସ୍ତବ ମତାମତର ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କାହିଁକି? କେତେବେଳେ, ଆପଣ ମତାମତର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି କାରଣ ନିଷେଧିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତାମତଗୁଡିକ ଲୁଚାଇଥାଏ

Boo Infinity ସଦସ୍ୟତା

 • Boo Infinity କ’ଣ? Boo Infinity ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସଦସ୍ୟତା ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଖୋଜିବାର ଯାତ୍ରାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

 • Boo Infinity ସଦସ୍ୟତା ପ୍ଲାନ୍ କୌଣସି ସୁବିଧା ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ? Boo Infinity ସଦସ୍ୟତା ସମସ୍ତ Boo ଆପ୍ ସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ଅସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଏବଂ ଅସୀମିତ ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମାସମୂହ, ସମୟ ଯାତ୍ରା, ଅସୀମିତ ସିଧା ସନ୍ଦେଶ, ଡେଟିଂ ଟେଲିପଥି, ଏବଂ ଅନ୍ତରଗ୍ରହୀଆ ମୋଡ୍ ପରି ଏକସ୍କ୍ଲୁସିଭ ସୁବିଧା ଅଫର୍ କରେ।

 • ମୁଁ Boo Infinity କୁ କିପରି ସଦସ୍ୟତା ନେବି? ଆପ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ ଥିବା ତିନି-ବାର୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ ରପ୍-ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ 'Account' ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ତାଲିକାରେ 'Manage Subscription' ପାଇବେ। ତାହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟତା ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ।

 • Boo Infinity ସଦସ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? Boo ସଦସ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଭାଗରେ ପାଇବେ। ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

 • ମୁଁ ମୋର Boo ସଦସ୍ୟତା କିପରି ରଦ୍ଦ କରିବି? ଆମେ ସରାସରି ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦଗୁଡିକ ବା ରିଫଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ ସ ଟୋର୍ ବା Google Play ସେଟିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜତାରେ ମେଣେଜ୍ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ୍, ରିଫଣ୍ଡ୍, ଏବଂ ସଦସ୍ୟତାଗୁଡିକ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ।

 • ମୁଁ ଯଦି କିଣିଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଆପ୍ ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଉନାହିଁ ତେବେ କଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଣିଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଆପ୍ ରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ନହୋଇଥାଏ, ଦୟାକରି hello@boo.world ଠିକଣାରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟରୁ “Send Feedback” ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ Boo ଚାଟ୍ ସହାଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଡର ID ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅଧିକ ଖୁସି |

 • ମୋର ଅର୍ଡର୍ ID କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର୍ ID ଆପଣଙ୍କୁ App Store ବା Google Playରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତି ଇମେଲ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହା Google Play ଅର୍ଡର୍ସରେ 'GPA' ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

 • ପରବର୍ତୀ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରମୋସନ୍ କେବେ? ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଛାଡ଼ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଞ୍ଚାର ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ

ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ

 • ମୁଁ ମୋର ଇମେଲ ଠିକଣା ଯାଚିକା ପାଇନି | ଆମର ନିଶ୍ଚୟତା ଇମେଲକୁ ତୁମର ସ୍ପାମ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଚେକ୍ କର | ଯଦି ତୁମେ ଅଜଣା ଇମେଲକୁ ଖୋଜି ପାଉ ନାହିଁ, ତେବେ hello@boo.world ଠିକଣାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଓ ଆମେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ପୁଣି ପଠାଇବୁ |

 • ମୁଁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଇମେଲ ଲିଙ୍କଟି ମୋ ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲେ ବୁ ଅପ୍ ରେ ନୁହେଁ | ଯଦି ଲିଙ୍କଗୁଡିକ ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲାର ବଦଳରେ ବୁ ଆପ୍ ରେ ଖୋଲେ, ତାହାର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି: a. ପ୍ରଥମେ, "Sign in to Boo" ଲିଙ୍କଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟାପ୍ କରିବା ବଦଳରେ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରେସ୍ କର ଓ ତାହାକୁ ଧରି ରଖି, ତାରପରେ "Open in Boo" ବାଛିବାକୁ ଚୟନ କର | ଏହା ଆପ୍ରେ ଲିଙ୍କଟି ଖୋଲିବେ, ଯାହାରେ ତୁମେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ହେବେ | b. ଯଦି ସେ କାମ ନ କରେ, ତୁମେ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଙ୍ଗଟି ବଦଳିବାର ପାଇଁ ଏହି ଧାପଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ:

  • ତୁମର ଫୋନର ସେଟିଙ୍ଗ୍ କୁ ଯାଆଁତୁ |
  • Apps & Notifications କୁ ନାଭିଗେଟ କର |
  • ତୁମର ଫୋନରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରାଉଜର ଆପ୍ କୁ ଟାପ୍ କର |
  • Open by default କୁ ଟାପ୍ କର |
  • Clear defaults କୁ ହିଟ୍ କର |
  • ତାରପରେ ତୁମର ମେଲ୍ କୁ ଫେରି ଯାଆଁତୁ ଓ ବୁ ଲିଙ୍କଟି ପୁଣି ଖୋଲ | ତୁମର ଫୋନ ତୁମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁବ୍ରାଉଜରରେ କିମ୍ବା ବୁ ଆପ୍ ରେ ଖୋଲିବା ଚାହେଁଛ କି ନା | ବୁ ଆପ୍ ଚୟନ କର |
 • ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବୁକୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲି ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ, ଏବେ ମୁଁ ଲଗିନ୍ କରି ପାରୁନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଲଗିନ୍ ଏବେ ଏକ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରର ବଦଳରେ | ତୁମର ପୂର୍ବର ଫୋନ୍-ଆଧାରିତ ଲଗିନ୍ ବିବରଣୀ ଓ ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ତୁମର ଖାତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ hello@boo.world ରେ ଇମେଲ୍ କର | ଯଦି ତୁମର ଇମେଲ୍ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଖାତା ଆକସ୍ମିକଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତୁମର ମୂଳ ଖାତାକୁ ତୁମର ଇମେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କର |

 • ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲଗିନ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଖାତାରେ ଲଗିନ୍ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋ, ଦୟାକରି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ଯାଚିକା କର | ଯଦି ସମସ୍ୟା ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ, ଦୟାକରି hello@boo.world ରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର |

 • ଯଦି ଆପ୍ କ୍ରାଶ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ଯାଚିକା କର | ଯଦି ସେହି ସମସ୍ୟା ନ ହୋଇ, ତୁମର ଆପ୍ରେ ଡିଲିଟ୍ କରି ପୁଣି ସ୍ଥାପନା କରି ଯେ କୌଣସି ଗ୍ଲିଚ୍ ଠିକ୍ କର | ଯଦି ସମସ୍ୟା ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ, ଦୟାକରି hello@boo.world ରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଓ ତୁମର ବୁ ID ସହ ଆମକୁ ଜାଣାଇବା, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟି ଗଭୀର ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ |

 • ମୋର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା କିପରି ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବି? ତୁମର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବାକୁ, ତୁମେ ଆମର ସପୋର୍ଟ୍ ଟିମ୍ ସହ hello@boo.world ରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

 • ଯଦି ମୁଁ "Products cannot be loaded at this time; please try again later" ଭୁଲଟି ପାଏ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ସେବାଗୁଡିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଓ ତୁମେ ତୁମର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗିନ୍ ଅଛ | ଯଦି ତୁମେ ଲୋଡିଂସମସ୍ୟାର ସାମନା କରୁଛ, ଆମର ୱେବ୍ ସଂସ୍କରଣରେ boo.world ମାଧ୍ୟମରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁଶଂସା କରୁଛୁ |

 • ଯଦି ମୋର କିଣିବାକୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମେନୁ ଖୋଲ, ଏବଂ "Retry Pending Purchases" ବାଛ | ତୁମେ ତୁମର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ | ମୂଳ କିଣିବାଗୁଡିକ ସହ ଲଗିନ୍ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କର | ଯଦି ଏହା ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ନ କରେ, ସହାୟତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ କର |

 • ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇବାର ବା ଭୁଲଭାବରେ ଚାର୍ଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦୁଇବାର ବା ଭୁଲଭାବରେ ଚାର୍ଜ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଟିଙ୍ଗ୍ସକୁ ନାଭିଗେଟ୍ କର ଏବଂ "Account" ଚୟନ କର, ତାରପରେ "Retry Pending Purchase" ବାଛ | ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ସହାୟତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ କର |

 • ମୋର ପସନ୍ଦର ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କାମ କାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଥମେ, ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ସୂଚନାରେ କୌଣସି ଟାଇପୋ ନାଇ କି ନା ଏବଂ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଅଛି କି ନା ତଥା ତୁମର ବିଲିଂ ଠିକଣା ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନା ଯାଚି ନିଅନ୍ତୁ | ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ଆମକୁ ଆଉ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କର |

 • ମୁଁ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ୍ ସୂଚନା କିପରି ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବି? ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ୍ ସୂଚନା ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ:

  • ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍: a. ତୁମର iOS ଡିଭାଇସରେ ସେଟିଂସ୍ ଆପ୍ ଖୋଲ | b. ତୁମର ନାମକୁ ଟାପ୍ କର ଏବଂ "Payment & Shipping" ଟାପ୍ କର | ତୁମକୁ ହୟତୁ ତୁମର Apple ID ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ | c. ଏକ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ୍ ମେଥଡ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ, "Add Payment Method" ଟାପ୍ କର | ଏକ ବିଦ୍ୟମାନକୁ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ଡାହାଣାରେ "Edit" ଟାପ୍ କର ଏବଂ ତାରପରେ ପେମେଣ୍ଟ୍ ମେଥଡ୍ ଟାପ୍ କର |

  • ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ: a. ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଆପ୍ ଖୋଲ | b. ଉପରେ ଡାହାଣା କୋଣରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟାପ୍ କର, ତାରପର "Payments & subscriptions" ଏବଂ "Payment methods" ଟାପ୍ କର | c. ଏକ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ୍ ମେଥଡ୍ ଯୋଡ଼ିବା ବା ଏକ ବିଦ୍ୟମାନକୁ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମ୍ପଟ୍ସ୍ ଅନୁସରଣ କର |

 • ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ "No Souls Found" କହିଥାଏ | ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ "No Souls Found" ଦେଖାଯାଏ, ତୁମର ସନ୍ଧାନ ଫିଲ୍ଟର୍ସ୍ ବିସ୍ତୃତ କରିବା ବିବେଚନା କର | ଯଦି ତୁମର ଫିଲ୍ଟର୍ସ୍ ସରାଇବା ସହାଯ୍ୟ ନକରେ, ଆପ୍ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର | ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ଦୟାକରି hello@boo.world ରେ ଆମକୁ ସୋଜାସୁଜି ସମ୍ପର୍କ କର ଯାତେ ଆମେ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରିପାରୁ |

 • ମୋର ମେସେଜ୍ କାହିଁକି ପଠାଯାଉନାହିଁ? ତୁମର ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ଯାଚି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲେ VPN ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଚାରଣା କର | ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ସହାୟତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ କର |

 • ମୋର ସାଙ୍ଗତିକରଣ କିଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟେଲିପୋର୍ଟ୍ ସୁବିଧାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ସେମାନେ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାନଠୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଅତିରିକ୍ତଭାବରେ, ଆମେ କେତେକ ସମୟରେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ ପସନ୍ଦଗୁଡିକ ବାହାରରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସମୂହ ଦେଖାଇଥାଉ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଙ୍ଗତିକରଣର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ।

 • ମୁଁ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରେ ମୋର ସୁପର୍ ଲଭ୍ସ୍, ବୁସ୍ଟ୍ସ୍, କାଇନ୍ସ୍, ଏବଂ ନ୍ୟୁରନ୍ସ୍ କିପରି ଗାଏବ ହୋଇଗଲା? ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରୟଗୁଡିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କର ଏବଂ ନୂତନ ଏକ ସୃଷ୍ଟି କର, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ କରିଥିବା କୌଣସି ଭୋଗାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହରାଇବେ | ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେନଦେନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁଭବଗୁଡିକର ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି ନୀତି ରଖାଯାଇଛି

 • ମୁଁ ଏକ ବନ୍ଧୁକୁ ରେଫର୍ କଲାଣୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ରେଫର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହିଁ | ରେଫର୍ ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧେ, ଦୟାକରି ଆମର ଆପ୍ ସପୋର୍ଟ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ କର | ତୁମେ ସେଟିଙ୍ସ୍ ରେ ଏହା ପାଇବେ, "Send Feedback" ଅଧୀନରେ |

 • ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାନ୍ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟର ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେ? ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାନ୍ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାଗୁଡିକ, ଯେମିତି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, କିମ୍ବା ମତାମତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୀମିତ କରିଦେଇଥାଏ | ଏହି ବାନ୍ସ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ, ଅନୁଚିତ, କିମ୍ବା ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକର ଫଳାଫଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |

 • ମୋର ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ଫିଡରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ? ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଫିଡରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହୋଇପାରେ ବିବିଧ କାରଣ ରହିପାରେ:

  • ଆମର ସମୁଦାୟ ନୀତିଗୁଡିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପୋଷ୍ଟ ଓ ମତାମତଗୁଡିକ ସାମାଜିକ ଫିଡରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ |
  • ଯଦି ତୁମରଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମତାମତ ଆଉ ଫିଡରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେବ | ଏକାଉଣ୍ଟ ବାନ୍ ହୋଇପାରେ ଏକ-ଆକାଉଣ୍ଟ-ପ୍ରତି-ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବୟସ କମ ହେବା ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଅନୁଚିତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରେ |
  • ଯଦି ନିଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡିକ ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସେହିପାଇଁ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ଫିଡରେ ସକ୍ରିୟ ଫିଲ୍ଟର୍ସ୍ ରହିଛି | ଏହି ଫିଲ୍ଟର୍ସ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ ଯାଇ, ଆଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନ ପାଶେ ଫିଲ୍ଟର୍ସ୍ ଟାପ୍ କରି ଏବଂ “Deactivate” ଟାପ୍ କର |
  • ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛ କିମ୍ବା ତୁମର ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଲୁଚାଇବା ବାଛିଛ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଡରେ ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ |
 • ମୋର ଅନୁସରଣୀ ତାଲିକାରେ ମୋର ଅନୁସରଣୀ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯିଏ ତୁମର ଅନୁସରଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ନୀତି ଲଂଘନର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ବାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଫଳରେ ଅସମଞ୍ଜସ ରହିପାରେ | ଯଦିଓ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମର ଅନୁସରଣୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ |

 • ହଠାତ୍ ମୋର ଅନୁସରଣୀ ଏବଂ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ତୁମର ଅଟୋ-ଫଲୋ ସେଟିଙ୍ଗର ଫଳାଫଳ | ଏହି ସୁବିଧାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଯାଆଁ, "Privacy" ଟାପ୍ କର, ଏବଂ ତାରପରେ ଅଟୋ ଫଲୋ ସେଟିଙ୍ଗକୁ ଟଗଲ୍ ଅଫ୍ କର |

 • ମୁଁ ମୋର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବଢ଼ାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖାଗଲା ସମାନ ରହିଲା, କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଦେଖାଗଲା ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଚାହେଁ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ପଠାଇଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ Boo ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୋସିଆଲ୍ ଫିଡ୍ସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା କାରଣରେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନକାରୀ ଆତ୍ମାସମୂହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦେଖାଗଲାରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ପାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖାଗଲାସମୂହ ସ୍ୱାଭାବିକଭାବରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖାଗଲା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ।

 • ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସମୂହ ଦେଖୁଛି? ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର ଖାତା ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ଆସିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କାହାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୁନଃ ଦେଖିପାରନ୍ତି।

 • ଏଠିରେ ସମାବେଶିତ ନ ହୋଇଥିବା ବଗ୍ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏକ ବଗ୍ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ Boo ID, ଆପ୍ ସଂସ୍କରଣ, ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ସହ ଏକ ଇମେଲ୍ hello@boo.worldକୁ ପଠାନ୍ତୁ।

ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷିତତା, ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା

 • ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କିପରି ରିପୋର୍ଟ କରିବି? ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ପୋଷ୍ଟ, ମତାମତ କିମ୍ବା ଚାଟର ଉପର ଡାହାଣା କୋଣରେ ଥିବା ତିନିଟି ଡଟ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି “Report soul” ଚୟନ କର | ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରଣ ଚୟନ କରି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ | ଆମେ ତୁମର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ |

 • ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁ ଯେ କେହି ମୋ ଅନୁକରଣ କରୁଛି, ତେବେ? ଯଦି ତୁମେ ଅନୁକରଣର ସନ୍ଦେହ କର, ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର:

  • ପ୍ରୋଫାଇଲର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ବୁ ID ଲିପିବଦ୍ଧ କର |
  • ତିନିଟି ଡଟ୍ ଆଇକନ୍ ଉପର କ୍ଲିକ୍ କରି “Report soul” ଚୟନ କର | ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଦେଶନାଗୁଡିକୁ ଅନୁସରଣ କର |
  • ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ସ୍, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ବୁ ID, ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ବିବରଣୀ ସହ hello@boo.world କୁ ଇମେଲ୍ କର |
 • ଆପଣ ମୋର ଅବସ୍ଥାନ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଚାହେଁ? ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଆତ୍ମାସମୂହ ଦେଖାଇବାକୁ ସହାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଯୋଗ ଉନ୍ନତି କରେ।

 • ମୁଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କିପରି ଲୁଚାଇବି କିମ୍ବା ବୁ ଠାରୁ ବିରତି ନେବି? ତୁମେ "Pause Account" ବିକଳ୍ପକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସରେ ଯାଇ ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିପାରିବା |

 • ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ବାନ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ଯଦି ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ଆମର Boo ସମୁଦାୟ ନୀତିଗୁଡିକ ବିପରୀତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା କିମ୍ବା ସମୁଦାୟର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଗଲା ବେଳେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାନ୍ ହୋଇଥାଏ | ଏକଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ପରେ ଆପଣ ଆପକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

 • ଯଦି ମୋତେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବି? ଏକ ନିଷେଧାଦେଶକୁ ଅପିଲ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଯେକ relevant ଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ସହିତ ଆମକୁ [hello@boo.world] (mailto:hello@boo.world) ରେ ଇମେଲ କରନ୍ତୁ |

ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଶନ

 • ମୁଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କିପରି ଡିଲିଟ୍ କରିବି? ତୁମେ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଯାଇ “Account” ମେନୁ ଚୟନ କରି ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା | ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁନଃସକ୍ରିୟକରଣ ଅନୁରୋଧଗୁଡିକର ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟା କାରଣରେ, ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲିଶନ 30 ଦିନ ପରେ ହେବ | ଯଦି ତୁମେ ଏହି 30 ଦିନଗୁଡିକ ଭିତରେ ଲଗଇନ୍ କର, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଶନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ | ଯଦି ତୁମେ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମେନୁରେ ଆକାଉଉଣ୍ଟ୍ ପାଉଜ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ |

 • "ଖାତା ବିରାମ" କ’ଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ବିରାମ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ସ୍ ପଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ।

 • ମୁଁ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇନି ଏବଂ କେହି ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିପାରନି ଭାବରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କିପରି ଡିଲିଟ୍ କରିବି? କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇନି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟତା ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କର | ତାରପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସରେ ଯାଇ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଉଜ୍ କର | ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାହିଁକି କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଲଗଇନ୍ କର ନାହିଁ, 30 ଦିନ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ | ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଲିଶନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏକ ଇମେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଲିଶନ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ପରେ hello@boo.world କୁ ତୁମର ବୁ ID ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ସହ ଇମେଲ୍ କର | ଦୟାକରି ମନେ ରଖ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା, ଚାଟ୍ସ୍, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ସ୍ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନହେବ |

 • ମୁଁ କି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି ସେହି ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ସହିତ ନୂତନ ଏକ ଗୋଡ଼ାଇବି? ହଁ, ତୁମେ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲିଟ୍ ହେବାର 30 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର | ଯଦି ତୁମେ 30 ଦିନ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଲଗଇନ୍ କର, ତେବେ ଡିଲିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ |

 • ମୁଁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିପରି ବାତିଲ କରିବି? ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ୍ iOS ଏବଂ Android ଡିଭାଇସରେ ଯଥାକ୍ରମେ App Store ବା Google Play Store ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ | ତୁମେ App Store ବା Google Play Storeରେ ସେଟିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ତୁମର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବାତିଲ କରିପାରିବା | Stripe ବ୍ୟବହାର କରି ୱେବ୍ ଉପରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୟାକରି ଆପ୍ରେ ସେଟିଂସ୍ରେ "Send Feedback" ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କର, କିମ୍ବା hello@boo.world କୁ ଇମେଲ୍ କର |

ନୀତିମାଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା

 • ସମୁଦାୟ ନୀତିମାଳା ବୁ ସମୁଦାୟକୁ ସ୍ୱାଗତମ୍ | ବୁ ଏକ ଏମିତି ସମୁଦାୟ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଦୟାଳୁ, ବିବେଚନାଶୀଳ, ଏବଂ ଗଭୀର ଏବଂ ସତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନରେ ଆଗ୍ରହୀ | ଆମର ନୀତିମାଳାଗୁଡିକ ସମୁଦାୟର ସବୁଜନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ | ଯଦି ତୁମେ ଏହି ନୀତିଗୁଡିକ ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କର, ତୁମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଥବା ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ବୁରୁ ବାନ୍ ହୋଇପାରୋ, ଏବଂ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କ ହରାଇପାରୋ | ତୁମେ ଆମର ନୀତିଗୁଡିକ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବା |

 • ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିଏକୁ ଚିନି ନଥାନ୍ତି ସେହି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ | ଆରମ୍ଭିକ ମେସେଜ୍ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ହୋଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ମିଳିବା, ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅ | ଯଦିଓ ଆପଣ ଅନ୍ୟଙ୍କର କ୍ରିୟାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ନୁହେଁ, ତଥାପି ବୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସମୟରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ପାରିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ | ତୁମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ଏଠାରେ ପାଇପାରିବା |

ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ

 • ମୁଁ ବୁକୁ କିପରି ସମ୍ପର୍କ କରିବି? ଆମକୁ ହାଇ କହିବାକୁ hello@boo.world ରେ ଇମେଲ୍ କର | ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲପାଏ |