#japan
4,9 N tâm hồn

#india
866 tâm hồn

#chile
642 tâm hồn

#argentina
514 tâm hồn

#usa
403 tâm hồn

#canada
389 tâm hồn

#asia
371 tâm hồn

#ukraine
323 tâm hồn

#indonesia
320 tâm hồn

#portugal
320 tâm hồn

#france
317 tâm hồn

#china
309 tâm hồn

#colombia
286 tâm hồn

#philippines
285 tâm hồn

#italy
284 tâm hồn

#australia
274 tâm hồn

#mexico
266 tâm hồn

#peru
240 tâm hồn

#texas
226 tâm hồn

#poland
217 tâm hồn

#thailand
198 tâm hồn

#florida
197 tâm hồn

#palestine
193 tâm hồn

#scotland
191 tâm hồn

#germany
187 tâm hồn

#ireland
184 tâm hồn

#israel
183 tâm hồn

#newyork
171 tâm hồn

#europe
170 tâm hồn

#egypt
167 tâm hồn

#malaysia
165 tâm hồn

#california
159 tâm hồn

#singapore
157 tâm hồn

#russia
157 tâm hồn

#michigan
149 tâm hồn

#spain
148 tâm hồn

#turkey
147 tâm hồn

#norway
139 tâm hồn

#brazil
139 tâm hồn

#venezuela
126 tâm hồn

#england
122 tâm hồn

#romania
122 tâm hồn

#greece
120 tâm hồn

#ohio
114 tâm hồn

#sweden
112 tâm hồn

#colorado
109 tâm hồn

#ecuador
106 tâm hồn

#southkorea
105 tâm hồn

#arizona
105 tâm hồn

#newzealand
100 tâm hồn

#pakistan
95 tâm hồn

#puertorico
93 tâm hồn

#southafrica
91 tâm hồn

#vietnam
90 tâm hồn

#finland
89 tâm hồn

#hawaii
88 tâm hồn

#taiwan
87 tâm hồn

#netherlands
86 tâm hồn

#africa
85 tâm hồn

#minnesota
82 tâm hồn

#costarica
81 tâm hồn

#iran
79 tâm hồn

#newjersey
79 tâm hồn

#switzerland
76 tâm hồn

#belgium
74 tâm hồn

#unitedkingdom
74 tâm hồn

#bulgaria
73 tâm hồn

#iceland
72 tâm hồn

#algeria
71 tâm hồn

#caribbean
70 tâm hồn

#georgia
64 tâm hồn

#guatemala
61 tâm hồn

#oregon
57 tâm hồn

#serbia
56 tâm hồn

#wisconsin
56 tâm hồn

#pennsylvania
55 tâm hồn

#hungary
55 tâm hồn

#croatia
51 tâm hồn

#northcarolina
50 tâm hồn

#wales
46 tâm hồn

#paraguay
46 tâm hồn

#albania
45 tâm hồn

#denmark
44 tâm hồn

#srilanka
44 tâm hồn

#massachusetts
42 tâm hồn

#tennessee
42 tâm hồn

#czechrepublic
39 tâm hồn

#myanmar
39 tâm hồn

#austria
39 tâm hồn

#bangladesh
39 tâm hồn

#indiana
38 tâm hồn

#kentucky
37 tâm hồn

#alabama
37 tâm hồn

#cuba
37 tâm hồn

#lebanon
36 tâm hồn

#utah
36 tâm hồn

#oklahoma
36 tâm hồn

#balkan
36 tâm hồn

#washingtonstate
35 tâm hồn

#iowa
35 tâm hồn

#qatar
34 tâm hồn

#illinois
32 tâm hồn

#lithuania
32 tâm hồn

#bolivia
32 tâm hồn

#nepal
31 tâm hồn

#maryland
31 tâm hồn

#uae
31 tâm hồn

#alaska
30 tâm hồn

#arkansas
30 tâm hồn

#morocco
30 tâm hồn

#tunisia
29 tâm hồn

#saudiarabia
29 tâm hồn

#malta
29 tâm hồn

#newhampshire
28 tâm hồn

#virginia
27 tâm hồn

#montana
27 tâm hồn

#missouri
23 tâm hồn

#kansas
23 tâm hồn

#southamerica
22 tâm hồn

#iraq
21 tâm hồn

#belarus
21 tâm hồn

#middleeast
20 tâm hồn

#mauritius
19 tâm hồn

#westvirginia
19 tâm hồn

#honduras
19 tâm hồn

#newmexico
19 tâm hồn

#azerbaijan
19 tâm hồn

#cyprus
18 tâm hồn

#kuwait
18 tâm hồn

#brunei
17 tâm hồn

#louisiana
17 tâm hồn

#vermont
17 tâm hồn

#syria
16 tâm hồn

#nicaragua
16 tâm hồn

#southcarolina
16 tâm hồn

#kazakhstan
16 tâm hồn

#idaho
15 tâm hồn

#nebraska
15 tâm hồn

#northdakota
14 tâm hồn

#nigeria
13 tâm hồn

#moldova
11 tâm hồn

#sudan
11 tâm hồn

#wyoming
11 tâm hồn

#kenya
11 tâm hồn

#bahrain
10 tâm hồn

#estonia
10 tâm hồn

#cambodia
10 tâm hồn

#ethiopia
9 tâm hồn

#nevada
9 tâm hồn

#uzbekistan
9 tâm hồn

#eastasia
8 tâm hồn

#southdakota
7 tâm hồn

#libya
5 tâm hồn

#mississippi
5 tâm hồn

#eastafrica
4 tâm hồn

#centralasia
3 tâm hồn

#zambia
3 tâm hồn

#namibia
2 tâm hồn

#botswana
2 tâm hồn

#westafrica
2 tâm hồn

#centralamerica
2 tâm hồn

#kyrgyzrepublic
1 tâm hồn

#sénégal
1 tâm hồn

#côtédivoire
1 tâm hồn

#eswatini
1 tâm hồn

#southasia
1 tâm hồn

#centralafrica
1 tâm hồn

Cộng đồng Yvelines

Trò chuyện và thảo luận với cộng đồng yvelines. Meet new people.

2 TÂM HỒN

Hay nhất - Hôm nay

Tốt nhất

Mới

#yvelines

2 tâm hồn

THAM GIA

Chưa có bài đăng!

Some text some message..

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.