Boo

Მხოლოდ სიყვარულისთვის.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESTJ პირადი თვისებები: ურყევ ძალის სვეტები

Derek Lee-ის მიერ

ESTJ-ები, შემავალები, არიან ეფექტური და პრაქტიკული პიროვნებები, რომლებიც საქმეებში მართავენ რესურსებს და გეგმების შესრულება. ისინი ბუნებრივი ლიდერები არიან, ვინც ფლობენ რგოლებს, პასუხისმგებლობასა და უფროსს კომუნიკაციას.

Გაზიარება

Გაიარე ტესტი

ვინ არიან ESTJ-ები?

ESTJ-ები არიან ძლიერი ლიდერები ვინც არიან მძიმე მუშა, სანდო, სამართალიანი და საამაყო. მათი უსაზღვრო, მართვის პირადი წესი ხელისუფლებას აწერს ინანიერ გარემოს. მათზე შეიძლება დაეყრდნოთ, რომ იყვნენ საკადროები, მათზე რთული ან უსათამაშოდაა, თქვენ რომ მიატოვოთ. ისინი მეტად ფლობენ მეგობრებსა და ოჯახს და აღასრულებენ რწმენებს, ვინც შეაწიებს ოჯახსა და საზოგადოებას.

სისტემურად, წესრიგიერად და საყრაღებით, ESTJ-ები დიდ მნიშვნელობას სძენენ ობიექტიურობას. ისინი დრეკადს გვარდებენ პირადი ემოციებს, როცა იდებენ გადაწურვებებს დაცინებებზე. მათითვის ემოციები არ არიან პრიორიტეტი. ESTJ-ები ხედავენ ემოციებს როგორც სისუსტის ნიშანს და ჩალესვამ შეუქმნით მათ მიზნებს. ისინი საერთოდ იმის წერტილში სწრაფვენ, რადგან ESTJ-ები არიან ძლიერები და პირდაპირები. ისინი კიდევ არ უყვართ დროის წარმართვა და ყოფნაა მისით სულელურები და უკურეაქციები. მათი ბუნებით ყოფნაა, რომ იყვნენ დამტვირთავი ან მკაცრხელებენი, მაგრამ კარგი გული ESTJ-ებისთვის.

ESTJ-ები არიან ღირსი და გულწრფელი პირები. მათ ეჯახებათ ცრურჩენისთვის, ზოგჯერადან და არჩევით ურჩობისთვის. ისინი ზოგადად აქვთ მტკიცე პრინციპები, რომლებიც რთულია დაერთვაონ. ESTJ-ებს აქვთ ცხადი აზროვნებათა სისტემა და კონკრეტული სტანდარტების კომპლექტი, რომლებსაც ისინი სურთ, ყველა სხვამ მიჰყვეოდეს.

ურკამენტობები არ უხდებათ ESTJ-ებს. მათ კარგად უწევთ, როდესაც იციან, როგორ მუშაობს ყველა რამ და როდესაც ფასეულობები განიხილებულია ისეთად, თითქოს გეგმავდნენ. ESTJ-ები ყველაზე მეტად სურთ, იყონ განახლებით, რას უნდა ელიან. გარემოს ორგანიზებისა და შეკვეთილად გაწევრიანება ისინის შეტევაა. კაოსის დროს ESTJ-ები ხშირად სევს წარსულით. ისინი ამოწმებენ რა მეთოდები ან სისტემები იყვნენ მუშავდენი წარსულში და თვლიან, რომ ისინი კიდევ იმუშავებენ დღეს. ESTJ-ები არიან გამართლებულნი უკვე არსებული და დამყარებული პროცედურებით.

ESTJ-ები არიან პირები, რომელთაც უყვართ ლიდერობა. როდესაც ESTJ-ები დადებენ ჩვენებას თავისთვის, ისინი შეუჩერებლადა არიან მის შესრულებამდე. ისინი მზად არიან დაწყევლონ ყველაზე რთულ ამოცანა, რათა მიიღონ ის, რაც ჰყიდიათ. ისინი ეფექტურნი და შეეძლებათ გაამარტივონ ნაკლები ამოცანები. გეგმების პრაქტიკულად გახდომა და დიდი მიზნების გარდაქმნა პატარა ნაბიჯებში ისაა, რაში ESTJ-ები ძალზე კარგნი არიან. მიზნებისადმი გარისკავენი პირები რომ არიან ESTJ-ები, არ უყვართ, როდესაც ხუმრობანი არ შესრულდებან. ხშირად ისინი ივიწყებენ, როგორ განივათლებნენ სხვა ხალხის განცდები, რამეთუ მეტად ზრუნავენ თავიანთ მოთხოვნებზე.

თემის სვეტები

ESTJ-ები არიან რიგის წარმომადგენლები. მათ უმეტესად აზროვნებენ უსაფრთხოებასა და საზრდოელ რიტმს. ESTJ-ები გააკეთებენ ყველაფერს, რაც მათ ხელშია, რათა ეს აღწევდნენ. "კანონიერი მოქალაქე" რომ იყვნენ, ESTJ-ები მყარად მიერთებულნი არიან წესებთან მიყევით. ისინი გაუმართლებლად არიან თავიანთ აზროვნებებშიც, რადგანაც თვლიან, რომ ეს რამები არიან, რაც ხელშეუხებლად ამუშავებს საზოგადოებას. ზოგადად, ESTJ-ები იდებენ ხალხს რიგში, თუმცა საჭიროა იცნობდენ, რომ არა ყველა მიყვება სხვისი გზის, და ESTJ-ებმა უნდათ ეს მიიღონ.

"სამუშაო თამაშის წინ" არის ის, რასაც ESTJ-ები ყველაზე სჯერა. ESTJ-ები დიდი საქმიანობას ზიანიან ეფექტურობაში. ისინი ამას არადროს არ დაკარგავენ, მზადაა ამართლებენი ყველა პრობლემა და განახლებები ჩაატარონ სადაც და როდისაც საჭიროა. რაცაა თავად ლიდერობაში, ESTJ-ები არიან დამტკიცებულნი და ხშირად აგრესიულნი, მაინც უყვართ როცა სხვები ასრულებენ დავალებებს მათ ერთად. ისინი მიიჩნევენ, რომ, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები, როდესაც ხედავთ პრობლემის გადაწყვეტილებას, უნდა იყოთ ლაპარაკი და განიხილოთ ეს. მერე, მსოფლიო უფრო კარგი გახდება.

ESTJ-ები საწყისი როლებში საოცრებად კარგები არიან, რადგან ისინი გულმჯდარი და საიმედო არიან. ESTJ-ებს ასევე მიყვართ ხალხთან საქმე. ეს ხსნის, რატომ ESTJ-ები კარგი მენეჯერები, პოლიტიკოსები, მასწავლებლები, მსაჯნი, ადმინისტრატორები და დირექტორები არიან.

რჩევის შუქი

ESTJ-ები კარგია ხალხის გამტარებლობაში და მყარი საყრდენის გათვლაში რთულ დროების დროს. მათი მოდელი მოქალაქეების როლში არიან მიზეზით; მათ ხალხზე კითხვას უთხრიან და სწავლას აძლევენ, როგორ უნდა მიერთავდნენ. მათი სიყვარული, ერთგულება და ღირსება არის რაღაც სიტყვები, რასითაც ხალხი იმარჯვებს. ეს სიტყვები ასევე უფროსებსაც აწყობენ და სიბრძნის განზრახ კავშირსაც. ESTJ-ები მეტია, ვიდრე მხოლოდ თემეტები; ისინი წინარე შუქი არიან.

ESTJ-ების ახალი თვისებების უკან, ისინი ასევე იციან და იღებენ კარგად. თუნდაც შეკრულებულებზე უფრო შემეცნებულ პერსონალურობებზე მეტი ელიანი და გარეთა საშვალოდ, ისინი კი დაშვებენ დაცინვებს და თამაშებს, რათა გაიღიმონ. წნევის დროს, მათ უფრო გამოუჩინარებიან და უარყოფითი შენატიფბულები გამოიღებენ ESTJ-ებისათვის არის უეჭვოდ გამომჭვრეტი თავანი; მაგრამ კონფლიქტების დროს, ისინი შეწყვეტას იწვევენ.

ESTJ-ები სახალების ადამიანები არიან, რომ იყოს საქმეზე ყელზე დიდი რაღაცების მქონეები ან ხედვა მტკაცნე. ისინი ასევე მოძებნილები, პრაქტიულები და საიმედო არიან. კომუნათის წესრიგიანი და კარგი მომავალისა დატანის გაძლიერება.

ESTJ-ის ძლიერ მხარეებს მიმოხედა

 • მხარედარი
 • მტკიცე ნება
 • პირდაპირი და სანდო
 • ლოიალური
 • მოთმინებული
 • საიმედო
 • რისხვის შექმნა
 • შესანიშნავი ორგანიზატორები
 • გაზრდის შესაძლებლობები ექზეკუტივისთვის

 • ურყევი და კიდევ
 • უხარისხმო უჩვეულო სიტუაციებთან
 • განსჯილფა (სისასტიკე)
 • ძალზედ გადართული სოციალური სტატუსისკენ
 • რთულია გართობა
 • ეჭვქვეშარხევა განცდათქმა
 • ESTJ-ს გულის მოგება

 • რბილი და მშვიდი
 • ბოლომდე
 • შემწე
 • საიმედო
 • პასუხისმგებლური
 • დეტალური
 • სანდო
 • ვალიანტური
 • ლოგიკური
 • უფრო მშვიდი
 • რას არ ამტანს ESTJ

 • დაგვიანებული
 • უკმაყოფილო
 • არადეტალური
 • ზედმეტად ემოციური
 • ულოგიკობრივი
 • არაპასუხებმდებლო
 • ზარმაცი
 • დაულაგებელი
 • მწყემსი
 • ჩივილიანი
 • უპატიოსნო
 • ურჩხულო
 • დამყოლი
 • გამოიკვლიე ESTJ-თა თანამშობლობის თვისებები

  ESTJ-ები ძლიერი, დალაგებული და საიმედო პიროვნებები არიან, რომლებიც გამოირჩევიან წყვილობაში სტრუქტურის და გზის მართვით. ისინი მამაცის შემდეგში არიან, გარიგებულობასა და წინსვლაში. წყვილობის დროს, ESTJ-ებს მათი წყვეტისმის ბალანსირებაში პარტნიორი, ემოციური კავშირები და იმხელა მიმართულებაზე მისი ეტყობინება და ლოიალობის შეფასებაზე. ESTJ-ების წინაშე და წეს-წყება ხშირად უბრალოდ ემოციური მხრივნარია, დარიგებაში გამოფხიზლება, შეფასება პარტნიორი, ვინც შთანთქავს სითბოსა და ემოციურ სისწორეს.

  ESTJ-ის გაგებული მიმზიდველი ნიშნები

  თუ ეგზეკუტივი გიყვარს, ისინი წარმატებით და დარწმუნებული ბედსთვის უბრალოდ გეტყვიან რომ გიყვართ. არ დათმობენ დროს, თამაშისას თუ ცხელ მისალმებას. დაელოდეთ, რომ შეეცადებიან დაგეხმარონ პრაქტიკულ გზებში, მაგალითად, გაგიღებენ კარს, დაგეხმარონ ჩანთაში, ან გაგიტანენ პატარა საჩუქრებს. ისინი მსურს თქვენი მომსახურეობა და თქვენი სიცოცხლეს გააადვილონ და გარემოში იყონ მეტი. დაელოდეთ, რომ ისხიალებენ პატარა დიტელებს, რომელი გაგახარებთ, როგორიცაა დანდე გეტემის ან თქვენი საყვარელი პირუტყვნეს სახსოვნებელი. ხუმრობის ჟამს, შეიძლება გაგიკეთონ დაჭერის დეტალური კონტრაქტი, ან გამოგიტანონ PowerPoint პრეზენტაცია წყვილობისას მათთან გატარებით. ერთი არ გეწონებათ, მართლა საქმე გახდით.

  რჩევები ESTJ-თან ფლირტის დროს

  კეთილია

  • იყავით რბილი და თბილი. ისინი განიხილავენ როგორც კომპლიმენტს, რომელიც დნობს მათ მტკიცე გარეგნულს, ყველაფერს, რასაც არ არიან, და რაზეც ეძებენ მათში.
  • დაუშვით წინასწარ და კონტროლირებათ ტემპის. მათ სიყვარული აქვთ ლიდერი ყოფნა.
  • მაჩვენეთ, რომ ხედავთ წინსვლას მართლა და ვინმე ხართ, ვისზეც ისინი შეიძლება დააყრდნონ გვიან ვადებით. ასე მოიპოვებენ მათ რესპექტს.
  • იყავით მართლაც და გააკეთეთ ვარაუდები წრფელად. ისინი უკეთ ისიამოვნებენ საუბარს ბრალეული კომპლიკაციების გარეშე.
  • ეხმარეთ პრაქტიკულ საჭიროებებს ან საქებრივს საქციელებს. ისინი შეფასებენ ელვირებად კეთილდღეობას.
  • იყავით რესპექტული და სახალისო.
  • იყავით მზად იმას, რომ გაატაროთ დრო მათი ძველებისა და ნაცნობთა ერთად.

  საშუალოა

  • თვითმართვის თამაშებს, მანიპულაციის ტაქტიკებს და ნამდვილისაკენ ტყუილებს. ეს მყისიერად გადაგირთმევთ მათ.
  • თვითნებადია მიდით სექსუალურად, თუმცა დაწყებაში. არ აქვთ რესპექტი იმათზე, ვინც თავს წარმოადგენს უტიფრობად.
  • არ მოუქმნათ კეთილი გათვლით ზარმაცად ან ურევად.
  • არ უკვეთავთ წნევას საუბარში მათ განცდებზე დაადგინოთ დაეწყება. დაეშვით მათ დაწესრიგოთ, როდის არიან მზად.
  • არ გაურჩევიან წესებს და სოციალურ ღიარხებს.
  • არ ჩაუდგიან ლოცავის თარიღებზე ან არ დაადნობდეთ მათი დრო. ეს მოეშინატებათ მათ.

  მდგრადის საყვარელი თანადგომის ბლუპრანტი

  • იყავით ლოიალური, მართლაც და საიმედო.
  • უზრუნველყურეთ მათი რთული მუშაობა და პირისპირიანება საყვარელ თანადგომას.
  • მართეთ სიტუაციები ლოგიკასთან გარეშე ზრდანი დაბრალეულის.
  • მშუშაყრად ახსენებთ თქვენს ფიქრებს და განცდებს უდავოდ, გარეშე პასიულაგრესიანული ბრალეული, მანიპულაციური ან მოლოდინების, დაგეგმებებით დაჯახებათ.

  საყვარელი ჰობი და ურთულესი ინტერესები ESTJ-ისთვის

 • შესრულებები
 • კონკურენტული სპორტი
 • მოგზაურობა
 • გამოწვევა
 • ფიზიკური აქტიურობა
 • თამაშები
 • საახალისო
 • ლუქსი
 • ESTJ გზით სიყვარულის გამოთქმა

 • ხარისხიანი დრო
 • ადასტურების სიტყვები
 • ფიზიკური ზიარება
 • მომსახურეობის საქმეები
 • საჩუქრები
 • სიყვარულის ფილოსოფია ექზეკუტივებისთვის

  ექზეკუტივები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც პარტნიორში ეძებენ ლოიალობას, სიჯარიმოსა და საიმედოებას. წესით მათ აქვთ სურვილი დროებითი უსაფრთხოებისთვის და არ გამოცდიათ დროებითი ურთულესი საყვარელი. მათ სურთ ვინმე, ვინც შეზლებულია მათი ფასეულობებისთვის. მათ არ მოსწონთ უგებუკისება და ადამიანები, რომლებიც იქცევიან ცვალებადიან და არასაიმედოდ. ლამაზად გაეხადებიან ისეთ პატივისმგებელს, ვინც დროზე მიდის როგორც საიმედოების ნიშანი. ექზეკუტივები არიან გაიხარვეზებულები, ურწმუნოები და სურთ პარტნიორი, ვინც იქნებიან მეტისმეტლივა ნაზები და მორბენები.

  მათ აიზიდავენ ადამიანები, ვინც აზრდელიანები ნაკლებადა მორბენად, ვიდრე თავენ და შეიძლება ექნებათ სიზმარი კარგის შესაქმნელად. ასევე, მათ სურთ აზრზე რჩევილი, რომლის გარეშეც არ უწონიათ თავიანთი წარმატება. სურთ ის, რომ ექზეკუტორებთან წარმოქმნას სამხარაულო კონვერსაცია და დებატი. თუმცა მათ ვერ შეუძლიათ, როცა ხალხი საუბრობს სიგლუვრეზე და არ ისმენს ლოგიკას.

  სიზმარის წინააღმდეგ ESTJ-თან

  ექზეკუტივის იდეალური თარიღი არის რაღაც, რაც სახალისოა, შესახედავი და განათლებს მათ გრძნობებს. ეს შეიძლება იყოს რამე აქტიური, როგორიცაა გრეხვა ან kart racing, რამე თავგზიანი, როგორიცაა ქვეყნის გავლა, ან შეიცავს ლუქსის ნიშანს, როგორიცაა ღვინის გემოვნება რამე ძვირადღირაფით ბარში, სანამ გამოიცდიან ფენსი ყველებს. მათი ექსტრავერსიონობის შემდეგ, ისინი ისიამოვნებენ ჩუმად გარემოებში, სადაც შეძლებენ უკეთ გაიცნონ თავიანთი თარიღი და ქცევა, გაიგონ თუ იქნებიან მათი შესაბამისებლები და თუ იქნებიან ჩაბმულნი დიდ ვადით.

  როგორ აჯანყებენ რისკებს რომანტიკულ ურთიერთობაში: ESTJ ედიცია

  ექზეკუტივები მკაფიოდ აღიქვამენ თავიანთ აღთქმებს და მზად არიან შრომიანად გააკეთონ, რომ მათი პარტნიორები იყვნენ განზრახ. თუმცა, ისინი ეშინიან, რომ ერთად იქნებიან პარტნიორთან, რომელიც გახდება ძალზე ემოციური, მოჰყვარული, რჩება, ან არარაციონალური, რაც აღებულია მათთან ბევრი სხვა ვალდებულებები და ინტერესებისგან.

  ESTJ-ს დამალული წადი

  ექზეკუტივებს ხშირად ხედავენ როგორც მკაცრ ქალყუნას უსაფრთხო ლიდერებს, რომლებიც მეტად ზრუნავენ ლოგიკურ ეფექტურობაზე ვიდრე ემოციებზე. თუმცა, არაჩანაწერი, აქვთ გული, რომელიც უფრო ჩაკეტილია და მოწიფულია, ვიდრე ყვება. ზოგჯერ ისინი აზრებიან საზოგადო და ქართულ მიზნებს, სადაც ისინი გსურთ ქმნან და თვლიონ წარმოქმნალი პოვიზიტური შველა, ამამინდრევის პირადი გამომხტუელება და მნიშვნელობა კეთილ რამე გაკეთებას.

  ESTJ მეგობრობის ხელოვნება

  ESTJ პიროვნებები უყვართ იყონ იმ ადამიანებთან, რომელთა რწმენები და სამუშაო ეთიკა მათთან ემთხვევა. მათი მყარად დარგული პრინციპებისა და იდელების საერთო საკითხად მისვლა რთულია, თუმცა ისინი ხშირად იპოვიან მეგობრებს მსგავსი ჰობებისა და დღის წესრიგების საშუალებით. ექზეკუტივებს ძვირფასია თავიანთი სოციალური ურთიერთობები და გააკეთებენ ყველა ძალისხმევისთვის მათ განვითარებაში. მათ სურთ გაერთონ შეკრებებზე რათა გახადონ ერთად გარეგანზე კარგი დროის დათმობა, და მზად არიან მოაწყონ მეგობრებისთვის დასვენება ხელთ, რათა ყველამ მიიღონ გართობის საკმარისი დოზა.

  ESTJ-ის სიცოცხლის განხილვა

  ESTJ-ები სიცოცხლეს გადიან სტოიკოსისა და რაციონალური მენტალობიტით. ისინი მყარად ემყარებიან ფაქტებს, მიიღებენ კანონებს და არჩევენ იმას რაც საზოგადოდ საჭესთან და მორალურად შესაბამისია, ვიდრე გულის განწყობებისადმი გადაერთონ. ექზეკუტივებს უყვართ მათი სწავლებენენ მიზნების რეალიზება რეგულაციების და დამყარებული წესით. ამ ტიპებს მყარად აქვთ მათი პრინციპებისა და რწმენათავთ და მათი დარაგება სხვა რაიმეზე დიდი შრომის დასჭირვება ითხოვს.

  სოციალიზება ESTJ-ებთან

  ESTJ-ები უყვართ დემონსტრირება მათი ლიდერობისა და სულელური ქარისმის. მათ მოსწონთ სოციალური სადალობები, რათა შეკრიბონ სხვებთან და არ ერიდებიან ხალისის განვლის. ექზეკუტივები საუკეთესოდ ირთობიან ბარების წარმოსვლაზე, ტრივია ღამისას ან ქალაქგარეთ გასვლებზე დანარჩენებთან ერთად.

  ESTJ-ის კომუნიკაციის კოდი

  ESTJ-ები თავიანთი ფიქრები და ემოციები პირდაპირ ასახავენ. ისინი იციან რას სურთ და უშურნელოდ გამოხატავენ. ექსტეკატები პერსონალურ ზღვრებს, წესებს და ნორმებს ადგენენ სხვებთან საუბარისას, რათა არ გადაუარონ ზღვარი უზრუნველყოფით.

  ESTJ-ის კარიერული განახევრება: ექსეკუტივის პროფესიული კურსის საჭმელი

  პროფესიული მსოფლიოს დიდ რელიეფში, ექსეკუტივი იმყოფება წესრიგის, წვრილმანისა და ლიდერობის სინათლის წყაროდ. მათი გზა სადაც სტრატეგია გადადის ქმედებაში. კორპორაციული მენეჯერებისგან ფინანსურ დირექტორებამდე და ოპერაციული კონსულტანტების იგივე ESTJ-ის ეთიკაში რხევებით სავსოდ ერთგული როლებია, წვრთნილი ეფექტისა და გადაწყვეტილი ბრძანების ეთიკა. თუმცა, ზოგადად ასეთი გზები, როგორიცაა მუსიკის წვრთნილი აღმოსავლენი ან წერის ინტროსპექციული სივრცე არ დაერთიანებიან მათს რთულ რიტმს.

  განათლების ლანდშაფტზე განზრახ, მართვის, იურისპუდენციის, სახაზო ინჟინერიისა და ეკኝნმიკის სკოლები უფრო მდგრადი თანამდებლობაა ESTJ-ის წვრთნილი rპროგრესისთვის. ეს სფეროები არ მხიარულებენ მხოლოდ მათ ნიჭებს, არამედ ასახავენ მათთვის ხშირად მხიარულებურ გზასადაც. ისინი თვით თვით სამხედროების დისციპლინირებულ ნატვრებს თუ სკოლების მართვის ზალებს მიიწვიონ, გამოიტანა, რომ მათი ძირითადი ნიჭი გზების მენეჯერობაა გამყარად. ESTJ-თვის შეუსაბამო წესია: მოემსახურონ პროფესიულ ამბოხებს, სადაც მათი ნიჭი სტრუქტურაზე, სიგამტარფიერებისა და შესრულების გზით გასწირული შეანათოს.

  ESTJ-ის სტერეოტიპების შემოსელება

  ბევრი ადამიანი ESTJ-ებს უბრალოდ კონტროლზე მოწონებულებსა და უშველეს მიიჩნევენ. ამ დაშვებანის წინააღმდეგ, ექსეკუტივებს აქვთ ემპათიური კუთხე სხვების ცხონების გამართლებაში. ისინი შეწუხებულნი არიან და მხოლოდ სურთ საუკეთესო იმების, ვის ზრუნავენ. ეს პერსპექტივები კარგადაა მომზადებულნი, რათა შემწეონ ხელი რატომღაც რა თუ გამოკითხვის დროა.

  კონფლიქტების მართვა ESTJ-ის მიერ

  ESTJ-ები კონფლიქტების წინაშე არ იშიშვლებენ. მათ პრობლემებს პირდაპირ ებრძვიან, რათა მიიღონ პრაქტიკული გადაწყვეტებები და მოახერხონ თავიანთი თვითგანმტვრევა. ეს პერსონაჟები იღებენ კონტროლს და არასწორ მხარეებს აწვდიან კონსენსუსისკენ. ისინი შეიძლება დაიბევნენ ვაჟკაცურ დებატების დროს, მაგრამ იციან, როდის უნდა უკან დაიხევდნენ მშვიდობის საქმეში. ექსეკუტივები მეტად ღირსებენ პრაქტიკული გადაწყვეტებების შექმნას, ვიდრე ურთულესი და უპრაქტიკოსი რწმენების არსებითის განვითარებას.

  ᲨᲔᲮᲕᲓᲘ ᲐᲮᲐᲚ ᲮᲐᲚᲮᲡ

  Შეუერთდი ახლა

  10 000 000+ ჩამოტვირთვა

  ESTJ შემეცნებითი ფუნქცია

  ESTJ ადამიანები და პერსონაჟები

  #estj სამყაროს პოსტები

  შეხვდი ახალ ხალხს

  10 000 000+ ჩამოტვირთვა

  Შეუერთდი ახლა