Boo

Vi står för kärlek.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Introverta

Hela listan över introverta personer. Berömda personer och fiktiva karaktärer med introverta personlighetstyper.

Diskutera personlighetstyperna hos de fiktiva karaktärer och kändisar du gillar.

20 000 000+ NERLADDNINGAR

SKAPA KONTO

personality database

Som människor kommer vi i alla former och storlekar och våra personligheter är inget undantag. Bland den mångfald av personligheter finns den introverta personligheten som har fått utstå stereotyper som blyg eller socialt klumpig. Introversion är en personlighetsdrag som definieras av en preferens för tysta omgivningar, ett behov av eftertanke och ensamhet, samt en tendens att spara energi. Trots de negativa konnotationer som följer med introverta personligheter har många kända personer och fiktiva karaktärer blomstrat inom sina områden med denna personlighetsdrag. Dessa individer har bevisat att introverta personligheter inte utgör ett hinder i sociala sammanhang, utan kan vara en fördel inom olika roller, som författare, konstnärer, forskare och ingenjörer. Med tanke på det omfattande listan av kända introverta personer i världen, från författare som J.K. Rowling, konstnärer som Vincent van Gogh, forskare som Albert Einstein och fiktiva karaktärer som Sherlock Holmes, blir det tydligt att att vara introvert inte begränsar ens potential till framgång utan faktiskt kan förstärka den.

Introverta Personers Popularitet jämfört med andra 16 Personlighetstyper

Totalt antal Introverta: 848243

Introverta omfattar 49 % av alla profiler.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Senast Uppdaterad: 20 april 2024

Introverta Personers Popularitet bland Kända Personer och Fiktiva Karaktärer

Totalt antal Introverta: 848243

Introverta är vanligast i Underhållning, TV och Anime.

28910 | 52%

4621 | 51%

80047 | 51%

280339 | 50%

380002 | 49%

659 | 48%

922 | 47%

42995 | 47%

2839 | 45%

254 | 42%

26655 | 39%

0%

25%

50%

75%

100%

Senast Uppdaterad: 20 april 2024

Diskutera personlighetstyperna hos de fiktiva karaktärer och kändisar du gillar.

20 000 000+ NERLADDNINGAR

GÅ MED NU