Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ENTJs: ENTJ ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ENTJ และรายชื่อ ENTJ คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

ประเภทบุคลิกภาพ ENTJ มีลักษณะเฉพาะคือการมีความโตและมีเมตตา การมีความคิดสร้างสรรค์ และการอยู่ในลักษณะวิสัยและตัดสิน. บุคคลที่ระบุตัวเองในลักษณะ ENTJ มักเป็นผู้นำที่เกิดมาทำแบบธรรมชน พิจารณาวิเคราะห์และบ่มเพาะความสามารถในการตัดสินใจอย่างมั่นใจ พวกเขาเป็นบุคคลที่มีวัตถุประสงค์สูง ซึ่งรอดอยู่ในโลกของการตรวจสอบ วิจารณ์และการคิดในแง่มุมที่ตั้งเป้าหมาย. ENTJs มักประสบความสำเร็จในบทบาทผู้นำ เพราะพวกเขาตรงไปตรงมา สั่งการ และมั่นใจในความสามารถในการตัดสินใจ พวกเขาสามารถจัดการและนำผู้อื่นได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากมีความชัดเจน ตามแผนการ และมุมมองที่เป็นจำนวนที่มีเป้าหมาย. แม้ว่าความตัดสินใจและความประพฤติเดือดร้อนของพวกเขาบางครั้งอาจทำให้พวกเขาพ่ายแพ้กับผู้อื่น แต่พวกเขาถูกเคารพอย่างมากในเสน่ห์ที่อยู่ในความรู้ ความเชื่อใจและการเป็นผู้นำ. ส่วนนี้มีรายชื่อของบุคคลดังและตัวละครที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเภทบุคลิกภาพ ENTJ. ตั้งแต่นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงจนถึงนักการเมืองที่มีเสน่ห์ ฐานข้อมูลนี้ดำเนินการแสดงถึงช่วงการประสบความสำเร็จของ ENTJs ในสาขางานต่าง ๆ. ผ่านการสำรวจชีวิตของบุคคลเหล่านี้ เราหวังจะได้รับความเข้าใจในสิ่งที่มุ่งหmotivates� ยไปด� ะปลุกเรื� ศมความผ� spes�แบ่ง"และสิ�็ สำเร็จในวิ�-ดิของตนในก�ิกอ่างลือ้.

ความยอดนิยมของ ENTJ เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

ENTJs ทั้งหมด: 120003

ENTJ คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 6 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 7% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

168318 | 10%

132689 | 8%

132431 | 8%

130470 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107465 | 6%

106530 | 6%

105075 | 6%

97336 | 6%

95278 | 6%

91178 | 5%

88005 | 5%

82120 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2567

ความยอดนิยมของ ENTJ ในคนดังและตัวละครในนิยาย

ENTJs ทั้งหมด: 120003

คุณมักพบ ENTJs ได้ใน Political Leaders, คนดัง, และ ความบันเทิง

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้