Boo

Stojíme na straně lásky.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ENFPs: Databáze znamení ENFP

ENFP – databáze a úplný seznam osobností typu ENFP. Slavní lidé a fiktivní postavy s typem osobnosti ENFP.

Diskutujte o typech osobností svých oblíbených fiktivních postav a celebrit.

20 000 000+ STÁHNUTÍ

PŘIHLÁSIT SE

personality database

Myers-Briggsův typový indikátor (MBTI) je nejpoužívanějším nástrojem pro hodnocení osobnosti na světě. Podle tohoto nástroje je ENFP jedním ze šestnácti osobnostních typů založených na čtyřech dichotomiích. ENFP znamená Extravertní, Intuitivní, Citlivý a Vnímavý. Lidé, kteří patří do tohoto osobnostního typu, jsou často popisováni jako kreativní, soucitní, společenští a spontánní. V této sekci osobnostní databáze ENFP budeme zkoumat některé z nejznámějších osobností ENFP z různých životních oblastí. Budeme zkoumat jejich kariéry, úspěchy, osobní život, silné stránky a slabé stránky, abychom poskytli komplexní obraz o osobnostním typu ENFP. Tyto osobnosti mohou být slavní herci, hudebníci, politici, podnikatelé, umělci nebo spisovatelé, kteří zanechali svou stopu ve svých oborech. Prostřednictvím zkoumání životů známých ENFP můžeme získat náhled na jedinečné talenty, preference a tendence, které tento osobnostní typ vyznačují. Zároveň můžeme také ocenit, jak ENFP přispívají společnosti a jak se vyrovnávají s výzvami spojenými s jejich osobnostními rysy. Ať jste ENFP sám/sama nebo se jen zajímáte o tento typ, tato sekce vám jistě poskytne cenné znalosti a inspiraci.

Oblíbenost osobnosti typu ENFP oproti ostaním typům osobností

ENFPs celkem: 97336

ENFP jsou 10. nejoblíbenějším typem z 16 osobností v databázi a tvoří 6 % všech profilů.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Poslední aktualizace: 20. dubna 2024

Oblíbenost osobnosti typu ENFP u slavných osobností a fiktivních postav

ENFPs celkem: 97336

Znamení ENFPs je nejčastější ve skupině Influenceři, Videohrya Hudebníci.

85 | 14%

179 | 9%

548 | 9%

7424 | 8%

105 | 8%

9842 | 6%

3431 | 6%

32522 | 6%

42169 | 5%

421 | 5%

610 | 1%

0%

5%

10%

Poslední aktualizace: 20. dubna 2024

Diskutujte o typech osobností svých oblíbených fiktivních postav a celebrit.

20 000 000+ STÁHNUTÍ

PŘIDAT SE