Boo

Vi står för kärlek.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ISFJs: ISFJ Databas

ISFJ databasen och hela listan av ISFJ:er. Berömda personer och fiktiva karaktärer med ISFJ personlighetstyp.

Diskutera personlighetstyperna hos de fiktiva karaktärer och kändisar du gillar.

20 000 000+ NERLADDNINGAR

SKAPA KONTO

personality database

ISFJ personlighetstypen är känd för sitt starka åtagande till plikt och sin lojala natur. De beskrivs ofta som ödmjuka, tålmodiga och hårt arbetande individer som är mycket stolta över att ta hand om dem runt omkring dem. ISFJ:er är kända för sin noggrannhet och förmåga att förutse andras behov. Kända personer som tillhör ISFJ personlighetstypen inkluderar drottning Elizabeth II, Moder Teresa och Anne Hathaway. Drottning Elizabeth II, som är den längst regerande monarken i brittisk historia, har visat ett starkt åtagande för sin roll och sitt land, och sätter ofta folkets behov före sina egna. Moder Teresa är vördad för sin osjälviskhet och hängivenhet att hjälpa de mest missgynnade och sårbara befolkningarna i världen, och lever ofta bland dem för att bättre förstå deras behov. Anne Hathaway, känd för sina roller i filmer som "The Devil Wears Prada" och "Les Misérables", har visat sina ISFJ-egenskaper genom sitt välgörenhetsarbete och sitt engagemang för sitt yrke. Fiktiva karaktärer som tillhör ISFJ personlighetstypen inkluderar Sam Gamgi från "Sagan om ringen" och Beth March från "Små kvinnor". Sam Gamgi är känd för sin outtröttliga lojalitet gentemot Frodo, seriens huvudperson, och hans åtagande att slutföra uppdraget de ger sig ut på tillsammans. Beth March, känd för sin vänlighet och osjälviskhet, beskrivs ofta som hjärtat i March-familjen, och tar hand om sina systrar och sätter deras behov före sina egna. Båda karaktärerna är exempel på den starka känsla av plikt och lojalitet som är karakteristisk för ISFJ personlighetstypen.

ISFJ:ers Popularitet jämfört med andra 16 Personlighetstyper

Totalt antal ISFJs: 105077

ISFJ är den 9:e mest populära 16 personlighetstypen i databasen och utgör 6% av alla profiler.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Senast Uppdaterad: 18 april 2024

ISFJ:ers Popularitet bland Kända Personer och Fiktiva Karaktärer

Totalt antal ISFJs: 105077

ISFJs är vanligast i Filmer, Sport och Anime.

6605 | 7%

36671 | 7%

10074 | 6%

398 | 6%

119 | 6%

46432 | 6%

3069 | 6%

75 | 5%

462 | 5%

27 | 5%

1145 | 2%

0%

5%

10%

Senast Uppdaterad: 18 april 2024

Diskutera personlighetstyperna hos de fiktiva karaktärer och kändisar du gillar.

20 000 000+ NERLADDNINGAR

GÅ MED NU