Boo

Naninindigan kami para sa pag-ibig.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ISTPs: ISTP Database

Ang database ng ISTP at kumpletong listahan ng ISTP. Mga sikat na tao at kathang-isip na karakter na may ISTP uri ng personalidad.

Pag-usapan ang mga uri ng personalidad ng iyong paboritong kathang-isip na karakter at artista.

20,000,000+ MGA DOWNLOAD

MAG SIGN UP

personality database

Ang ISTP (Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving) ay isang uri ng personalidad na kilala sa pagiging mapusok, independyente, at biglaang. Madalas na inilarawan ang mga taong kabilang sa kategoryang ito bilang praktikal, lohikal, at may pang-unawang kung paano gumagana ang mga bagay. Mayroon din silang likas na kakayahang mag-isip ng mabilis at mahusay sa paghahanap ng solusyon sa mga problema, kadalasang gumagamit ng kanilang intuwisyon upang gabayan sila. Sa seksyong ito ng database ng personalidad, ating tatalakayin ang buhay at personalidad ng mga kilalang tao at mga karakter sa kathang-isip na nagtatampok ng mga katangian ng ISTP. Ating pag-aaralan ang kanilang mga lakas, kahinaan, at kung paano ang kanilang mga uri ng personalidad ay nakaimpluwensya sa kanilang buhay at karera. Kung isang kilalang personalidad, isang atleta, o isang karakter sa kathang-isip man, ating aalamin ang kanilang mga katangian ng personalidad at susuriin ang kanilang mga personalidad na may layuning mas maunawaan sila. Ating tituklasin din kung paano ang personality type ng ISTP ay maaaring makaimpluwensya sa paggawa ng desisyon, sa mga relasyon, at sa estilo ng komunikasyon ng isang tao. Sa mas mahusay na pang-unawa sa ISTP, inaasahan nating ma-inspire at ma-edukahan ang mga mambabasa tungkol sa natatanging uri ng personalidad na ito, hinihikayat silang tanggapin ang kanilang indibidwalidad at ipahalaga ang iba't ibang katangian na bumubuo sa ating mga komplikadong personalidad.

Kasikatan ng ISTP vs Ibang 16 Personality Type

Total ISTPs: 95278

Ang ISTP ay ang Ika- 11 pinakasikat na 16 uri ng personalidad sa database, na binubuo ng 6% ng lahat ng mga profile.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95278 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82122 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Huling Update: Abril 23, 2024

Kasikatan ng ISTP Sa Mga Kilalang Tao at Mga Fictional na Tauhan

Total ISTPs: 95278

Ang ISTPs ay pinakamadalas na makikita sa TV, Isport, at Anime.

642 | 7%

34878 | 6%

9763 | 6%

78 | 6%

106 | 5%

42074 | 5%

31 | 5%

4512 | 5%

2677 | 5%

286 | 5%

231 | 0%

0%

5%

10%

Huling Update: Abril 23, 2024

Pag-usapan ang mga uri ng personalidad ng iyong paboritong kathang-isip na karakter at artista.

20,000,000+ MGA DOWNLOAD

SUMALI NA