Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ENFPs: ENFP ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ENFP และรายชื่อ ENFP คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFP

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 10,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

การวัดบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นเครื่องมือการประเมินบุคลิกภาพที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก ตามเครื่องมือนี้ ENFP เป็นหนึ่งในสิบหกประเภทบุคลิกภาพที่อิงจากสี่ข้อแตกต่างกัน คำว่า ENFP มาจากคำว่า Extraverted, Intuitive, Feeling, และ Perceiving คนที่เป็นประเภทนี้มักถูกอธิบายว่าเป็นคนที่สร้างสรรค์ อนุญาติ ที่สายสัมพันธ์ และเป็นอย่างสดใส ในส่วนของฐานข้อมูลบุคลิกภาพ ENFP นี้ เราจะสำรวจบางในบุคคลที่มีชื่อเสียง ENFP จากสายงานต่าง ๆ เราจะสำรวจอาชีพ, ผลงาน, ชีวิตส่วนตัว, จุดแข็งและจุดอ่อแข็ง เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภพ ENFP บุคคลเหล่านี้อาจเป็นนักแสดง, นักดนตรี, นักการเมือง, ผู้ประกอบการ, ศิลปิน, หรือนักเขียนที่ได้ทำตำแหน่งของตนในด้านที่เป็นสาขของตน จากการสำรวจชีวิตของตัวเลือก ENFP ที่มีชื่อเสียง เราสามารถได้ข้อแนะนำเพื่อเห็นว่าความสามชื่อ ความตั้องการ และนิสัยที่ทำให้ประเภทบุคลิกภพนี้มีความโดดเด่นจากผู้อื่น ในเวลาเดียวกัน เรายังสามารถรู้ใจว่าคนที่เป็นประเภท ENFP ทำสร้างสังคมโดยให้ความให้ความช่วยเหลือและ วิธีการรอบเร้ำกับท้าย ุกายกติดตามบุคคลที่เป็น ENFP เดาว่าคุณเป็น ประเภทเดียวก้ หรือแค่อยากรู้เรื่อง ส่วนนี้จะให้ความรูมีความทรยบสตรคุปวต้อ่อ้วนและท้าย สาต้วนแปลรีงวยลบ้หย้ารร็ย.

ความยอดนิยมของ ENFP เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

ENFPs ทั้งหมด: 96688

ENFP คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 10 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 6% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

154493 | 9%

131201 | 8%

129806 | 8%

128172 | 8%

118981 | 7%

112888 | 7%

106912 | 6%

104951 | 6%

102419 | 6%

96688 | 6%

89719 | 5%

87652 | 5%

87507 | 5%

81912 | 5%

76141 | 5%

73795 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 เมษายน 2567

ความยอดนิยมของ ENFP ในคนดังและตัวละครในนิยาย

ENFPs ทั้งหมด: 96688

คุณมักพบ ENFPs ได้ใน อินฟลูเอนเซอร์, วิดีโอเกม, และ นักดนตรี

แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 เมษายน 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 10,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้