Boo

Მხოლოდ სიყვარულისთვის.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ISTJ პერსონალობა: ზუსტება და წესრიგი გახსნილია

Derek Lee-ის მიერ

ISTJ-ები, რეალისტები, არიან პასუხისმგებლური და მუშაკური პირები, რომლებსაც აქვთ სიამაყე დეტალებში ჩანერგვის და ძლიერი სამუშაო ეთიკისადმი. მათ მიადგებიან ტრადიციები, წესრიგი და სტაბილურობა, მუშაობენ იმის მისაღწევად, რომ შექმნან უსაფრთხო და ორგანიზებული გარემო მათთვისაც და მათი მნდობელებისთვისაც.

Გაზიარება

Გაიარე ტესტი

ვინ არიან ISTJ-ები?

ISTJ-ები სანდო და პასუხისმგებლური არიან. ხალხი შესაძლოა დაეყრდნოს მათ სიტყვას, სანდობას და ხანგრძლივობას, თუნდაც რთულ დროებში. ისინი დაგხვდებიან და თქვენს საჭიროებებს მოისმენენ, მოგიტანენ ამ რამეებს, რაც გაგახარებთ. შეგიძლიათ, რომ მათზე იყავით დანდობილი, რომ რამეს სწორად და საფრთხილად შეასრულებენ, შეაფასებენ ყველა ფაქტს და დეტალებს. ზედაპირზე ისინი უთმენი და საჭიროებითა კაცებად ჩანან, თუმცა თავიანთ სულში ისინი აქვთ სასაცილო და საყვარელი იუმორის გრძნობა.

ეს პირები მუშაკებია, რომელზეც ხალხი შეეგუება, რომ დაასრულებენ მათზე გაწერილ საქმეებს. ისინი ზრუნავენ, რომ ყველაფერი გეგმილი და გასწორებულია, რაც შედეგის პირდაპირ შემდეგსაც შეეხება. ISTJ-ებს სიამოვნება ჰქონიათ აქვთ მართვა რამეზე, ვინაიდან ისინი არიან პერფექციონისტები და მინდათ, ყველაფერი იყოს კონკრეტულ ეტალონზე. ამიტომ, ისინი ხშირად უმადურდებიან სხვების შრომის და თავისი შრომისადმი. უძრავი დაუჯერებელი კრედიტით, რადგან; ისინი უბრალოდ ასრულებენ თავიანთ ვალს. როგორც პირებია, რომლებიც აქვთ ძალიან მკაცრი აზროვნება და პასუხისმგებლობა, ISTJ-ები არცერთხელ არ აქვთ ეჭვი, რომ სრულიად წარიდგინონ თავად თავისი მოქმედებებისათვის.

ISTJ-ები არიან ტიპი "ნელა, მაგრამ განადგურებით". საერთოდ მათ მუშაობენ დიდ საათებს და მიცემულ ამოცანებში იღებენ დიდ შრომას. ყველა დეტალზე ზრუნავენ მწყემსნაირად. ISTJ-ები დიდ დროს ატარებენ, რომ დაადგინონ, რომ მხოლოდ საუკეთესოს გამოავლენ. მათი ნამუშევრები აქვთ საქმიანი. ISTJ-ებს აქვთ დიდი ფოკუსი, თქმულებისას, კერძოდ როდესაც არის საჭირო ამოცანების შესრულება. მათი უნიკალური ბადალია ყველა გაფრთხილების განუდგენოდ გზისას. ისინი მჭიდიანნი მუშაკები და, გარდაუვლობლად, მსგავსადად მუშაობასგერდებიან ყველაგან. მათ არაეფეტურნი ხალხი არ საუყავთათავა და ისეთებიც, ვისაც საჭირო დეტალები აკლიათ სამუშაოზე.

ერთ-ერთი ISTJ-ების დიდი სურვილებიაქმედების და წესდების განაცხადი ქონდემუსიგრად. მათ დაიცავენ და დაიცავენ წესრიგს და კულტურას გასულ დროიდან. ISTJ-ები კვეთან ცხოვრებაზე, სადაც სიწესიერე მოსდევს. ამ რწმინებით, ISTJ-ები კერძოდ ჩვენებსარეალების წესრიგს და მიმდებარედმართულებებს შეიყვარლულია, იქნას ეს მათი ცხოვრება ან მათი დანაკლისი გამოხადვა.

ISTJ-ებსა დაინდებიან მეტრადს. იყვნენ პირისპირად არალისტურნი და ფერეალურად. განამტკიცებულისას ISTJ-ები რამენი ეუბნებიან, მაშინ სურენ და იმუშავებენ საუკეთესოდ, რათა მიაღწიონ მას. თუმცა, ზოგჯერ, შეიძლება იქცეს ამოცანის გადმოცემაში ან იყვნენ ურევანად. ამაში შეეძლონ ჩასახე回ნოდან ან სტანადებულ რწმენებში. ხშირად ISTJ-ებს არ ერევათ, რომ არასწორენი არიან.

მოდელური მოქალაქე

წესდებისა და რეგულაციებისთვის ISTJ-ებისთვის სიცოცხლე საჭიროა. მათ არ მოსამყარებთათვლა წესებისა და გატეხვა კანონების, თუნდაც მცირედებისას. მათთვის, ყველა რამის შესწავლათათვლა სწორი გზაა და ყველას ამის დარიცხვა. მოდელური მოქალაქეებთირთხჽლასტილის ეყიდებიანს ყველასწესებისას მოვლ4. ისინი ამას აკეთებენ, რისთვისაც არაფერ არამეტუნიჹატ მიღწევაში პიროვნები და დაცულობა. ISTJ-ებისათვის სამეფოსა და საზოგადეოს პროტოკოლების დაცვა ისეთივე დიდი გზაა მათ ცხოვრებასაკეთი.

ყველაზე უარყოფილ დროებშიც ISTJ-ები კვლავ მყიდველნი და ლოგიკურნი არიან. ისინი არ არიან "ხალხის ადამიანები", მაგრამ გევლინებებიანურშედეგიანდეტალების მათმარებითარსიტყველა ლომლისა და კვლავ იმიტიშანტეგრალირბნი. მათი პაპალიკა საყოველთად და საზელე დაუყველსადამყავინი რადი გააჩნილი ალანაირი.

ISTJ-ები არიან გამორჩეული მოქალაქეები, ვინც პატივს ანიჭებს ღირსებას, დიდი მუშაობას და სოციალურ პასუხისმგებლობას. ისინი სწრაფობენ იმ პოზიციაზე ყოფნას, სადაც წესრიგი შექმნან და კანონი შეასრულონ. უამრავ საოცარ ბუღალტერს, ექიმს, პოლიციას, სამხედრო ლიდერს და მენეჯერს მოვარდებული ვართ ISTJ-ებისთვის.

ISTJ-ის მთავარი სტიმულები

 • მართლად და პირდაპირად
 • ძლიერი ნება და სავალდებულო
 • პასუხისმგებლობა
 • სიამაყე
 • დეტალურება
 • მშვიდი და პრაქტიკული
 • წესრიგიანი
 • ურვას ხელის მქონეები
 • რჩეულები
 • რაში უნდა გაუმჯობესდეს ISTJ-ებს?

 • ურყევები
 • უგუნურები
 • ყოველთვის კანონის წიგნის მიხედვით
 • განკითხვის
 • ცვლილებებზე რეზისტენტული
 • ხშირად შეურაცხყოფილად თავად თავისი დაშორებით
 • რა მიზიდავს ISTJ-ს?

 • გამომყევი
 • სახალისო
 • გამართლებიანი
 • თბილი
 • საიმედო
 • პასუხისმგებლული
 • დეტალური
 • რეალისტული
 • პრაქტიკული
 • ავტენტური
 • მართალი
 • ერთგული
 • რა აღელვებს ISTJ-ს?

 • გაუგებარი ემოციურობა
 • ურწმუნო
 • უპასუხისმგებლო
 • უსაყვარლე
 • უსაიმედო
 • ჩამშვიდი
 • მანიპულატორი
 • უდეტალო
 • უწყინარი
 • არასტაბილური
 • ურაციონალო
 • უსინდისო
 • ჭორაობაში მორწმუნე
 • მოულოდნელი ცვლილებები
 • უანგარიშო
 • ინვაზიური
 • პასიურაგრესიული
 • ISTJ-ის წყვილებრივი თანადგომის შეფასება

  ISTJ-ები პასუხისმგებლული, პრაქტიკული და დეტალობრივი პიროვნებებია, რომლებიც თავიანთ ურთიერთობებში მოაქვთ სიამაყე და წესრიგი. მათ შეუძლიათ სტრუქტურის და მტკიცეობის შექმნა, ეძებენ იმ პარტნიორს, ვინც შეფასებს მათ ურწმუნობასა და პრაქტიკულობას. პარტნიორსგან ISTJ-ებს სჭირდებათ ის, ვინც შეიძენს მათი რაციონალური მიდგომის შეფასებას, გამოეხვევა ემოციური სითბური და კავშირი, და ჩაერთოს ინტელექტურ სტიმულაციაში და საერთო ინტერესებში. ISTJ-ებს უჭირთ ცვალებებთან მორგება, ამიტომ მათ საჭიროა პარტნიორი, ვინც შეეწევათ სიგრძელის მიღებაში და აამხილოს პირადი ზრდა.

  როგორ გაიგეთ, რომ ISTJ მოგწონთ?

  თუ რეალისტს საყვარელი ექნებათ შენზე, ბოლოს შენს დალოცვას გეგმავენ, თუმცა ამან დრო დაიჭირებს. გაოცებული და შეეხები მათ შრომას, დათარიღებასა და მათ გარეგანსა და შრომას, მიღმა გავლის ზონიდან გამოსვლით, შენთან ბევრად გაოცებულებით. გახსოვდებათ ის დეტალები, რაც შენს ღიმილს იწვევს, და ცდილობენ გაამარტივონ შენი ცხოვრება პატარა რამეებით, რაგანაც შენს სამუშაოზე შენთვის საწვავს წაიღებენ, რათა ადგილზე რადულობით ყოფილი დაგენენ, ან ამიტომ წაგიყვანენ, ხარბაზში საჭმელი შეჭამო, რაც ერთხელ შენ აღნიშნე ჩემს შერჩევაში. შეეცდებენ ყოფნას შენთან, განა დაელოდონ შენთვის, ან მიგაჩნდენ შენს მიმათ, თუმც არეულებით მიაშტებენ, რათა დამდენილი დარწმუნებულნიდან გააფორმდან გატარება. ხომ არ შეგყავთ, არ გაწელიან უბრალოდ. ნუ ელოდები ულაპარაკო ღიმილს, შენთან დასტივზეც შეხებას და არაფერს. ფლირტი რეალისტებისთვის სულელური ენაა თითქოს.

  როგორ დაგვემაბრუნოთ ISTJ-ს

  კეთდება

  • წარმოაჩინე თვალს შენი გარეგანი და კაბა. მათ აქვთ დეტალთა მოყვარე ყური და მათ სიმბაძეზე ძულვა აქვთ.
  • მიიჩნევე წინანდლებული გეგმა, რათა არ შეუქმნა ანგრევა უდერკუმენთად მოწყვეტისა.
  • დაერეცხე და დაეცადენ მათ ხელთანთ და პირადი ადგილი.
  • იყავი საქმეში და გამოთქვამე პირდაპირი კომუნიკაცია. მათ უკეთ ისეირნებენ ოთი საუბრის წესი ემოციური დასხივნებების გარეშე.
  • დაეხმარე პატარაზრეული საჭიროებებისა და საქმისა. მათ ყვარელობე მოყვარული სწრაფვა.
  • მოიხსნი პირობა და დაეხმარე, გამოაცხადე სილამაზე და გამოეწერენ შრეშიდან. მათ კი მოენატრებიან, თუ შენ დაეხმარებით ენახებიან წუთს.
  • მიჩვენე, რომ შენ ყურადღებული ხარ დეტალებზე.
  • იყავი დროში დალოცვებზე და მიჩვენე შენ როგორ ხარ მტკიცე.
  • ყურადღებულად მოუსმინე.

  არ დაუშვა

  • ნუ გაუწოდებ მათ სირცხვილს სადამო. ანგარევის ერთიანი ხმლები მათთან მუდმივად დაუკიდებიან მათ გამომდევნას.
  • გამოერიდე ურკვეველ ან ურეალურ საუბარს.
  • ნუ დააწვებ მათ ზედმეტ სოციალურ დაჯახებაზე.
  • ნუ გააუქმებ კიდევ შენს პირობას და ჩაგდებას.
  • ნუ შენდები განვლონე დალოცვებზე.
  • ნუ იქნები ემოციური და ზეწერილი. ცადე ისაუბრებ შენი განწყვიტებები მშვიდად.
  • ნუ მიაქებ არა რჩეულს ან უხნარს.
  • ნუ დააწვებ მათ თქვენი გრძნობებიდან ისაუბრაზე წინა დროში. დაელოდე რამდენიმესი, სანამ ისინი არ მზად იქნებიან.
  • ნუ დაარღვევს რეგულაციებს ან სოციალურ მოსახლებებს.
  • ნუ ჩააბარებ მათ უვნებელად და მოგებაზე ყველა დროს.

  გრძელწლოვანი წარმატების ფაქტორები ISTJ პარტნიორისთვის

  • მოირგება, რომ მტკიცე, სანდო და დაცული ხართ.
  • მათი კერძოებისა და სივრცის პირდაპირება.
  • დაუშვებთ დროს, გულისხმობა გამოივლინონ და პასუხის მიცემა ან აღთქმის გაკეთება წინასწარ იფიქრონ.
  • თქვენ იღებთ შრომას, რომ მათ მძიმე შრომასა და მხიარულებას გაუზიაროთ.

  საერთო ISTJ ჰობები და ვნებები

 • ხელოვნება
 • ნაყინები
 • მშვიდი დრო
 • ბუნება
 • კერძო გემოვნებები
 • ხარისხიანი პროდუქტები
 • წვიმის სუნი და ხმები და გარეთა სიგრილე
 • კომფორტული ცხოვრება
 • სუვენირები
 • ანტიკვარიატები
 • როგორ აჩვენებენ სიყვარულს ISTJ-ები?

 • ხარისხიანი დრო
 • მომსახურება
 • ვერბალური დასტური
 • ფიზიკური კონტაქტი
 • საჩუქრები
 • ISTJ-ის რელაციების მითითებული ფილოსოფიები

  რეალისტები, რომელთაც შეწევნა მათ გადაწყვეტილებებში მკაცრია, წესით არ არიან დაქალებულები დროებითი რელაციებისა ან ახლადახლა შემთხვევით დავალებებისადმი. მათ უნდა პარტნიორი, რომელიც მყარია ხანგრძლივობისთვის, ვინმე საიმედო, ღირსეული და პირობას აკეთებს თავის სიტყვას. მათ საამური და სიმტკიცე აქვთ ცხოვრებაში, და თარიღები, რომელთაც ელიან ისინი სპონტანური იყოს, მათ დააბნევს. მათ საუკეთესოდ აქვთ, როცა თარიღები წინასწარაა გეგმილი და იციან, რას ელიან.

  რეალისტები უყვართ რომ არჩევანის ფაზას ნელ-ნელა გაიარონ. მათ დრო სჭირდებათ, გახსნან ემოციურად და გაუვათ კომფორტულად ვინმეს. ისინი წესით მარტოსულა პიროვნებებია, და დროა სჭირდებათ რომ ააგონ სანდორი. მათ მოსწონთ ისეთი პარტნიორები, რომელებიც დაუბრუნებენ ყადაღობას და მართლა უსმენენ. როდესაც გაგითბებენ თქვენზე, მათ უყვართ წვრილფრთიანად საუბრის წარმოქმნა თვითონის ინტერესებზე, იდეებზე და სხვა ინტელექტუალური თემების მიმართ.

  თავადი თანატოლებაში რეალისტებს უყვართ მათი სიყვარულისა და მადლიერების გამოთქმა სამსახურის ნამუშევრობით, იყოს ეს დავალებები სახლშია ან თქვენის მაგიდის პატარა მახინჯი რომ გაგიგებინონ კომფორტულად. რეალისტებს არ უყვართ ყალბი ხალხი და მალე წამოჭერიათ. მათ სურთ ისეთები პარტნიორები, ვინც წარმოდგება მათთან ერთად და გაიზიარება უდრიდები მომავალში. ასევე მოსწონთ პარტნიორები რომელებიც აქვთ დრო და თავისუფლება რომ მართონ თვითონის დამატებითი ინტერესები მუშალი რაინდების გარეშე. მათიჟან პარტნიორები რომლებიც გამოჰყავთ მათ გარეთ ბუნდოვანი თუ სათავგადასავლო.

  იდეალური ISTJ თარიღის გეგმა

  რეალისტებისათვის იდეალური თარიღი არის ტრადიციულის, სადაც იციან რას მოელოდონ. ისინი არიან ლტოლვილები აღიარებული დამყარებულ თარიღზების რიტუალებში, მაგალითად, სადილით და კინოთი დაწყება და მომენატრეებით უნარჩუნებელი, იმედია, შედგება წმინდა და არაფრისაში ადამიანის ულანდელებით. თარიღი მრავალს საოცნეგასა და ურწმუნებობით გააძრწუნებენ მათ. ისინი მოიტანებენ პარტნიორს, ვინც დროულად მოსდის და აჩვენებენ რომ დამჭირდებლებია. ასევე მათ უყვართ თუ თარიღისთანავე თვითმავე და სხვებში სწორად ექცევიან. და უკიდეგანათ, პარტნიორები, ვინც დაეხმარებათ გამოჰყავნენ თავიანთ ბუდეებიდან, დაიკავნებენ მათი გულინა.

  რა აბნევს ISTJ-ს თანაკვეთებში?

  წესით მარტოსული და რისკებისადმი მტკივნეული რეალისტები ხშირად არ გაიხსნიან თავიანთი ემოციები სხვებზე. მათ აყვარებთ რომ გულს გაიხსნიან ვინმეს, მხოლოდ რისკის მიმართ ექცენ ძირითად ურწმუნებიანობიდან და ბოლოს უარი უდრიან. რომ შეყვარება დაემაბრება და წარმოგიდგებათ თქვენი კურტხმეტყველები. მათ შეუელიან მეზობლად ემოციარული განუყრელობის,სადაც არ არიან დამყარებულ როგორ იყვარებენ ისინია თანატოლი რწმენების მიმართ. მათგან მოთხოვნათ ყავდეს მეტი ემოციურად გამოხატულებულები ვიდრე იყოფიან ბუნებაში.

  ISTJ დამალული სურვილების ამოხატვა

  რეალისტების მყარი და ტრადიციული ყოფილება ცნობილია, თუმცა მათი დამალული მხარე არის, რომელიც ისიამოვნებს სპონტანურობისა და ავანტიურობის იდეით. ზოგჯერ მათ სურს, შეძლებოდნენ თავის გამოშვებას და ინსტინქტებზე ნდობას, ახალი იდეების, რამეებისა და ადგილების გამოცდას მათი თვით ყალიბდეს ამის უცნობების გამო. თვითონ მარტოსულების დროს ისინი ისიამოვნებენ ახალი იდეების ფიქრებით, შემთხვევითი შემთხვევების, ფიქრების და სქემების დაკავშირებით, და დასახვეწ შესახები ბავშვური ქცევებით, რაც ისინისთვის გართობაა. ეს მხარე მათი აჩვენებენ მხოლოდ მათი უახლოესი ადამიანებისთვის, რათა არ გრძნობდნენ, რომ ამ ბავშვური დასახვისათვის განიკითხებიან. ასევე ეს გამოდის მათი საგიჟე და არაპრაქტიკულ მშვიდობაში. თუმცა ეს იდეები ბოლოს ჩამოთვლილები ხდება ნულ შვებადი, და მათ ბრუნდებიან თავიანთი აქტუარულ, მეტი რეალურ ვალსადავებზე.

  მტკიცე კავშირის შექმნა ISTJ-სთან

  ISTJ-ი უყრის მხარს თავიანთ ბალახს მსუბუქად და მკვდრად. მათი პატივი აქვთ ლოიალობისა და ნდობისა მყარ სოციალურ კავშირებში. სხვებს თავიანთ პატარა წრეში გაცნობა დრო ჭირდებათ, მათი კომპანია კი ერთგულად ღირსეულია. რეალისტები თავიანთ დროსა და ძალას უთმობენ მათ, ვისაც უყვართ. საყვარელი სიტყვები მათთვის არ არის სასმელის ჭიქა, თუმცა თავიანთი ერთგულება მათ ამახვეჭენბენ უჩვეულო მხარდამჭერლობით და ეძლეობით.

  ISTJ ცხოვრების ხედვის შესახებ

  ISTJ-ები არიან პრაგმატული ოსტატები. ისინი ერევიან რთულ წმენდას, არათუ მოიფიქრებენ ანაცვლებლად. რეალისტები არიან არასათქმელები ადამიანები, ვინც ცხოვრებას არ ხედავენ პოზიტივის ფილტრის გავლენით. ისინი არ უყვართ ემოციური მანიპულაცია და ოდნობენ ლოგიკასა და ფაქტებს.

  ISTJ-ის სახალისო შეხვედრები

  ISTJ-ები უყვართ იმათ კომპანია, ვინც ცდილობს გაიგოს, რაზეა მათი ენტუზიაზმი. როგორც მხოლოდ ნახავენ მეგობრების ცდებს, ISTJ-ები გარიგებიან და უფრო გაიხსნიან. დაფის თამაშები, სპორტი ან ვიდეო თამაშები ISTJ-ების დასვენების ზოგადი გზებია.

  ISTJ-ის კომუნიკაციის მოდური

  ISTJ-ები ერთგულად არიან პირდაპირი მსაუბრები. ლოგიკური დასკვნის მისაღწევამდე, სცდილობენ სრულად აღკვეთონ სიტუაციის დეტალები. რეალისტებთან მეტისმეტად საუბარები არის ფაქტებზე, სიჩუმეზე და პრაქტიკულობაზე დაფუძნებული.

  ISTJ-ის კარიერული განათლებები: გრძელდება რეალისტის პროფესიულ მსოფლიოში უნდობლად მიყვანა

  კარიერულ დარბაზებში მრავალფეროვან სახეობაში, რეალისტი პოულობს თავის რიტმს როლებში, რომლებიც პასუხობს მათ ზუსტებას, გრძელდებას და უნდობლად მიყვანას ჭეშმარიტებაზე. ამიტომ არც ისე გასაოცარია, რომ ხშირად არჩევენ კარიერებს როგორიცაა ბუღალტერია, პროგრამირება ან გამიჯვნის მეცნიერი. აქ, დეტალების, სტრუქტურის და დამყარებული წესების მსოფლიოში, რეალისტი ნამდვილად იღვიძებს ცოცხალს. აკადემიური გზები? ინჟინრია, ფინანსები, მეცნიერება და კომპიუტერული მეცნიერება მათთან ხმოვან ლოგიკასა და მოქმედებითი პრობლემების გადაჭრის სიმღერით.

  თუმცა, ყველა მგზავრობას აქვს მისი ნაკლებად გადავლილი გზები. ISTJ-ისთვის, ტერიტორიები, რომლებიც უტყვიათ იოლად იცვლებიან ან მძიმედ ფიქრობენ იზოლირებულ პერსონალურ დინამიკებზე, როგორიცაა საჯარო ურთიერთობების ან გაყიდვების სფეროები, ისინი შეიძლება გრძნობდნენ როგორც უკეთურებულ წყალზე. ანალოგიურად, სფეროები, რომლებშიც ისინი ისვრიან აბსტრაქტულ დაზიანებებში ან სპონტანურ თარგმნაში, ფიქრიან ავანგარდისტულ ხელოვნებაზე ან გამოსახულებაზე, ისინი შეიძლება არ უმღერიან თავიანთ სულს. ISTJ ქალებისთვის, როლები, რომელებიც ჰარმონიულად წყვეტენ მათ წესრიგობრივ ძალას და ზუსტ სიზუსტეს, როგორიც არის მონაცემთა ანალიზი, მათ შესაძლოა ჩარჩოს უგებდნენ. და ISTJ კაცები? კარიერა, რომელიც გამოიყენებს მათი თვითმშობლიურ გარდინანულ დაცვას and წესრიგს, როგორიცაა კანონსამძიმრო ან სახელმწიფო ინჟინერია, მათთვის მიაგნებდნენ.

  თუმცა, ესეიგი ზოგად ფერწერას ქვეშ, დამალული არსებულია - კარიერის ნამდვილი სიხარულის კერა არა სახეშია, არამედ ცალკე ISTJ-ის გულის ჟვარია, ოცნებები და მგზავრობები.

  ISTJ-ების შესახებ ხარვეზების გაცრეცხვა

  კიდევ არის ისეთები, ვინც განცდიან ISTJ-ებს კანონებისა და წესების ზედმეტად მიყრუებულად და უარიან ემოციურ კავშირზე. რეალობაში, რეალისტები დნებიან ხალხის წინაშე, რასაც ზრდიან ფასას და იღებენ. ისინი ალბათ მოქმედებენ თვითმეზვად, თუმცა ბოლო კაცების რიცხვში შედიან თავიანთი მეგობრებისთვის და საყვარელებისთვის, წვიმაზე ან მზეზე.

  ISTJ-ების კონფლიქტების გადაჭრასთან მიდგომა

  ISTJ-ები ლოგიკურად მიგვიდნენ კონფლიქტებს და განსხვავებებს. მათ არ არეულობენ თავმოყრისგან ადვილად. არასაშურად ნახავთ რეალისტებს, რომ კარგავენ სიგრილეს თითქმის ცეცხლის გაშიშვნისას. ისინი იციან, როგორ მიიღონ მარცხი კრთულად, როდესაც უარყურები ფაქტები დაუდგინდა.

  ᲨᲔᲮᲕᲓᲘ ᲐᲮᲐᲚ ᲮᲐᲚᲮᲡ

  Შეუერთდი ახლა

  10 000 000+ ჩამოტვირთვა

  ISTJ შემეცნებითი ფუნქცია

  ISTJ ადამიანები და პერსონაჟები

  #istj სამყაროს პოსტები

  შეხვდი ახალ ხალხს

  10 000 000+ ჩამოტვირთვა

  Შეუერთდი ახლა