Boo

Vi står for kjærligheten.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESFJs: ESFJ database

ESFJ-databasen og den fullstendige listen over ESFJ. Kjente personer og fiktive personer med ESFJ personlighetstype.

Diskuter personlighetstypene til dine favoritt fiktive karakterer og kjendiser.

20 000 000+ NEDLASTINGER

REGISTRER DEG

personality database

ESFJ-personlighetstypen er kjennetegnet ved sterke mellommenneskelige ferdigheter, varme, generøsitet og en naturlig tilknytning til mennesker. ESFJer er mest vellykkede når de kan bruke sine folkorienterte ferdigheter, og de har en tendens til å være utmerkede ledere, teamledere og politikere. Kjent for sin sosiale intelligens og utadvendt natur, trives ESFJer i grupper og sosiale situasjoner, skaper harmoni og orden uansett hvor de går. ESFJer er utrolig empatiske og er ofte i stand til å forutse andres behov og følelser før de blir uttrykt. Denne egenskapen gjør dem til utmerkede omsorgspersoner og venner, alltid med et lyttende øre og en skulder å gråte på. ESFJer har en tendens til å være imøtekommende og fleksible, noe som gjør dem godt likt og respektert i ethvert samfunn. De er ofte limet som holder grupper sammen, og de setter stor verdi på tradisjoner og sosiale skikker. I denne delen av vår personlighetsdatabase vil vi utforske livene til kjente personer og fiktive karakterer som har ESFJ-personlighetstypen. Fra politikere og aktivister til musikere og skuespillere har disse individene alle brukt sine naturlige styrker og talenter for å gjøre en innvirkning i verden. Gjennom deres suksesser og utfordringer vil vi få en dypere forståelse av hva det betyr å være en ESFJ, og hvordan denne personlighetstypen utspiller seg både i personlige og profesjonelle settinger.

ESFJ popularitet vs andre 16 personlighetstyper

Totalt ESFJs: 91178

ESFJ er den tolvte mest populære 16 personlighetstypen i databasen, og består av 5% av alle profiler.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Sist oppdatert: 20. april 2024

ESFJ-er popularitet hos kjente personer og fiktive personer

Totalt ESFJs: 91178

ESFJs ses hyppigst hos Musikere, Litteratur og Filmer.

513 | 8%

92 | 7%

5675 | 6%

9549 | 6%

106 | 5%

30531 | 5%

40299 | 5%

450 | 5%

29 | 5%

2519 | 5%

1415 | 2%

0%

5%

10%

Sist oppdatert: 20. april 2024

Diskuter personlighetstypene til dine favoritt fiktive karakterer og kjendiser.

20 000 000+ NEDLASTINGER

BLI MED NÅ