Boo

אהבה היא המוטו שלנו.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESFJs בסיס נתונים ESFJ

בסיס נתונים ESFJ ורשימה מלאה של ESFJ. מפורסמים ודמויות בדיוניות עם סוג אישיות ESFJ.

לדון על סוגי האישיות של הידוענים והדמויות האהובים עליך.

10,000,000+ הורדות

להירשם

personality database

סוג האישיות ESFJ מתאר יכולות בינאישיות חזקות, חום, נדיבות ודמיון טבעי עם אנשים. ESFJs הם הכי מצליחים כשהם יכולים להשתמש ביכולות שלהם שמוטרפות לאנשים, והם נמצאים כמנהלים מצוינים, מובילי צוותים ופוליטיקאים. מוכרים על חוכמתם החברתית וטבעם חברתי, ESFJs פורצים פרצות בקבוצות ובמצבים חברתיים, יוצרים שלווה וסדר לאן שהם הולכים. ESFJs הם בעלי רגשות עמוקים מאוד ולעיתים תמיד מצליחים לקדם את צרכי ורגשות האחרים לפני שהם מבטאים אותם. האיכות הזו עושה אותם זקנים שלמים וחברים מצוינים, תמיד עם אוזן קשבת וכתף לבכות. ESFJs נוטים להיות גמישים ולשרת כאשר, ובגלל כך הם מאהבים ומכובדים בקהילה. הם נוהרים לפעמים את המדבק שאוחזת את הקבוצות ביחד, והם מותירים ערך רב למסורת ולמנהגים חברתיים. במדור זה של בסיס האישיות שלנו, נחקור את חייהם של אנשים מפורסמים ודמויות בדיוניות שמחזיקים בסוג אישיות ESFJ. מפוליטיקאים ופעילי זכויות אדם עד למוזיקאים ושחקנים, אלו האנשים השימשו את הכחות והכשרונות הטבעיים שלהם כדי ליצור השפעה בעולם. דרך ההצלחות והקרבן שלהם, נרכיב מובן עמוק יותר של מה זה אומר להיות ESFJ ואיך סוג אישיות זה מתאפס בהגדרה אישית ומקצועית.

הפופולריות של ESFJ מול טיפוסי אישיות אחרים מתוך 16 טיפוסי האישיות

סך כל הESFJs: 89719

ESFJ הוא ההאחד עשר הכי פופולרי מסוג אישיות 16 במסד הנתונים, ומהווה % 5 מכל הפרופילים.

154493 | 9%

131201 | 8%

129806 | 8%

128172 | 8%

118981 | 7%

112888 | 7%

106912 | 6%

104951 | 6%

102419 | 6%

96688 | 6%

89719 | 5%

87652 | 5%

87507 | 5%

81912 | 5%

76141 | 5%

73795 | 4%

0%

5%

10%

עודכן לאחרונה: 15 באפריל 2024

הפופולריות של ESFJ באנשים מפורסמים ודמויות בדיוניות

סך כל הESFJs: 89719

ניתן לרוב לראות בני ESFJs אצל מוסיקאים, ספרות, ואנימה.

עודכן לאחרונה: 15 באפריל 2024

לדון על סוגי האישיות של הידוענים והדמויות האהובים עליך.

10,000,000+ הורדות

להצטרף עכשיו