Boo

۱۶ تیپ شخصیتی

۱۶ تیپ یک چارچوب شخصیتی است که ترجیحات را در نحوه درک ما از جهان و تصمیم گیری نشان می دهد.

تیپ خود را بیابید

با افراد جدید آشنا شوید

10,000,000+ دانلود

همین حالا بپیوندید