Cơ sở dữ liệu INTPs: INTP

INTP cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của INTP người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với INTP kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

Loại tính cách INTP thường được mô tả là "kiến trúc sư" hoặc "nhà logic học". INTPs nổi tiếng với kỹ năng phân tích của họ, tình yêu giải quyết vấn đề và khả năng suy nghĩ sâu về các ý tưởng phức tạp. Họ thường hướng đến sự nghiên cứu khoa học, toán học, kỹ thuật hoặc triết học, và là những người tò mò, độc lập, thích khám phá ý tưởng và khái niệm mới. Trong phần cơ sở dữ liệu tính cách này, chúng ta sẽ khám phá một số cá nhân INTP nổi tiếng và biểu tượng trong lịch sử, văn học và văn hóa phổ biến. Từ những nhà khoa học và triết gia tài ba đến những nhân vật hư cấu lập dị, chúng ta sẽ xem xét các đặc điểm và đặc tính làm cho INTPs độc đáo và hấp dẫn. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách INTPs điều hướng mối quan hệ, điểm mạnh tự nhiên của họ và thách thức có thể đối mặt trong cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi trong phần này không chỉ để kỷ niệm sự tài năng của INTPs mà còn để cung cấp hiểu biết và sự hiểu biết cho nhiều người tự xem mình là INTP hoặc tương tác với INTPs trong cuộc sống hàng ngày của họ. Thông qua việc khám phá những tâm trí phân tích mạnh mẽ này, chúng tôi hy vọng sẽ nêu sáng những món quà và thách thức độc đáo đặc biệt của việc là một INTP và cung cấp nguồn cảm hứng cho những người cố gắng mở khóa tài năng của họ.

Mức độ phổ biến của INTP so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng INTPs: 79520

INTPs là loại tính cách Hạng mười lăm phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

15%

Cập nhật mới nhất: February 24, 2024

Mức độ phổ biến của INTP đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng INTPs: 79520

INTPs thường thấy nhất ở Ngôi Sao, Thể thao và Anime.

36515 | 46%

28469 | 36%

9674 | 12%

3095 | 4%

991 | 1%

369 | 0%

158 | 0%

112 | 0%

94 | 0%

43 | 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cập nhật mới nhất: February 24, 2024

Some text some message..

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.