#japan
4.9 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀ

#india
873 ਲੋਕੀ

#chile
647 ਲੋਕੀ

#argentina
521 ਲੋਕੀ

#usa
405 ਲੋਕੀ

#canada
390 ਲੋਕੀ

#asia
375 ਲੋਕੀ

#indonesia
323 ਲੋਕੀ

#france
322 ਲੋਕੀ

#ukraine
322 ਲੋਕੀ

#portugal
321 ਲੋਕੀ

#china
310 ਲੋਕੀ

#philippines
287 ਲੋਕੀ

#italy
287 ਲੋਕੀ

#colombia
286 ਲੋਕੀ

#australia
275 ਲੋਕੀ

#mexico
267 ਲੋਕੀ

#peru
241 ਲੋਕੀ

#texas
228 ਲੋਕੀ

#poland
220 ਲੋਕੀ

#thailand
199 ਲੋਕੀ

#florida
198 ਲੋਕੀ

#palestine
194 ਲੋਕੀ

#scotland
191 ਲੋਕੀ

#germany
187 ਲੋਕੀ

#ireland
184 ਲੋਕੀ

#israel
183 ਲੋਕੀ

#newyork
172 ਲੋਕੀ

#europe
171 ਲੋਕੀ

#egypt
169 ਲੋਕੀ

#malaysia
165 ਲੋਕੀ

#singapore
161 ਲੋਕੀ

#california
159 ਲੋਕੀ

#russia
158 ਲੋਕੀ

#michigan
150 ਲੋਕੀ

#spain
148 ਲੋਕੀ

#turkey
147 ਲੋਕੀ

#norway
141 ਲੋਕੀ

#brazil
140 ਲੋਕੀ

#venezuela
130 ਲੋਕੀ

#romania
128 ਲੋਕੀ

#england
124 ਲੋਕੀ

#greece
121 ਲੋਕੀ

#ohio
115 ਲੋਕੀ

#sweden
113 ਲੋਕੀ

#colorado
109 ਲੋਕੀ

#ecuador
107 ਲੋਕੀ

#southkorea
105 ਲੋਕੀ

#arizona
105 ਲੋਕੀ

#newzealand
102 ਲੋਕੀ

#pakistan
97 ਲੋਕੀ

#puertorico
94 ਲੋਕੀ

#southafrica
93 ਲੋਕੀ

#finland
90 ਲੋਕੀ

#vietnam
90 ਲੋਕੀ

#taiwan
89 ਲੋਕੀ

#hawaii
89 ਲੋਕੀ

#africa
85 ਲੋਕੀ

#netherlands
85 ਲੋਕੀ

#minnesota
82 ਲੋਕੀ

#costarica
82 ਲੋਕੀ

#iran
81 ਲੋਕੀ

#newjersey
79 ਲੋਕੀ

#unitedkingdom
76 ਲੋਕੀ

#switzerland
76 ਲੋਕੀ

#bulgaria
75 ਲੋਕੀ

#belgium
74 ਲੋਕੀ

#iceland
73 ਲੋਕੀ

#algeria
73 ਲੋਕੀ

#caribbean
70 ਲੋਕੀ

#georgia
64 ਲੋਕੀ

#guatemala
62 ਲੋਕੀ

#oregon
58 ਲੋਕੀ

#serbia
57 ਲੋਕੀ

#wisconsin
57 ਲੋਕੀ

#pennsylvania
55 ਲੋਕੀ

#hungary
55 ਲੋਕੀ

#croatia
51 ਲੋਕੀ

#northcarolina
50 ਲੋਕੀ

#wales
47 ਲੋਕੀ

#paraguay
46 ਲੋਕੀ

#albania
45 ਲੋਕੀ

#denmark
44 ਲੋਕੀ

#srilanka
44 ਲੋਕੀ

#massachusetts
42 ਲੋਕੀ

#tennessee
42 ਲੋਕੀ

#czechrepublic
39 ਲੋਕੀ

#myanmar
39 ਲੋਕੀ

#kentucky
39 ਲੋਕੀ

#austria
39 ਲੋਕੀ

#bangladesh
39 ਲੋਕੀ

#indiana
38 ਲੋਕੀ

#cuba
38 ਲੋਕੀ

#lebanon
37 ਲੋਕੀ

#alabama
37 ਲੋਕੀ

#oklahoma
37 ਲੋਕੀ

#balkan
37 ਲੋਕੀ

#utah
36 ਲੋਕੀ

#washingtonstate
35 ਲੋਕੀ

#iowa
35 ਲੋਕੀ

#qatar
35 ਲੋਕੀ

#uae
33 ਲੋਕੀ

#bolivia
33 ਲੋਕੀ

#illinois
32 ਲੋਕੀ

#lithuania
32 ਲੋਕੀ

#nepal
31 ਲੋਕੀ

#maryland
31 ਲੋਕੀ

#morocco
31 ਲੋਕੀ

#alaska
30 ਲੋਕੀ

#arkansas
30 ਲੋਕੀ

#tunisia
29 ਲੋਕੀ

#saudiarabia
29 ਲੋਕੀ

#malta
29 ਲੋਕੀ

#newhampshire
28 ਲੋਕੀ

#virginia
27 ਲੋਕੀ

#montana
27 ਲੋਕੀ

#missouri
23 ਲੋਕੀ

#kansas
23 ਲੋਕੀ

#southamerica
22 ਲੋਕੀ

#middleeast
21 ਲੋਕੀ

#iraq
21 ਲੋਕੀ

#belarus
21 ਲੋਕੀ

#mauritius
19 ਲੋਕੀ

#westvirginia
19 ਲੋਕੀ

#honduras
19 ਲੋਕੀ

#newmexico
19 ਲੋਕੀ

#azerbaijan
19 ਲੋਕੀ

#cyprus
18 ਲੋਕੀ

#kuwait
18 ਲੋਕੀ

#brunei
17 ਲੋਕੀ

#louisiana
17 ਲੋਕੀ

#vermont
17 ਲੋਕੀ

#nebraska
16 ਲੋਕੀ

#nicaragua
16 ਲੋਕੀ

#southcarolina
16 ਲੋਕੀ

#kazakhstan
16 ਲੋਕੀ

#syria
15 ਲੋਕੀ

#idaho
15 ਲੋਕੀ

#northdakota
14 ਲੋਕੀ

#nigeria
13 ਲੋਕੀ

#kenya
12 ਲੋਕੀ

#moldova
11 ਲੋਕੀ

#sudan
11 ਲੋਕੀ

#wyoming
11 ਲੋਕੀ

#bahrain
10 ਲੋਕੀ

#estonia
10 ਲੋਕੀ

#cambodia
10 ਲੋਕੀ

#ethiopia
9 ਲੋਕੀ

#nevada
9 ਲੋਕੀ

#uzbekistan
9 ਲੋਕੀ

#eastasia
8 ਲੋਕੀ

#southdakota
7 ਲੋਕੀ

#libya
5 ਲੋਕੀ

#mississippi
5 ਲੋਕੀ

#eastafrica
4 ਲੋਕੀ

#centralasia
3 ਲੋਕੀ

#zambia
3 ਲੋਕੀ

#botswana
3 ਲੋਕੀ

#namibia
2 ਲੋਕੀ

#westafrica
2 ਲੋਕੀ

#centralamerica
2 ਲੋਕੀ

#kyrgyzrepublic
1 ਲੋਕੀ

#sénégal
1 ਲੋਕੀ

#côtédivoire
1 ਲੋਕੀ

#eswatini
1 ਲੋਕੀ

#southasia
1 ਲੋਕੀ

#centralafrica
1 ਲੋਕੀ

Morbihan ਸਮੁਦਾਇ

morbihan ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ. Meet new people.

4 ਲੋਕੀ

ਸਰਵੋਤਮ - ਅੱਜ

ਸਰਵੋਤਮ

ਨਵਾਂ

#morbihan

4 ਲੋਕੀ

ਜੁੜੋ

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ!

Some text some message..

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. ਹੋਰ ਜਾਣੋ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.