Boo

ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ਟੌਰਸ: ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਡਾਟਾਬੇਸ

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ.

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ.

2,00,00,000+ DOWNLOADS

ਸਾਇਨ ਅਪ

personality database

ਟਾਰਸ ਸਾਈਨ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਨ ਸਵਾਬ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੌਜ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਵੈ-ਨੇਟਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਇੱਚਾ ਅਤੇ ਦਿਰੇ-ਦੇਵ ਵਾਸਤਵਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ-ਤੇ-ਹੋਰ ਸਿਧਾਕਿਤੀ ਅਤੇ ਦ੃ੜਰੂਅ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਚਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਸ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਮਿਥਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਨਜੀਵੀ ਤੋਂ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਲਪਿਕ ਚਰਿਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਮਤੀ ਵਰਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰਕਾਰਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਪਲਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਪਿਕ ਚਰਿਤਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜ਼ਨ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਿਤਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਸ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਵਾਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਟਾਰਸ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਿਆਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ-ਨਾਲ-ਇਲੰਜ ਨਾਲ ਲੇਕਰ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਤੋ, ਟਾਰਸ ਵਿਅਕਤਿਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿਖ ਹਈਵਾਲਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੁੱਲ ਟੌਰਸ: 5160

ਟੌਰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ 8% ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

5988 | 10%

5696 | 9%

5426 | 9%

5228 | 8%

5160 | 8%

5159 | 8%

5017 | 8%

4934 | 8%

4879 | 8%

4874 | 8%

4628 | 8%

4625 | 8%

0%

5%

10%

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਟੌਰਸ' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੁੱਲ ਟੌਰਸ: 5160

ਟੌਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ.

2,00,00,000+ DOWNLOADS

ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ