Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ISTPs: ISTP ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ISTP และรายชื่อ ISTP คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTP

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

ISTP (Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving) เป็นประเภทบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผจญภัย อิสระ และ spontaneous คนที่อยู่ในกลุ่มนี้มักถูกบรรยายว่าเป็นคนที่มีสามารถแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเข้าใจถึงวิธีทำงานของสิ่งต่างๆ พวกเขายังมีความสามรถธรรมชาติในการคิดอย่างรวดเร็วและเก่งในการหาทางออกจากปัญหา โดยใช้สัญญาณตระกูลเป็นไฟที่ชื่นชอบขาน ในส่วนนี้ของฐานข้อมูลบุคลิกภาพ เราจะศึกษาชีวิตและบุคลิกภาพของผู้มีชื่อเสียงและตัวละครทางจินตนาการที่แสดงถึงลักษณะของ ISTP เราจะสำรวจความแข็งแกร่ง weakness และว่าลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขามีผลต่อชีวิตและอาชีพของพวกเขาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นดารา นักกีฬา หรือตัวละครทางจินตนาการ เราจะศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขาและวิกหัญของบุคลิกภาพเพื่อเข้าใจมันอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสำรวจว่า ISTP สามารถมีผลต่อการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ และลักษณะการสื่อสารของคนได้อย่างไร โดยความเข้าใจ ISTP ที่ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าจะสรรพสิ่งและเยสตาชอนผู้อ่านเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพนี้ โปรดให้ความสำคัญกับเฉพาะข้อแตกต่างและรักษาคุณค่าในลักษณะที่ถูกแตก ที่ทำให้อบุญลึกของบุคลิกภาพเรามีความซับซ้อน

ความยอดนิยมของ ISTP เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

ISTPs ทั้งหมด: 104585

ISTP คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 10 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 5% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

207072 | 10%

173397 | 9%

172897 | 9%

158970 | 8%

151541 | 8%

138773 | 7%

115458 | 6%

114694 | 6%

113327 | 6%

104585 | 5%

101019 | 5%

99439 | 5%

90889 | 5%

83426 | 4%

79731 | 4%

74831 | 4%

0%

5%

10%

15%

20%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2567

ความยอดนิยมของ ISTP ในคนดังและตัวละครในนิยาย

ISTPs ทั้งหมด: 104585

คุณมักพบ ISTPs ได้ใน กีฬา, TV, และ อนิเมะ

แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้