Boo

Vi står for kjærligheten.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ENTJs: ENTJ database

ENTJ-databasen og den fullstendige listen over ENTJ. Kjente personer og fiktive personer med ENTJ personlighetstype.

Diskuter personlighetstypene til dine favoritt fiktive karakterer og kjendiser.

20 000 000+ NEDLASTINGER

REGISTRER DEG

personality database

ENTJ personlighetstypen kjennetegnes av ekstrovert, intuisjon, tenkning og dømmekraft. Individer som identifiserer seg som ENTJs er født som ledere, strategiske tenkere og tar ofte dristige beslutninger med selvsikkerhet og overbevisning. De er svært objektive individer som trives i en verden av logikk, rasjonalitet og resultatorientert tenkning. ENTJs utmerker seg ofte i lederroller, da de er direkte, befalende og selvsikre i sin beslutningsevne. De er i stand til å håndtere og lede andre med letthet, takket være deres klarsynte, målorienterte mentalitet. Mens deres besluttsomme natur og urokkelige drivkraft noen ganger kan sette dem på kant med andre, blir de svært respektert for sin intelligens, selvtillit og lederegenskaper. Denne seksjonen inneholder en liste over kjente personer og fiktive karakterer som betraktes som del av ENTJ personlighetstypen. Fra anerkjente forretningsmenn til karismatiske politikere, viser denne databasen det brede spekteret av prestasjoner som ENTJs kan oppnå i ulike felt. Ved å utforske livene til disse individene håper vi å få innsikt i hva som motiverer og driver ENTJ personlighetstypen, og hva som gjør dem så vellykkede i deres respektive bestrebelser.

ENTJ popularitet vs andre 16 personlighetstyper

Totalt ENTJs: 120003

ENTJ er den Sjette mest populære 16 personlighetstypen i databasen, og består av 7% av alle profiler.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Sist oppdatert: 20. april 2024

ENTJ-er popularitet hos kjente personer og fiktive personer

Totalt ENTJs: 120003

ENTJs ses hyppigst hos Politiske ledere, Kjendiser og Underholdning.

16332 | 24%

55053 | 7%

3596 | 6%

9650 | 6%

117 | 6%

77 | 6%

31007 | 6%

32 | 5%

420 | 5%

240 | 4%

3479 | 4%

0%

5%

10%

Sist oppdatert: 20. april 2024

Diskuter personlighetstypene til dine favoritt fiktive karakterer og kjendiser.

20 000 000+ NEDLASTINGER

BLI MED NÅ