Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ISFJs: ISFJ ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ISFJ และรายชื่อ ISFJ คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 10,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

ประเภทบุคลิกภาพ ISFJ มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นและความจงรักภักดีของพวกเขา พวกเขาถูกบรรยายว่าเป็นคนอ่อนน้อม อดทน และหนักแรง ซึ่งรู้จักเป็นบุคคลที่ภูมิใจในการดูแลผู้อื่นรอบตัว เช่นเดียรติในรายละเอียดและความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้อื่น บุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเข้าข่ายกับประเภทบุคลิกภาพ ISFJ รวมถึง สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท II, แม่เทเรซา, และ แอน แฮททาเวย์ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท II ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ครองเป็นเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อหน้าที่และประเทศ ก่อนที่จะถือถวายความต้องการของประชาชนเหนือตัวเอง แม่เทเรซา ถือเป็นบุคคลที่ถูกเลื่อนเคารพเพราะความเท็จต่อตัวเองและการอุดมอุดใจในการช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ยากจนและที่เป็นมัน แอน แฮททาเวย์ รู้จักเชื่อฟังในภาพยนตร์เช่น "The Devil Wears Prada" และ "Les Misérables" ได้ออกแสดงคุณลักษณะ ISFJ ผ่านงานที่เป็นการกุศลและความมั่นตัวต่องานศิลปะ ตัวละครจากนิยายที่เป็นประเภท ISFJ รวมถึง แซมไวส์ แกมจี จาก "The Lord of the Rings" และ เบธ มาร์ช จาก "Little Women" แซมไวส์ แกมจี โด่งดังด้วยความจงรักภักดีที่ไม่พลาดกับโฟรโด ตัวละครหลักของซีรีส์ และการมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจที่พวกเขาตั้งใจอดทนไปด้วยกัน เบธ มาร์ช ถือเป็นความเมตตาและความเทจของคนภูมิใจ บุคคลที่เป็นหัวใจของครอบครัวมาร์ช ดูแลพี่น้องและใส่ใจเหนื่อพวกเขาก่อนตัวเอง ทั้งสองตัวละครเป็นตัวอย่างของความรับบึนงานและความจงรักภักดีที่เป็นลักษณะพิเศษของประเภทบุคลิกภาพ ISFJ

ความยอดนิยมของ ISFJ เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

ISFJs ทั้งหมด: 105077

ISFJ คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 9 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 6% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2567

ความยอดนิยมของ ISFJ ในคนดังและตัวละครในนิยาย

ISFJs ทั้งหมด: 105077

คุณมักพบ ISFJs ได้ใน ภาพยนตร์, กีฬา, และ อนิเมะ

แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 10,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้