Boo

Ne qëndrojmë për dashurinë.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Bezdisjet e ESFJ-së: Nga Mosrespektimi deri te Pamirënjohja

Nga Derek Lee

Po pyesni si t'i acaroni nervat ESFJ-së në jetën tuaj? Këta Ambasadorë të ngrohtë dhe kujdestarë do të përçmojnë veprimet e pahijshme, do të nxjerrin zë në sjelljet e pakujdesshme, dhe do të kurdulen dhëmbët kur dëshmojnë krutësi apo mosbesim!

ESFJ-të njihen si individë shoqërorë dhe mbështetës që lulëzojnë në mjedise harmonike dhe e kanë përparësi harmoninë sociale, por ata gjithashtu kanë bezdisjet e tyre! Të interesuar? Le të nisim një eksplorim tërheqës të bezdisjeve të ESFJ-ve që i bëjnë këto shpirtëra mbrojtës të zemërohen.

Gropësia

Në një vend ku sjelljet e zakonshme mirësjelljeje kanë zhdukur, zemra e një ESFJ-it mërzitet me çdo rast të gropësisë dhe mosrespektit. Mungesa e mirësjelljeve e acaron ESFJ-në sepse shkel vlerat e tyre thellësisht të rrënjosura të sjelljes së mirë dhe të respektit. Funksioni i tyre dominues i Ndjenjës Ekstroverte (Fe) ngacmohet nga malli për rikthimin e ditëve të sjelljes së mirë dhe konsideratës.

Për të shmangur këtë bezdisje të personalitetit të ESFJ-së, ushtroni gjithmonë mirësjellje dhe tregoni kujdes në marrëdhëniet tuaja. Nëse jeni sjellë gabimisht në mënyrë të gropshme, bëni ndreqje duke ofruar një kërkimfalje të sinqertë dhe duke treguar angazhim për të qenë më i kujdesshëm në të ardhmen.

Sjellja e Egër

Imagjinoni Charlin, një ESFJ me zemër të butë, që dëshmon një koleg që bën tallje me një koleg tjetër, duke i lënë atë në lot. Dëshmia e veprimeve mizore ose të ashpra e pikëllon dhe e zemëron ESFJ-në, pasi Fe i tyre e përparëson harmoninë, empatinë, dhe kujdesin për të tjerët.

Për të ruajtur një marrëdhënie pozitive me një ESFJ, jini i mirëkuptueshëm, i mëshirshëm dhe i kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja. Nëse jeni sjellë me mizori ose ashperi në të kaluarën, kërkoni ndjesë sinqerisht dhe bëni përpjekje të trajtoni të tjerët me mirësi dhe respekt në vazhdim.

Qëndrimet Mosrespektuese

Imagjinoni një ESFJ në një dhomë ku mendimet e të gjithëve injorohen ose përbuzen, duke lënë pas një gjurmë të ndjenjave të lënduar dhe pakënaqësi. ESFJ-të i shqetësojnë thellë qëndrimet mosrespektuese, pasi funksioni i tyre Fe vlerëson respektin dhe konsideratën për pikëpamjet dhe emocionet e të tjerëve.

Për të promovuar një lidhje të fortë me një ESFJ, tregoni respekt për besimet, mendimet dhe ndjenjat e tyre. Nëse keni qenë mosrespektues në të kaluarën, ofroni një kërkimfalje të sinqertë dhe tregoni angazhimin tuaj për të qenë më respektues dhe i kuptueshëm në marrëdhëniet e ardhshme.

Pabesia

Johni, një ESFJ i besueshëm, zbulon se mik i tij i vjetër ka qenë duke përhapur thashetheme për te pas kurrizit të tij. ESFJ-të ndjejnë dhimbjen e tradhtisë kur dikush që ata besojnë rezulton të jetë pabesë. Funksioni i tyre dominues Fe instalon një ndjenjë të fortë të besnikërisë dhe angazhimit në marrëdhëniet e tyre, duke e bërë pabesinë një nga bezdisjet kryesore të tyre.

Për të ushqyer besimin dhe besnikërinë me një ESFJ, jini konstant, i besueshëm dhe i sinqertë në marrëdhëniet tuaja. Nëse keni tradhtuar besimin e tyre në të kaluarën, kërkoni ndjesë sinqerisht dhe merrni hapa konkretë për të provuar angazhimin tuaj për të rindërtuar marrëdhënien dhe për të rikthyer besimin e tyre.

Përgjigjet e Pakujdesshme

Ndërkohë që një ESFJ i ndjeshëm u jep zemër dhe vesh të tjerëve, ata gjejnë ndjenjat e tyre të injoruar, duke i lënë ata të pavlerësuar dhe të keqkuptuar. Fe i ESFJ-të shtyn nevojën e tyre për lidhje emocionale dhe validim, ndërsa funksioni i tyre ndihmës i Ndjeshmërisë Introverte (Si) kërkon stabilitet dhe vazhdimësi në marrëdhëniet. Një nga bezdisjet më të mëdha të personit në një ESFJ është që ndjenjat e tyre të shpërfillen hapur, çka prish sigurinë emocionale që Si kërkon.

Për të mos e marrë për scontuar empatinë e ESFJ-së tuaj, dëgjoni me vëmendje ata dhe vlerësoni emocionet e tyre. Nëse pa dashje keni shkaktuar trazira, ofroni një kërkimfalje të sinqertë dhe shprehni gatishmërinë tuaj për të qenë më i vëmendshëm ndaj ndjenjave të tyre në të ardhmen.

Përtacia

Imagjinoni një ESFJ që punon me përpikmëri për të siguruar që gjithçka shkon si duhet, vetëm për të takuar një individ të përtacë që shmang përgjegjësinë dhe refuzon të kontribuojë. ESFJ-të, të ndikuar nga funksioni i tyre Fe, vlerësojnë bashkëpunimin dhe punën në ekip, kështu që dëshmia e përtacisë dhe mungesa e vullnetit për të kontribuar i irriton ato.

Për të mos e irrituar një ESFJ, jini aktiv, përgjegjës dhe bashkëpunues. Nëse keni treguar përtaci në të kaluarën, kërkoni ndjesë dhe angazhohuni të jeni më të përfshirë dhe mbështetës në të ardhmen. Gatishmëria juaj për të kontribuar dhe bashkëpunuar do të vlerësohet nga ESFJ-ja.

Pamirënjohja

Pamirënjohja i plagos ESFJ-të sepse Fe i tyre i shtyn ata të kujdesen për të tjerët, dhe ata dëshirojnë në njohje dhe kthim. ESFJ-të janë njerëzit në shtëpinë e ngazëllyer që kujdesen pa pushim për nevojat e familjes së tyre, vetëm që përpjekjet e tyre të mos vihen re dhe të mos vlerësohen. Zemra bujare e ESFJ-të ndjen një copë dhimbje kur mirësia e tyre merr për scontuar.

Për të shmangur këtë rrezik në marrëdhënien me ESFJ-në, sigurohuni që të shprehni falënderim për përpjekjet e ESFJ-së dhe ofroni mbështetje në kthim. Nëse pa dashje keni lënduar ndjenjat e tyre, paraqisni vlerësimin tuaj për mirësinë e tyre dhe u siguroni atyre se veprimet e tyre janë të vlerësuara.

Ngritja e Marrëdhënieve Harmonike me ESFJ-të

Duke kuptuar dhe respektuar këto bezdisje të ESFJ-së, mund të ngrini lidhje më të thella me ESFJ-të në jetën tuaj. Mbani mend se, edhe pse ata mund të jenë të ndjeshëm ndaj mosmarrëveshjeve dhe negativitetit, ESFJ-të vlerësojnë harmoninë, empatinë dhe bashkëpunimin. Duke shmangur këto bezdisje dhe duke përqafoj fuqitë e tyre, mund të kultivoni një marrëdhënie mbështetëse dhe kujdestare me këta ofrues të ndjeshëm.

TAKO NJERËZ TË RINJ

BASHKOHU TANI

20 000 000+ SHKARKIME

ESFJ Njerëzit dhe personazhet

#esfj Postime në Univers

Tako njerëz të rinj

20 000 000+ SHKARKIME

BASHKOHU TANI