Boo

เรายืนหยัดเพื่อความรัก

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESTJs: ESTJ ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ESTJ และรายชื่อ ESTJ คนดังและตัวละครที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

สมัคร

personality database

ประเภทบุคลิกภาพ ESTJ มีลักษณะเด่นคือความรับผิดชอบอย่างแข็งแรง การใช้ความเข้มข้นและความเข้มงวด คนที่มีประเภทบุคลิกภาพนี้มักจะถูกเห็นว่ามีความทะเยอทะยาน น่าเชื่อถือและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขามีการใช้วิธีการเข้มงวดในชีวิตและถูกเห็นว่าเป็นผู้นำธรรมชาติที่มีความสามารถในการจัดการคนและโครงการ ในส่วนของฐานข้อมูลบุคลิกภาพนี้ เราจะสำรวจชีวิตและความสำเร็จของบุคคลดังและตัวละครนวมที่เป็นตัวแทนของประเภทบุคลิกภาพ ESTJ ตั้งแต่ผู้นำด้านธุรกิจ ถึงนักการเมือง นักกีฬา และนายทหาร มีตัวอย่างจำนวนมากของ ESTJs ที่ประสบความสำเร็จตลอดประวัติศาสตร์ โดยการสำรวจลักษณะและพฤติกรรมของพวกเขา เราสามารถเข้าใจประเภทบุคลิกภาพนี้ได้ดีขึ้น และบางทีอาจเรียนรู้เรื่องหนึ่งสองเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายของเราด้วยการมุ่งมั่นและความตั้งใจ ไมความคิดใซ่นคุณเองหรือเพียงแค่อยากรู้จักประเภทบุคคลกภาพนี้ เราหวังว่าส่วนข้อมูลในฐานข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดเด่น จุดอ่อน และประสบการณ์ของบุคคลที่มีอิทธิพลเหล่านี้ ตั้งแต่ เหนือกระบอกถูกติดมือถือไปจนถึงนักคิดกลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ESTJs มีมุมมองที่เฉพาะเจาะจงต่อโลก ที่อาจช่วยให้เราทั้งหมดประสบความสำเร็จตามศักดิ์สิทธิ์ของเรา ดังนั้นเข้ามาสำรวจโลกที่น่าพิศนาของ ESTJs กันเถอะ!

ความยอดนิยมของ ESTJ เมื่อเทียบกับบุคลิกภาพ 16 ประเภทอื่น

ESTJs ทั้งหมด: 132431

ESTJ คือบุคลิกภาพยอดนิยมอันดับ อันดับที่ 3 ของบุคลิกภาพจาก 16 ในฐานข้อมูล โดยคิดเป็น 8% ของโปรไฟล์ทั้งหมด

168318 | 10%

132689 | 8%

132431 | 8%

130470 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107465 | 6%

106530 | 6%

105075 | 6%

97336 | 6%

95278 | 6%

91178 | 5%

88005 | 5%

82120 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2567

ความยอดนิยมของ ESTJ ในคนดังและตัวละครในนิยาย

ESTJs ทั้งหมด: 132431

คุณมักพบ ESTJs ได้ใน Political Leaders, TV, และ ภาพยนตร์

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2567

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 20,000,000+ ครั้ง

เข้าร่วมตอนนี้