Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ชอบเก็บตัว

รายชื่อคนชอบเก็ยตัว คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพชอบเก็บตัว

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

เป็นมนุษย์เรามีรูปร่างและขนาดต่างกัน และบุคลิกภาพของเราก็ไม่เป็นอุปสรรค ในกลุ่มบุคลิกภาพที่หลากหลาย มีบุคลิกภาพแบบ introverted ซึ่งมักถูกประเมินค่าว่าขรุขระหรือไม่สามารถที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการนิ่ง ๆ เงียบ ๆ มีความต้องการในการหม่น ฉวย และกลายเป็นการอดตาวิทยาที่สูง ถึงแม้ว่าความรู้สึกที่ไม่ดีที่มากับบุคลิกภพแบบ introverted มีคนรู้จักหลายคน แต่ก็มีคนเชื่อดังและตัวละครจำลองที่ประสบความสำเร็จในงานของตัวเองด้วยลักษณะบุคลิกภาพนี้ บุคคลเหล่านี้ได้ปราโลงว่าบุคลิกภาพแบบ introverted ไม่ใช่การบกพร่องในเส้นทางสังคมแต่กลายเป็นข้อดีในบทบาทต่าง ๆ เช่น นักเขียน ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ด้วยรายชื่อที่ยาวนานของบุคคล introverted ที่มีชื่อเสียงในโลก ตั้งแต่นักเขียนเช่น J.K. Rowling, ศิลปินเช่น Vincent Van Gogh, นักวิจัยเช่น Albert Einstein, และตัวละครจำลองเช่น Sherlock Holmes จึงชัดเจนว่าการเป็นคน introverted ไม่จำกัดศักณญาณในมุมมองของความสำเร็จ แต่อาจช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

ความนิยมของนิสัยเก็บตัวเมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น ๆ

ชอบเก็บตัว ทั้งหมด: 848242

ชอบเก็บตัว คิดเป็น 49% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

168318 | 10%

132689 | 8%

132431 | 8%

130470 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107465 | 6%

106530 | 6%

105075 | 6%

97336 | 6%

95278 | 6%

91178 | 5%

88005 | 5%

82120 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2567

ความนิยมของนิสัยเก็บตัวในคนดังและตัวละคร

ชอบเก็บตัว ทั้งหมด: 848242

คุณมักพบ ชอบเก็บตัว ได้ใน ความบันเทิง, TV, และ อนิเมะ

แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้