Boo

ما برای عشق ایستاده ایم.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

تابع شناختی احساس درون‌گرایانه (Fi)، عملکردی است که به افراد کمک می‌کند تا بر اساس احساسات، ارزش‌ها و باورهای خود فکر کرده و تصمیم بگیرند. این نوع از تفکر بر فرد متمرکز است و بیشتر به احساسات درونی آن‌ها اهمیت می‌دهد تا نفوذ دیگران.

کاربران Fi به شدت به واکنش‌ها و انگیزه‌های درونی خود آگاه هستند. آن‌ها اغلب حس قوی‌ای از اخلاق و اصول اخلاقی دارند، همچنین یک کد رفتاری شخصی بسیار توسعه یافته دارند. کاربران Fi در تلاشند تا به خود واقعی خود وفادار بمانند و زندگی‌شان را مطابق با ارزش‌ها و باورهای خود برنامه‌ریزی کنند. برای حفظ اصالتشان، ممکن است در عوض کردن نظر یا دیدگاه‌هایشان در مورد موضوعات خاص، مردد باشند. گاهی به دلیل حس قوی نسبت به خود، به عنوان افرادی لجباز یا ناپذیر برای سازش شناخته می‌شوند. آگاهی و حساسیتشان به احساسات دیگران می‌تواند آن‌ها را در همدردی بسیار خوب کند، اما همین حساسیت می‌تواند باعث شود در برابر مردمی که ارزش‌های یکسانی ندارند به‌راحتی مورد سوءاستفاده یا بهره‌برداری قرار گیرند.

بر خلاف Fe، کاربران Fi می‌توانند گامی به عقب بگذارند و از قضاوت خود برای تشخیص درست یا غلط بودن استفاده کنند. آن‌ها اغلب متفکرانی پرشور و مستقل هستند، با حس قوی از اعتقاد و عزم درونی که آن‌ها را در دنبال کردن اهدافشان رانندگی می‌کند.

در نهایت، کاربران Fi به شدیدی به ارزش‌ها و اصول خود وابسته هستند، که تلاش می‌کنند با دقت زیادی آن‌ها را حفاظت کنند. آن‌ها در درک عواطف و گرفتن تصمیمات بر اساس احساسات و باورهای خود، بسیار توانمند هستند تا آن‌چه دیگران فکر یا احساس می‌کنند. آن‌ها متفکرانی مستقل و مصمم هستند که برای حفظ اصالت و پایبندی به کد رفتاری خود به خود وفادار می‌مانند.

با افراد جدید آشنا شوید

همین حالا بپیوندید

10,000,000+ دانلود

تیپ های شخصیتی با عملکرد شناختی Fi

#cognitivefunctions پست های جهان

با افراد جدید آشنا شوید

10,000,000+ دانلود

همین حالا بپیوندید