Boo

ما برای عشق ایستاده ایم.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

تابع حس برون‌گرایی راهی است که مغز شما اطلاعات را به خاطر می‌سپارد. این تابع به شما کمک می‌کند تا تجربیات و جزئیات از گذشته را به خاطر بسپارید. همچنین به شما کمک می‌کند تا الگوهایی را در آنچه که هم اکنون اتفاق می‌افتد، تشخیص دهید تا بر اساس آنچه پیش از این اتفاق افتاده، تصمیم‌گیری کنید.

افرادی که تابع Si قوی دارند، اغلب به عنوان افرادی قابل اعتماد و مورد اطمینان دیده می‌شوند، چرا که آنها به خاطر می‌سپارند که چه اتفاقاتی در گذشته رخ داده و از آن برای تصمیم‌گیری در زمان حاضر استفاده می‌کنند. آنها همچنین معمولاً به جزئیات توجه داشته و عمل‌گرا هستند و هنگام تصمیم‌گیری بر آنچه پیش از این جواب داده است، تمرکز می‌کنند.

از سوی دیگر، افرادی با تابع Si ضعیف‌تر می‌توانند خلاق‌تر و با ذهن‌ بازتر باشند، چراکه اطلاعات زیادی از گذشته برای استفاده ندارند. آنها می‌توانند به مشکلات از زاویه‌های مختلف نگاه کنند و راه‌حل‌هایی که خارج از چارچوب است، بیابند.

کاربران Si معمولاً فوق‌العاده منظم و مدیران خوبی برای زمان هستند، چرا که توانایی به خاطر سپردن جزئیات به آنها کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کنند و به صورت کارآمد عمل نمایند. آنها همچنین ممکن است قادر به به خاطر سپردن نام‌ها و چهره‌های مردم باشند، به همراه انواع حقایق تصادفی. این توانایی به خاطر سپردن اطلاعات می‌تواند برای مدرسه، کار، یا فقط دانش عمومی مفید باشد. در نهایت، کاربران Si اغلب به عنوان افرادی قابل اعتماد و مورد اطمینان دیده می‌شوند که همیشه آنچه را که وعده داده‌اند، به ارمغان می‌آورند.

در مجموع، حس برون‌گرایی جزء مهمی از شخصیت شما است و می‌تواند به شما در بسیاری از جنبه‌های زندگی کمک کند. این تابع به شما کمک می‌کند تا تجربیات گذشته را به یاد آورید، الگوها را تشخیص دهید و منظم بمانید. همچنین باعث می‌شود شما قابل اعتماد و مورد اطمینان باشید. استفاده از Si به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌هایتان را بر اساس آنچه پیش از این کارآمد بوده، انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که همیشه برای آینده آماده هستید.

با افراد جدید آشنا شوید

همین حالا بپیوندید

10,000,000+ دانلود

تیپ های شخصیتی با عملکرد شناختی Si

#cognitivefunctions پست های جهان

با افراد جدید آشنا شوید

10,000,000+ دانلود

همین حالا بپیوندید