Boo

Wij staan voor liefde.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ISFJs: ISFJ Databank

De ISFJ databank en volledige lijst van ISFJ's. Beroemdheden en fictieve personages met ISFJ persoonlijkheidstype.

Ga een debat aan over de persoonlijkheden van je favoriete personages en beroemdheden.

10.000.000+ DOWNLOADS

AANMELDEN

personality database

Het ISFJ persoonlijkheidstype staat bekend om hun sterke toewijding aan plicht en hun loyale aard. Ze worden vaak beschreven als bescheiden, geduldige en hardwerkende individuen die er trots op zijn om voor degenen om hen heen te zorgen. ISFJs staan bekend om hun oog voor detail en hun vermogen om de behoeften van anderen te anticiperen. Beroemde mensen die onder het ISFJ-persoonlijkheidstype vallen, zijn onder meer koningin Elizabeth II, Moeder Teresa en Anne Hathaway. Koningin Elizabeth II, als de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis, heeft een sterke toewijding aan haar rol en haar land getoond, waarbij ze vaak de behoeften van haar volk boven die van zichzelf stelt. Moeder Teresa wordt vereerd om haar onzelfzuchtigheid en toewijding aan het helpen van de meest achtergestelde en kwetsbare bevolkingsgroepen ter wereld, vaak onder hen leven om hun behoeften beter te begrijpen. Anne Hathaway, bekend van haar rollen in films als "The Devil Wears Prada" en "Les Misérables", heeft haar ISFJ-kwaliteiten aangetoond door haar liefdadigheidswerk en haar toewijding aan haar vak. Fictieve personages die tot het ISFJ-persoonlijkheidstype behoren, zijn onder meer Samwise Gamgee uit "The Lord of the Rings" en Beth March uit "Little Women". Samwise Gamgee staat bekend om zijn onwankelbare loyaliteit aan Frodo, de hoofdprotagonist van de serie, en zijn toewijding om samen de missie te voltooien waaraan ze begonnen zijn. Beth March, bekend om haar vriendelijkheid en onzelfzuchtigheid, wordt vaak beschreven als het hart van de March-familie, die voor haar zussen zorgt en hun behoeften boven haar eigen stelt. Beide personages zijn voorbeelden van het sterke gevoel van plicht en loyaliteit dat kenmerkend is voor het ISFJ-persoonlijkheidstype.

Frequentie van ISFJ ten opzichte van de andere 16 persoonlijkheidstypes

Totale aantal ISFJs: 102419

ISFJ zijn het 9de meest populaire 16-persoonlijkheidstype in de databank, met 6 van alle profielen.

154493 | 9%

131201 | 8%

129806 | 8%

128172 | 8%

118981 | 7%

112888 | 7%

106912 | 6%

104951 | 6%

102419 | 6%

96688 | 6%

89719 | 5%

87652 | 5%

87507 | 5%

81912 | 5%

76141 | 5%

73795 | 4%

0%

5%

10%

Laatste update: 14 april 2024

Frequentie van ISFJ in beroemdheden en fictieve personages

Totale aantal ISFJs: 102419

ISFJs komen het meest voor in Films, Sport en Anime.

5975 | 7%

35673 | 7%

10074 | 6%

397 | 6%

119 | 6%

45439 | 6%

3069 | 6%

75 | 5%

428 | 5%

27 | 5%

1143 | 2%

0%

5%

10%

Laatste update: 14 april 2024

Ga een debat aan over de persoonlijkheden van je favoriete personages en beroemdheden.

10.000.000+ DOWNLOADS

NU AANMELDEN