Boo

We stand for love.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Bay_T
Bay_T

1y

INTJ

Capricorn

Sənə səndən danışacam

Sənə səndən danışacam Danışacam üzündə Gizlətdiyin cənnətinden Danışacam süt qoxusu Qoxan o gözəl teninden Əllərindən tutubda sanki bir ayna misali Söyləməyə çalışacam Sənə səndən danışacam Yanıb yanıb alışacam Varlığına səcdə edib Talehimlə barışam Buxar kimi bulud olub Yağmur olub yağa yağa Üst başına qarışacam Sənə səndən danışacam Mən ulduzam sənsə ay Nurunla işıqlanıran Mənə dəyən o əlini Öz əlimə qısqanıram Hərdən səni gizlətməkçün Yuxularıma danıram Sanıram sən bir qorxu tək Mənsə qorxaq bir insan tək Yuxularnan yarışacam Sənə səndən danışacam Sənə səndən danışacam

5

1

Comment

Books Community

The books community, chat, and discussion.

JOIN NOW

1.7M SOULS

best
new

No comments yet!

Meet New People

20,000,000+ DOWNLOADS

JOIN NOW