Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu ENFJs: ENFJ

ENFJ cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ENFJ người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ENFJ kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

ENFJ là một trong 16 loại tính cách được xác định bởi Chỉ số Myers-Briggs. Những người thuộc loại tính cách này là người ngoại giao, trực giác, cảm xúc và phán đoán. ENFJ còn được biết đến là "Người dẫn đầu," và những người này là các nhà lãnh đạo bẩm sinh đam mê mang lại sự thay đổi tích cực cho xã hội. Loại tính cách ENFJ nổi tiếng với sự quyến rũ, duyên dáng và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của họ. Họ là những người truyền thông tốt, thường có khả năng kết nối với người khác ở mức độ cảm xúc sâu sắc. Khả năng tự nhiên của họ để truyền cảm hứng và động viên người khác đã làm cho họ trở thành các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động xuất sắc. ENFJ thích thú trong các tình huống xã hội và thường vượt quá sức tưởng tượng để giúp đỡ người khác. Một số nhân vật ENFJ nổi tiếng nhất trong lịch sử bao gồm Barack Obama, Oprah Winfrey, Martin Luther King Jr. và Nelson Mandela. Những cá nhân này chia sẻ một đặc điểm chung là sử dụng kỹ năng lãnh đạo của họ để mang lại sự thay đổi tích cực cho cộng đồng và trên phạm vi toàn cầu. Ngoài các nhân vật thực tế, các nhân vật ENFJ cũng có thể được tìm thấy trong văn học và văn hóa đại chúng, chẳng hạn như Atticus Finch trong Cuốn sách giết con chim, Hermione Granger trong loạt Harry Potter và Siêu nhân trong truyện tranh DC.

Mức độ phổ biến của ENFJ so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ENFJs: 79608

ENFJ là loại tính cách Hạng mười bốn phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của ENFJ đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ENFJs: 79608

ENFJs thường thấy nhất ở Influencer, Văn Học và Trò Chơi Điện Tử.

73 | 12%

118 | 9%

165 | 8%

1368 | 7%

191 | 7%

9838 | 6%

393 | 6%

36336 | 6%

28117 | 6%

3009 | 5%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY