Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESFPs: ESFP ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ESFP และรายชื่อ ESFP คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ ESFP

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

ประเภทบุคลิกภาพ ESFP มีชื่อเสียงในเรื่องของการมีพลังงานสูงมาก ร่าเริง และชอบสมาคม คนที่มีประเภทบุคลิกภาพนี้ชอบอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นและชอบเป็นคนเป็นจำนวนมากในงานปาร์ตี้ เขามีความสามารถธรรมชาติในการรวมกลุ่มคนมารวมตัวกันและสร้างบรรยากาศสนุกสนานทุกที่ที่ไป ESFPs ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความ spontaneous และมีเจตนาตัดสินใจอย่างรีบร้อน และพวกเขาชอบที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันมากกว่าการวางแผนเพื่ออนาคต พวกเขามักจะเปิดรับและยืดหยุ่นมาก และชอบลองสิ่งใหม่ๆ และสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ ESFPs มักจะถูกพบว่าเป็นบุคลิกภาพที่ผจญภัยและรักสนุกสนาน ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจบางคนรู้จักที่มีชื่อเสียง และตัวละครจำลองที่แสดงถึงประเภทบุคลิกภาพ ESFP จากนักดนตรีและนักแสดง ไปจนถึงนักกีฬาและนักการเมือง คนเหล่านี้ทุกคนได้ทำให้ส่งผลต่อโลกรอบข้างเสียด้าย และบุคลิกภาพก่อกวนและกล้าท้าที่เป็นส่วนสำคัญได้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะเป็น ESFP หรือเพียงแค่สนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพนี้ โปรไฟล์เหล่านี้คงจะให้ภาพเล่าน่าสนใจเกี่ยวกับโลกของ ESFP

ความยอดนิยมของ ESFP เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

ESFPs ทั้งหมด: 106530

ESFP คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 8 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 6% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 เมษายน 2567

ความยอดนิยมของ ESFP ในคนดังและตัวละครในนิยาย

ESFPs ทั้งหมด: 106530

คุณมักพบ ESFPs ได้ใน นักดนตรี, ภาพยนตร์, และ วรรณกรรม

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 เมษายน 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้