ENFJs: base de dades de ENFJ

La base de dades ENFJ i la llista completa de ENFJ. Persones famoses i personatges de ficció amb el tipus de personalitat ENFJ.

Debat sobre els tipus de personalitat dels teus personatges de ficció i celebritats preferits.

10.000.000+ DESCÀRREGUES

ENFJ is one of the 16 types of personalities that are identified by the Myers-Briggs Type Indicator. People with this personality type are extroverted, intuitive, feeling, and judging. ENFJ is also known as "The Protagonist," and these individuals are natural-born leaders who are passionate about bringing positive change to society. The ENFJ personality type is known for their charisma, charm, and strong interpersonal skills. They make good communicators, and they are often able to connect with people on a deep emotional level. Their natural ability to inspire and motivate others has made them excellent leaders and activists. ENFJs thrive in social situations and often go above and beyond to help others. Some of the most famous ENFJs in history include Barack Obama, Oprah Winfrey, Martin Luther King Jr., and Nelson Mandela. These individuals share a common trait of using their leadership skills to bring about positive change in their communities and on a global level. In addition to real-life figures, ENFJ characters can also be found in literature and pop culture, such as Atticus Finch in To Kill a Mockingbird, Hermione Granger in the Harry Potter series, and Superman in DC Comics.

Popularitat de ENFJ vs. els altres tipus de personalitat

ENFJs totals: 61982

Els ENFJs són el 15è tipus de personalitat més popular dels 16 a la base de dades, i representen el 6% de tots els perfils.

83008 | 8%

79149 | 7%

75014 | 7%

72982 | 7%

67894 | 6%

67824 | 6%

67543 | 6%

67493 | 6%

67064 | 6%

67056 | 6%

62674 | 6%

62588 | 6%

62470 | 6%

62226 | 6%

61982 | 6%

57662 | 5%

0%

5%

10%

15%

Última actualització: December 1, 2023

Popularitat de ENFJ en personatges famosos i de ficció

ENFJs totals: 61982

Sovint hi ha ENFJs a Celebritats, Esports i Anime.

28231 | 46%

19987 | 32%

9818 | 16%

3005 | 5%

383 | 1%

165 | 0%

151 | 0%

118 | 0%

73 | 0%

51 | 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Última actualització: December 1, 2023

Some text some message..

Fem servir galetes al nostre web per motius d'anàlisi, rendiment i publicitat, entre d'altres. Més informació.

Anàlisi

Les galetes s'utilitzen per recopilar dades sobre com es fa servir el nostre lloc web i ens ajuden a millorar-lo i personalitzar-lo. Les galetes també ajuden a analitzar els patrons de trànsit web i ens permeten veure què funciona millor per als nostres visitants i determinar les àrees on podem millorar.

Rendiment

Les galetes s'utilitzen per personalitzar la teva experiència i garantir que veus el contingut que s'adapta a les teves preferències i interessos, així com les àrees en què es pot utilitzar el nostre lloc web. Es requereixen galetes per a determinats serveis disponibles a través del nostre lloc web, com ara l'accés a ubicacions segures, i es fan servir per algunes funcions crítiques, com ara l'accés segur.

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. Més informació.

Anàlisi

Les galetes s'utilitzen per recopilar dades sobre com es fa servir el nostre lloc web i ens ajuden a millorar-lo i personalitzar-lo. Les galetes també ajuden a analitzar els patrons de trànsit web i ens permeten veure què funciona millor per als nostres visitants i determinar les àrees on podem millorar.

Rendiment

Les galetes s'utilitzen per personalitzar la teva experiència i garantir que veus el contingut que s'adapta a les teves preferències i interessos, així com les àrees en què es pot utilitzar el nostre lloc web. Es requereixen galetes per a determinats serveis disponibles a través del nostre lloc web, com ara l'accés a ubicacions segures, i es fan servir per algunes funcions crítiques, com ara l'accés segur.