Boo

Naninindigan kami para sa pag-ibig.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ENFJs: ENFJ Database

Ang database ng ENFJ at kumpletong listahan ng ENFJ. Mga sikat na tao at kathang-isip na karakter na may ENFJ uri ng personalidad.

Pag-usapan ang mga uri ng personalidad ng iyong paboritong kathang-isip na karakter at artista.

10,000,000+ MGA DOWNLOAD

MAG SIGN UP

personality database

Ang ENFJ ay isa sa 16 uri ng personalidad na kinikilala ng Myers-Briggs Type Indicator. Ang mga taong may uri ng personalidad na ito ay extroverted, intuitive, feeling, at judging. Ang ENFJ ay kilala rin bilang "The Protagonist," at ang mga indibidwal na ito ay likas na mga lider na passionate sa pagdadala ng positibong pagbabago sa lipunan. Ang ENFJ personality type ay kilala sa kanilang charisma, charm, at malakas na interpersonal skills. Sila ay mahuhusay na komunikador, at madalas nilang napapalaliman ang kanilang koneksyon sa mga tao sa isang emosyonal na antas. Ang kanilang likas na kakayahan na mag-inspire at mag-motivate ng iba ay nagpapagaling sa kanila bilang mga lider at aktibista. Ang ENFJs ay nagtatagumpay sa mga social na sitwasyon at madalas na lumalampas sa kanilang tungkulin upang tulungan ang iba. Ilan sa pinakasikat na ENFJs sa kasaysayan ay kasama sina Barack Obama, Oprah Winfrey, Martin Luther King Jr., at Nelson Mandela. Ang mga indibidwal na ito ay may iisang katangian ng paggamit ng kanilang liderato upang magdala ng positibong pagbabago sa kanilang komunidad at sa global na antas. Bukod sa mga tunay na tao, ang mga karakter na ENFJ ay maaari ring makita sa panitikan at pop culture, tulad ni Atticus Finch sa To Kill a Mockingbird, Hermione Granger sa Harry Potter series, at Superman sa DC Comics.

Kasikatan ng ENFJ vs Ibang 16 Personality Type

Total ENFJs: 129806

Ang ENFJ ay ang Ika- 3 pinakasikat na 16 uri ng personalidad sa database, na binubuo ng 8% ng lahat ng mga profile.

154493 | 9%

131201 | 8%

129806 | 8%

128172 | 8%

118981 | 7%

112888 | 7%

106912 | 6%

104951 | 6%

102419 | 6%

96688 | 6%

89719 | 5%

87652 | 5%

87507 | 5%

81912 | 5%

76141 | 5%

73795 | 4%

0%

5%

10%

Huling Update: Abril 16, 2024

Kasikatan ng ENFJ Sa Mga Kilalang Tao at Mga Fictional na Tauhan

Total ENFJs: 129806

Ang ENFJs ay pinakamadalas na makikita sa Mga Lider sa Pulitika, Mga Influencer, at Literatura.

14589 | 21%

75 | 13%

118 | 9%

165 | 8%

59463 | 8%

477 | 8%

36040 | 7%

9981 | 6%

5297 | 6%

3272 | 6%

329 | 4%

0%

5%

10%

Huling Update: Abril 16, 2024

Pag-usapan ang mga uri ng personalidad ng iyong paboritong kathang-isip na karakter at artista.

10,000,000+ MGA DOWNLOAD

SUMALI NA