Boo

Vi står för kärlek.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

INTJs: INTJ Databas

INTJ databasen och hela listan av INTJ:er. Berömda personer och fiktiva karaktärer med INTJ personlighetstyp.

Diskutera personlighetstyperna hos de fiktiva karaktärer och kändisar du gillar.

20 000 000+ NERLADDNINGAR

SKAPA KONTO

personality database

INTJ-personlighetstypen är känd för sin analytiska och strategiska tänkförmåga, liksom sin visionära syn på livet. I detta avsnitt av vår personlighetsdatabas kommer vi att utforska den fascinerande världen av kända människor och fiktiva karaktärer som uppvisar dessa nyckelkaraktäristik av INTJ-personlighetstypen. Personer med INTJ-personlighetstypen tenderar att vara högt oberoende tänkare som värderar logisk resonemang och strategisk planering. De drivs ofta av en stark önskan om prestation och framgång, och de är inte rädda för att ta risker eller ifrågasätta status quo för att nå sina mål. Oavsett om de är verkliga ledare inom affärer eller politik, eller fiktiva karaktärer i böcker och filmer, kan INTJ-personlighetstypen hittas bland några av historiens mest inflytelserika och dynamiska individer. Följ med oss när vi utforskar INTJ-personlighetens unika egenskaper och prestationer inom en bred rad av branscher och områden.

INTJ:ers Popularitet jämfört med andra 16 Personlighetstyper

Totalt antal INTJs: 132687

INTJ är den 2:a mest populära 16 personlighetstypen i databasen och utgör 8% av alla profiler.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121680 | 7%

120003 | 7%

107465 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95278 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82122 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Senast Uppdaterad: 24 april 2024

INTJ:ers Popularitet bland Kända Personer och Fiktiva Karaktärer

Totalt antal INTJs: 132687

INTJs är vanligast i Political Leaders, Underhållning och TV.

11227 | 16%

5599 | 10%

807 | 9%

60156 | 8%

6461 | 7%

37573 | 7%

92 | 7%

10348 | 7%

120 | 6%

278 | 4%

26 | 4%

0%

5%

10%

Senast Uppdaterad: 24 april 2024

Diskutera personlighetstyperna hos de fiktiva karaktärer och kändisar du gillar.

20 000 000+ NERLADDNINGAR

GÅ MED NU