Boo

Wij staan voor liefde.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Enneagramtypen

Enneagram Types

Wat zijn Enneagramtypen?

Het Enneagram is een eeuwenoud persoonlijkheidstyperingssysteem dat ons helpt om onze motivaties, sterktes en zwaktes te begrijpen. Het beschrijft negen onderscheiden persoonlijkheidstypen, elk met hun eigen kernpatronen van denken, voelen en handelen. Het Enneagram kan ons inzichten geven in onszelf en anderen, zodat we beter kunnen omgaan met de wereld om ons heen. Door de verschillende typen te begrijpen, kunnen we meer mededogen hebben voor diegenen die misschien anders denken of handelen dan wij en strategieën ontwikkelen om harmonieus samen te werken. Met de kennis van dit krachtige instrument kun je bepalen welk type het beste bij jou past en hoe dit dagelijks jouw leven beïnvloedt.

Enneagramtypen

Type 1

Type 1

Perfectionist

Type 2

Type 2

Helper

Type 3

Type 3

Streber

Type 4

Type 4

Individualist

Type 5

Type 5

Onderzoeker

Type 6

Type 6

Loyalist

Type 7

Type 7

Fanatiekeling

Type 8

Type 8

Confronteerder

Type 9

Type 9

Vredestichter

Net als een delicate, onwankelbare vlam, branden Type Een geesten helder met een aangeboren gevoel van goed en kwaad. Gedreven door een wens voor een betere wereld, streven ze naar verbetering in zichzelf en hun omgeving. Met een scherp oog voor detail en een sterke intuïtie, leidt de Perfectionist ons door het leven met onwankelbare integriteit en een open hart. Dankzij deze volhardende leiders, blijft de samenleving constant beter worden! Eenen strijden voor verandering en ontwikkeling en blijven continu zichzelf verbeteren en groeien in hun perspectief. Georganiseerd en ordelijk zijnde, hanteren zij hoge standaarden voor alles wat ze tegenkomen, inclusief zichzelf. Als onderdeel van de Buik- of Instinctieve triade, wiens kernemotie woede is, kan het verliezen van controle hen triggeren om uit frustratie hun kalmte te verliezen. Eenen moeten enkel oppassen niet te kritisch en perfectionistisch te zijn bij het implementeren van hun manieren. 1w2 en 1w9 zijn de twee vleugels voor het Enneagramtype Een.
Type Twees belichamen de warmte van een zachte omhelzing, zijn compassievol, vrijgevig en gedreven door een verlangen om anderen van dienst te zijn. De Helper herinnert ons eraan dat onze wereld gebouwd is op een fundament van liefde en vriendelijkheid, terwijl ze licht brengen in het leven van degenen om hen heen met hun verzorgende aard. Met de puurste intenties en empathie winnen ze natuurlijk vrienden. Ze houden onvoorwaardelijk van mensen en kennen geen grenzen in het tonen ervan. Als deel van de Hart- of Gevoelstriade, wiens kernemotie schaamte is, voelen zij zich onbemind zodra hun liefkozingen niet worden beantwoord. Twees moeten leren grenzen voor zichzelf te stellen en beseffen dat liefhebben niet gelijk staat aan verwaarlozing en zelfopoffering. 2w1 en 2w3 zijn de twee vleugels voor het Enneagramtype Twee.
Als een machtige eikenboom staan Type Drieën hoog met onwankelbare ambitie en vastberadenheid. Gedreven door een diep verlangen om te slagen, blinkt de Presteerder uit in hun gekozen velden en inspireren ze ons met hun ongelooflijke werkethiek en oprechte passie voor groei. Type Drieën zijn charmant en zelfverzekerd, accepteren hun fouten en werken deze uit ten goede naarmate zij hun kennis en vaardigheden vergroten. In werkelijkheid, als onderdeel van de Hart- of Gevoelstriade met de kernemotie schaamte, kunnen ze achter hun zelfverzekerde uiterlijk een lage eigenwaarde hebben. Overpresteren kan een reactie zijn om hun onderdrukte onzekerheden te verbergen. 3w2 en 3w4 zijn de twee vleugels voor het Type Drie Enneagram.
Type Vieren zijn de dromers en kunstenaars, de teergevoelige zielen die de diepten van menselijke emoties navigeren. Zij bekijken de wereld door een roze bril, romantisering van elke gewaarwording die op hun pad komt. Reflecteren op hun gedachten, woorden en daden maakt deel uit van hun dagelijkse gewoonten. Met een rijk innerlijk landschap, drukt de Individualist hun unieke perspectief uit, en leert ons de schoonheid van kwetsbaarheid en de kracht van het omarmen van onze authentieke zelf. Hun bereidheid om kwetsbaarheid te confronteren, machtigt hen om hun waarheid onder ogen te zien in plaats van het te vermijden. Als leden van de Hart- of Gevoelstriade, worstelen Vieren met een kernemotie van schaamte. Ze kunnen zich onbegrepen of genegeerd voelen door hun schijnbaar dramatische en wispelturige aard. 4w3 en 4w5 zijn de twee vleugels voor het Type Vier Enneagram.
Nieuwsgierig en onderzoekend zijn Type Vijven de zoekers naar kennis, de filosofen die de mysteries van het universum ontwarren. Met hun scherpzinnige en analytische natuur, nodigt de Onderzoeker ons uit om de wereld te verkennen met een open geest, voortdurend de grenzen van het begrip verleggend. Hun dorst naar innovatie en verbetering kan hen losgekoppeld van de realiteit doen lijken. Als onderdeel van de Hoofd- of Denktriade, wiens kernemotie angst is, isoleren ze en verbergen ze hun echte zelf wanneer ze zich onbeduidend voelen voor anderen. Ze worden geheimzinniger en excentrieker, focussend en op hun eigen zaken lettend. 5w4 en 5w6 zijn de twee vleugels voor het Type Vijf Enneagram.
Met een hart zo standvastig als een vuurtoren bieden Type Zessen onwankelbare loyaliteit en steun. Verankerd in hun sterke verantwoordelijkheidsgevoel, biedt de Loyalist een veilige haven te midden van de stormen van het leven, ons herinnerend aan het belang van vertrouwen en toewijding in onze relaties. Zessen vertalen hun beloftes in betrouwbare acties, en je kan rekenen op hun ijver en betrouwbaarheid. Dit type heeft ook het vermogen om problemen te voorzien en op te lossen voordat ze zich voordoen. Hun immer voorzichtige geest helpt hen om wijze en berekende beslissingen te nemen in het leven. Vallen onder de Hoofd- of Denktriade, wiens kernemotie angst is, kunnen Zessen zich vol angst voelen wanneer zij alleen zijn en gebrek aan steun van hun geliefden. Ze kunnen overweldigd worden door zelftwijfel, wat resulteert in opdringerige gedachten en ontwijkende verdedigingsmechanismen. 6w5 en 6w7 zijn de twee vleugels voor het Type Zes Enneagram.
Type Zevens vertegenwoordigen de vreugde en verwondering van het leven, stralend een aanstekelijk optimisme en een avontuurlijke geest uit. Hun reputatie als adrenalinejunkies gaan ze vooraf, en ze gaan waar de lol is - of meest waarschijnlijk zijn zij degenen die het initiëren. Spontaniteit is altijd hun vriend geweest, hen verslaafd houdend aan meer avonturenverhalen. Hun extraverte natuur brengt gemakkelijk mensen samen voor spontane en impulsieve bijeenkomsten. Zevens zoeken constant naar nieuwe ervaringen die hun persoonlijke identiteit vormen. Echter, als onderdeel van de Hoofd- of Denktriade, wiens kernemotie angst is, hebben deze Enneagrammen de neiging om hun kalmte te verliezen wanneer ze in een ongemakkelijke situatie worden geplaatst. Ze worden verstrooid, ongedisciplineerd en ongevoelig voor de gevoelens van anderen. 7w6 en 7w8 zijn de twee vleugels voor het Type Zeven Enneagram.
Machtig en vastberaden, banen Type Achten hun eigen pad met een hevige gevoel van vastberadenheid. Als natuurlijke leiders, belichaamt de Uitdager de sterkte en moed die nodig zijn om hindernissen te overwinnen, en inspireert ons om groot te staan in het aangezicht van tegenspoed en onze innerlijke kracht te omarmen. Ze zijn een levend voorbeeld van het gezegde, "Leiders worden geboren, niet gemaakt," terwijl ze het voorbeeld en integriteit leiden, hun kudde beschermend tegen enige schade en respectloosheid. Dankzij hun oprecht en grootmoedig hart, kunnen zij hun hulp aanbieden aan wie het nodig heeft. Als onderdeel van de Buik- of Instinctieve triade, wiens kernemotie woede is, verliezen Achten hun kalmte wanneer iemand probeert hen te onderdrukken vanwege hun aangeboren verlangen naar dominantie en macht. Als gevolg zullen zij proberen hun echte emoties te maskeren om niet kwetsbaar over te komen in de ogen van anderen. 8w7 en 8w9 zijn de twee vleugels voor het Type Acht Enneagram.
Harmonieus en standvastig zoeken Type Negens naar eenheid en balans, en belichamen een rustige veerkracht in het gezicht van onenigheid. Als natuurlijke bemiddelaars, is de Vredestichter het toonbeeld van het vermogen om begrip te creëren, samenwerking te bevorderen, en stabiliteit te handhaven te midden van tumult. Ze herinneren ons aan de kracht van begrip, acceptatie, en de waarde van vreedzaam samenleven in de steeds veranderende dynamiek van het leven. Met hun meelevende en optimistische natuur bieden Type Negens onwankelbare ondersteuning en aanmoediging aan hen om hen heen. Als onderdeel van de Buik- of Instinctieve triade, wiens kernemotie woede is, streven Negens ernaar om innerlijke vrede te behouden en confrontatie te vermijden, hetgeen kan leiden tot het onderdrukken van hun eigen behoeften en gevoelens. Dienovereenkomstig kunnen zij worstelen met inertie en koppigheid in hun pogingen om harmonie te handhaven. 9w8 en 9w1 zijn de twee vleugels voor het Type Negen Enneagram.

ONTMOET NIEUWE MENSEN

NU AANMELDEN

20.000.000+ DOWNLOADS

Berichten in universum #enneagram

Ontmoet nieuwe mensen

20.000.000+ DOWNLOADS

NU AANMELDEN