Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

INTPs: INTP ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล INTP และรายชื่อ INTP คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

ประเภทบุคลิกภาพ INTP มักถูกเรียกอย่าง "นักสถาปัตยกรรม" หรือ "นักตรรกศาสตร์" หรือบุคลิกภาพ INTP ถูกทราบในเรื่องทักษะการวิเคราะห์ของตน, ความรักในการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับความคิดที่ซับซ้อน เขามักถูกดึงดูดในอาชีพในวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรม หรือปรัชญา และมีความอยากรู้อยากเจาในการค้นพบความคิดและแนวคิดใหม่ ๆ ในส่วนนี้ของฐานข้อมูลบุคลิกภาพ เราจะสำรวจบุคลิกภาพ INTP ที่มีชื่อเสียงและไอคอนิกจากประวัติศาสตร์, นวนิยายและวัฒนธรรมทั่วไป จากนักวิทยาศาสตร์และปรัชญาจนถึงตัวละครแสนแปลก ๆ เราจะสำรวจคุณลักษณะและลักษณะที่ทำให้ INTP มีเอกลักษณ์และที่น่าสนใจ เรายังจะสำรวจวิธีการ INTP ประสานงานในความสัมพันธ์, ความแข็งแกร่งธรรมชาติของเขา, และอุปสรรคที่เขาอาจพบในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ เป้าหมายของเราในส่วนนี้ไม่ใช่เพื่อเฉลิมฉลาด INTP เท่านั้น แต่ก็เพื่อให้ความคิดโจ้มของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็น INTP หรือมีการติดต่อกับ INTP ในชีวิตประจำวัน ผ่านการสำรวจความคิดแหลมและวินัยวิเคราะห์พลังแห่งใจสมบูรณ์เราหวังว่าจะมอบแสงสว่างให้กับข้อขวัญที่มาพร้อมกับการเป็น INTP และให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ที่พยายามปลดล็อคศักยภาพของตนเอง

ความยอดนิยมของ INTP เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

INTPs ทั้งหมด: 73952

INTP คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 16 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 4% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2567

ความยอดนิยมของ INTP ในคนดังและตัวละครในนิยาย

INTPs ทั้งหมด: 73952

คุณมักพบ INTPs ได้ใน อินฟลูเอนเซอร์, วรรณกรรม, และ อนิเมะ

แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้