Boo

අපි ආදරය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෙමු.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

නිසා සම්බන්ධතාව ඇතුළු උත්සාහය: අගය තහවුරු කරන සපෙරසුන දහයක්ම

මිනිස් සම්බන්ධතාවයේ අංගයේ, කිසිවක්ම සෑම සංස්කෘතියක්ම සහ ආයු වර්ගයක්ම අතරේ නිතර බියකටනම් වඩාත්ම පුද්ගලික ලෙස ප්‍රතිඥාත වනුයේ සපෙරසුනයයි. එහි ප්‍රමිතිය සංස්කෘති හා වයස් කාල දැක්මටම සාමාන්‍යයක් වුවත්, සපෙරසුනේ ක්‍රියාවල් නිරූපණය නොමැතිව දිවියකි. කවදා හෝ ඔබ සපෙරසුනයි සම්බන්ධව ප්‍රශ්නය කරා වෙර ලැබුවේද? සමහරු සපෙරසුනයකින් අහසෙන් තවත් මහකාලයක් ඇති අත්දැකීමටත් සමහරක් එකෙකු විසින් උද්දාකාර වෙරළයක අඳුරනා නමුදුකයක ඇස් වසා ඇත්ද? සපෙරසුනයක කම්මැලිකාර වෙම නොවීම හේතු මුලකර කිසිදා සම්බන්ධාන්තයට අර්ථ නඟාගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් විය හැකිය. අනුරාගයේ ඒහ බැසීමක්වන ගැටුම් වලින් කම්පනකට සාමාන්‍ය වූ යාතෙව්න් ගැටුම්වලට හේතු වනු ඇත.

සපෙරසුනේ ගැටුම, එහි භෞතික ක්‍රියාවලියේ නොනැවතී, එය බුදුන් දිහා ඉන්ට්වෙනි කල ලබා දෙන නිහත සටහනේය. සපෙරසුනේ ආදරයේ පාවිච්චිය අඩු මටීල්ල, ප්‍රීතියේ හඬ, හෝ ගෞරවයේ ලකුණ වෙත. ක්‍රීඩාවේ කටයුතු වදනට වඩා ශක්තිමත් වන අගකඩු ගැනීම සඳහා, සපෙරසුනේ භාෂා අර්ථය නොදන්නා ඔබේ අසන්නට අමරණීය බවින් අලාභ ලබා දෙනු ඇත. නමුත් බිය නොවන්න, මේ ලිපිය ඔබේ ලෝකය-ගවේශකය බවටක් වනු ඇත, විවිධ සපෙරසුනෙන් පිහිටපු අර්ථ දැක්ම කළේ. සපෙරසුනේ පිලික් අවධානය හා භූතමය අවකාශ දැනගතක්, ඔබගේ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණුවක් කරන්න, සම්බන්ධතා ගිනි ගන්වන පුරුද්ද සංවෙමක් එකතු කරන්න, සහ මිනිස් අනුරාගයේ නිවැරදි නැටුමේ පෙලෙකිලින් සමඟ විස්තර කටයුතු පැහැදිලියේ රැඳවන්න.

The Meaning Behind 9 Different Types of Kisses

මුව මැෙත් වැදුණුම පිළිබඳ මානසික විද්‍යාව හා එය මානුෂීය සබඳයන් සඳහා තිබෙන වැදගත්කම

මුව මැෙත් වැදුණුම, එහි අරමුනින්ම, මානසික වැදගත්කම සහ මානසික පසුබැසීම වලින් පිරුණු ක්‍රියාවක් වන්නේය. එය ආදරය, කැමැත්ත සහ ගැලපීම සඳහා පරිඝනකයක් ලෙස කටයුතු කරමින් ශාරීරික ආකර්ෂණය අභිබවමින් යාමකි. මුව මැෙත් වැදුණුම අපගේ මොලයේ ඩොපමින්, සෙරටොනින් සහ ඔක්සිටොසින් වැනි නියුරොට්‍රාන්ස්මිටර් සහ හෝමොන මාරුමාර්ගයක් ප්‍රතික්‍රියාගත කරයි, එයින් ප්‍රබල කාර්යභාරයක් සතු වේ කම්මුතු ගතිය, ප්‍රීතිකාරය සහ සම්බන්ධතා උපරිම කිරීම. මෙම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවන් අපගේ මුව මැෙත් වැදුණුම් කරා ඇති පුද්ගලයා සමග ඇති ආවේගනික සබඳතාව වර්ධනය කරන අතර, සමාජ සබඳතා සහ ප්‍රනීය සම්බන්ධතා තදාසන්න කරයි.

මානසික අමාත්‍ය පාර්ශවයෙන්, දෙදෙනෙකු අතර බෙදාගත් මුව මැෙත් වැදුණුමේ වර්ගය ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ ගැඹුරුකම සහ සම්බන්ධ වාවිතෘකාරය පිළිබඳ හෙළිකරයි. උදාහරණයක් වශයෙන්, කොනේට දීපු පැච් කැමැත්ත හෝ පවුලේ ආදරය දැක්විය හැක, එහෙත් ගැඹුරු, උණුසුම් මුව මැෙත් වැදුණුම ප්‍රනීය කැමැත්ත හෝ ගැඹුරු ආදරයක් පෙන්වයි. ප්‍රාථමික ජීවිතයේ උදාහරණ තව් ඇති: සම්බන්ධයෙන් හිමියන අතර බෙදාගත් විම‍ක වීමට ගත් ක්ෂණික මුව මැෙත් වැදුණුම සහ විවාහ මංගල උත්සවයේ ගතකාලය මුව මැෙත් වැදුණුමවෙද. සාර්ථකව තේරුම් ගත් විට, ඕනෑම වර්ගයක් වූ මුව මැෙත් වැදුණුම පවසන අදහස් සහ අරමුනක් ප්‍රත්‍යක්ශකරයි, එය අපට හැකියාවී අපගේ ආවේගනික සම්බන්ධතා සංචාරණය සහ සම්බන්ධතාවයන්වරභවනය කිරීම.

කටුසුල් වල අර්ථ අධ්‍යයනය කිරීම

විවිධ කටුසල් වර්ග සහ ඔවුන්ගේ අර්ථ වලට අවතීර්ණ වීමේ පෙර, මෙම හිනවියන්ගේ අර්ථකථනය සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන්, පුද්ගලික අභිප්‍රේරණයන් සහ ඔවුන් සිදු වන ප්‍රසංගය මගින් බලපානු ඇති බව හඳුනා ගැනීම වැදගත්ය. එහෙත්, මෙම කටුසල් පසුපස වෙනත් මතයන් වටා සාමාන්‍ය සාරය අවබෝධ කර ගැනීම ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් කළ සුචකයන් ගැන වටිනා දැනුමක් ලබා දේ.

 • නළලේ කටුසල: බොහෝ විට සුරක්ෂිතකම සහ ආරක්ෂාව පුද කිරීමේ ලෙස ආරක්ෂාකාරී කටුසලක් ලෙස සැලකේ. සෙනෙහසෙන් පිරුණු ‍ඒ කටුසල "මම ඔබට කැමතියි" හෝ "මම ඔබ වෙනුවෙන් ඉන්නම්" කියන පණිවිඩයක් හදුන්වයි.

 • කනාඩි කටුසල: බොහෝ සම්ප්‍රදායන්හි ආන්තිමයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන කනාඩි කටුසල, මිත්‍රත්වය, ගෞරවය හෝ ප්‍රේමයක් නොමැති අර්ථකථනයෙන් ගැඹුරු කරන්නට උත්සාහ කෙරෙන සුළු ආදර ප්‍රකාශයක් ලෙස ද හඳුන්වයි.

 • අතින් කටුසල: උතුම් ගෞරව සහ මොනටිසම සාමාන්‍යයකින් හඳුන්වන අතින් කටුසල, සම්මානය හෝ කාගෙකු හට සාමාන්‍ය වන්දනාව පුද කිරීමේ ක්‍රමයක් වන්නේය. එය රෝමයෙහි වෙනුවට වඩා ගෞරවය උපමාවක් බවයි.

 • එස්කියමෝ කටුසල: නසු පගේ ආශ්‍රීතව සිදුකරන මෙම කටුසල, යුවලක් අතර ආදරණීය ක්‍රමයක් වන අතරත් ‍ප්‍රේමයේ සහ ආශාවන් සංකේතයක් වේ. එය නළකම් සහ ගනුදෙනුකාරිත්වය පෙන්වයි.

 • තා ක්ෂනාකාර ළමා කටුසල: ඉක්මන්, සැහැල්ලු කටුසල් ඕනෑම අභිලාෂයෙන් හෝ යුවලට ආදර ප්‍රකාශයක් හෝ උචිත ආශාවන් ප්‍රකාශයක් ලෙස වේ. එය යි ගැබර මුරැකුත්, සාමාන්‍යයක නව ආදරණීය පර්යාලය.

 • ෆ්‍රෙන්ච් කටුසල: තද අංකුරයෙන් හඳුන්වනු ලබන ෆ්‍රෙන්ච් කටුසල, ආශාව සහ ආදර ප‍්‍රගුණතාව ප්‍රකාශනයක් වේ. එය යුගල අතර ගැඹුරින් වූ සම්බන්ධතා තහවුරු දෙන්නේය.

 • තනි-ඇටුපල කටුසල: එක් ඇටුපල් එකක් අතර ගෙන යුතු කටුසල්, සමීප ව ශිෂ්ටකාර ක්‍රමයක් වේ. මෙම කටුසල එප සමීප කාර්මික ශ්‍රද්ධාව හා ආර්තිකාර්ණවත් බව කේන්ද්‍රීය කරයි.

 • බටර්ෆ්ලයි කටුසල: පොටක් අතර පලාඃංකුර කෙරෙමොත් එය "බටර්ෆ්ලයි කටුසල" ලෙස හැඳින්වයි. මෙම විශිෂ්ට ක්‍රමය පලාඃංක් කවිය දෙනවා සෙනෙහසක් ව්‍යාප්ත වේ.

 • ගෙල කටුසල: බොහෝ විට ආශාව සහ ඉක්ෂාව ආශා උද්ගත කරවන ගෙල කටුසල. එය සම්බන්ධතාවයට ධනමය කරවන සංකේතයක් වේ.

විවිධ ක්‍රමවල අර්ථ තේරුම් ගැනීම ඔබේ සම්බන්ධතාවන් වර්ධනය කිරීම උදෙසා පිණිස හොඳයි, එවිටත් දැනගත යුතු කරුණු ඇත. වැරදි තේරුම් ගැනීම් හෝ අසාර්ථක කාලයනය නොසන්සුන්කමක් හෝ කරුණාකම් නැති වජ්ජවලට ගෙන යා හැක.

භාවිත විමසීම අත්‍යවශ්‍යය

 • ඔබේ මුවාපය කෝරු කිරීමට කැමතියි වන්න බව සහ ක්‍රියාවලිය පොදු කේතය බවට පත් වූ බව නිසැක කරන්න. භාවිත විමසීම් මථුක් අත්දැකීම්වලට හා සබඳතා රිදීමට නිසි පද්ධතියක් වේ.

සාදරණය අතිශයින් වැදගත් වේ

 • පරිසරය හා ඔබගේ සම්බන්ධතාවය සැලකිල්ලට ගන්න. ආදරණීය පරිශ්‍රයක සරිලන පැළැවීමක් වෘත්තීය හෝ සාමාන්‍ය සාදරණයකදී වැරදි අර්ථගත විය හැක.

සංස්කෘතික සංවේදනය

 • චුම්බනයට සම්බන්ධව සංස්කෘතික පසුබැසීම් හඳුනා ගන්න. එක් සංස්කෘතියක හිතපාපත්වීමක් ලෙස සැලකිය හැකි වස්තුවක් තවත් සංස්කෘතියක අනර්ථක ලෙස සැලකිය හැක.

පුද්ගලික සීමා

 • පුද්ගලික සීමා සහ ප්‍රතිලාභ වලට ගරු කරන්න. සියලුදෙනාම එකම තත්ත්ව වලට සමීප නොවේ, සහ එක හා එක පැසි කිසස් ප්‍රභේද වලින් සතුටු නොමැත, ඔවුන්ගේ පෙරටු මට්ටම් සන්නිවේදනය කර තේරුම් ගැනීම වැදගත්ය.

ආරෝපණ හරහා වැරදි ලෙස හැසිරවීම

 • මුව ආමිසයක අර්ථය වැරදි ලෙස අර්ථකථනය නොකරන ලෙස ප්‍රවේශම් වෙන්න. සම්බන්ධයේ අභිප්‍රාය හා හැඟීම් පිළිබඳව අනතුරු මැදීමක් ඇත්නම්, එය විවෘතව සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යාම වඩා හොඳයි.

නවතම පර්යේෂණ: ආදේශකාමී සහ අනාරක්ෂිත රමණීය සබඳතා

YouGov සමාජ සමීක්ෂණයකට අනුව, ආදේශකාමී-අනාරක්ෂිත සබඳතා පිළිබඳ සංවේදී හැ-àළිවන් විචාරණාත්මක රටාවන් අනාවරණය කරයි. මෙම සමීක්ෂණය, ඇමෙරිකා ඩොලර් 13,000 ක පමණක් පුරන ලද මෙම වට්ටම් අනුව, පුද්ගලයින් බොහෝ විට සමාන උපක්‍රමිකයෝ හෝ ඉක්මන් කිරීමක් ඇති ස්ථායින් හා යෝජනා කරන බව අනාවරණය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, "අනාරක්ෂිත වඩාත් ආදේශකාමී" බවට තමා පෙන්වන පුද්ගලයින් අතර, සෙසු පැතියන් ද ඒම ආදේශකාමී භාවයක් තිබේ.

මෙම දත්ත පෙන්වන්නේ විරුද්ධයන් ආකර්ෂණය වෙනවා යන බොහෝල ප්‍රසිද්ධ අදහස පිළිබඳව තිබෙනු ඇති පරම්පරාවේදී, බොහෝ පුද්ගලයින් සමාන පුද්ගලතාවයන් ඇති පාර්ශ්වයන් සමඟ යමෙකු සදාචාරවේ්දී තරම් සමුළුවක් පවත්වන බවයි. විශේෂයෙන්, නිෂ්චිස්මයෙහි සහභාගී වන පුද්ගලයින් සඳහා මෙම යාමින්ැව සාධාරණම ය. ඔබ්ව අනාරක්ෂිත හෝ ආදේශකාමී ලෙස හඳුනින්නේ කෙසේ වෙතත්, ඔබේ පුද්ගලේකම් සමඟ සමුළුවක සම්බන්ධීකරණයක් තුළින් සුමුදු හා තෘප්තිමත් සබඳතා ඇති කළ හැකිය.

ගැටලු සමීක්ෂණයේ අධ්‍යයන් මෙෙදිය මෙම දත්ත අනුව සම්බන්ධව යතෙහි සෙසු පාර්ශ්වයන් වැදගත් වේ: ඔබේම අභිධේෂයන්ද අනාරක්ෂිත හෝ ආදේශකාමී වනුයේ කිමදැයි සැලකිල්ලක් ගත යුතුය. YouGov සමීක්ෂණ දත්ත අනුව සමාන නාලවල ස්ථායි වේදිකාවන් වන සම්බන්ධතා සාමාන්‍යම හා තෘප්තීය වේ. මෙම අවබෝධය අභිධේෂනයේ සාර්ථක ත්යකdeithasol උපක්‍රමයන් සෙවීමට පුද්ගලයින් පවත්වාය හැකිය.

නිතර අසන පැණ

විවිධ සංස්කෘතිවල හිස් පැත්තේ අඹරීමක් කාට දැනෙන අරුත කුමක්ද?

අනෙකාගේ හැඟීම්, ගෞරවයෙන්, සහ ආරක්ෂාවෙන් හිස් පැත්තේ අඹරීමක් ගනී. එය ද අදහස් කරනු ඇත මිතුරු ප්‍රේමයක් හෝ රසික භාවයෙන් අධික ගැඹුරු සබඳතාවක්.

සම්බන්ධතාවක දී සුවිශේෂ සිංහෙ දෙන්නෙස් අර්ථය කාලයත් සමඟ වෙනස් වී හැකි ද?

අනුවාදයක්. සම්බන්ධතා වර්ධනය වෙන විට, සිංහෙ දෙන්නෙස් පිපිරුමක් ගැඹුරු අතීතව, නුදුසුනිරි දැනුමි, සහ පුණකුංකම අරුතු අලුතින් මිශ්‍ර කරමින් වෙනස් වෙයි. නුදුසුනිරි ලිපිවල සිංහෙ දෙන්නෙස් හැකි සුදුසු බව නිෂ්චයවත් ක්‍රමයට නුදුසුනිරි දවසක දී අන්න දශක් වනු ඇත.

සෙවූ චුම්බනයේ හැටි වරදිලා තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් තිබේද?

ඔව්, වැරදි අරුතක් ලබා ගත හැක, විශේෂයෙන්ම සන්නිවේදනයේ හිඟයක් ඇති නම් හෝ පුද්ගලයන් විවිධ සංස්කෘතික හෝ පුද්ගලික පසුබැසීම් වලින් පැමිණි නම්. අදහස් සාකච්ඡා කර පැහැදිලි කිරීම මහත්වාගේ.

පුද්ගලික කැමැත්තන් මුව මිතුරන් පිළිබඳව ඇති අවබෝධයට කිසිඳු බලපෑම් මතා කරන්නේ කෙසේද?

පුද්ගලික කැමැත්තන් මුව මිතුරන් පිළිබඳව ඇති අවබෝධයට සහ භුක්ති විඳීමේදී සියුම් ලෙස බලපායි. පුද්ගලික අත්දැකීම්, කලින් සම්බන්ධතා, සහ පුද්ගලික සීමා මුව මිතුරන් සමඟ ඇති සුවපහසුකම සහ විනිශ්චයක් පිළිබඳ බලපෑම් කරයි.

කිස් එකක් වචන නැතිව ගැඹුරු හුදුම් පවසන්නේ හරිද?

කිස් එකක් සාමාර්ථයෙන් දරන වචන නැතිව ඇඟවිය හැකි ශක්තිමත් ජාතියක් වීමට හැකිය. කිස් එකේ වර්ගය, තදතාවය සහ පසුබැසුම එහි ඇති හැඟීම් සහ අරමුනු ගැන බොහෝ දේ හෙළි කරයි.

සිප ගැන සිහින වීම: බොහෝ තේරුම් ඇති වලව්වක්

සිප කෙළීම්, එහි විවිධ ආකාරවලින්, මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතාවයේ අභිරුචික අංගයක් වන අතර හදවත හොඳින් පිරවීමට සහ විවිධ සංවේදීතාවයන් පෙන්වීමට හැකි වේ. වේදනා සහගත හීන පීඩනෙන් මිදී කටුක ලෙස සිප කිරිමෙන්, එක් එක් ආකාරය තමාගේ ඈඳුනේ විශේෂ තේරුමක් සහ වැදගත්කමක් රඳවා ගන්නවා. මෙම වලව්වන් පසුපස ඇති තේරුම් තේරුම් ගැනීමෙන්, අපට මනුස්සයාගේ සංකීර්ණ ලන්ඩස්කේප් එකේ සහයෝගයෙන් සහ අවබෝධයෙන් යුතු සම්බන්ධතාවයන් ගත කරයෑම හැකිවේ. සිහි තබා ගන්න, සිප සමග බෙදා ගැනීමේ වැදගත්ම අංගයන් ජීවිතයේ අදිටනේ අවසරය, එකිනෙකාට ගරු කිරීම සහ අවබෝධයයි. අපගේ සම්බන්ධතාවයන්ගේ ගැඹුරන් පරීක්ෂා කරනා විට, සිප ලොව මනුෂ්‍ය ආදරයේ සබඳතා හා සංකීර්ණ බවක් මතක් කරන මතකයක් වේවා.

අලුත් මිනිසුන් හමුවෙන්න

බාගත කිරීම් 20,000,000+

දැන් එක්වන්න