Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu ESTPs: ESTP

ESTP cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ESTP người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ESTP kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

20.000.000+ LƯỢT TẢI

ĐĂNG KÝ

personality database

Loại nhân cách ESTP được biết đến là "Doanh nhân," nó được đặc trưng bởi tình yêu với hành động, sự kích thích, thách thức và sự tự phát. Những người được xác định là ESTP thường được coi là trung tâm của buổi tiệc và tâm điểm của sự chú ý. Họ thích hoạt động trong môi trường xã hội và thích tham gia các cuộc đối thoại. ESTPs còn được biết đến với khả năng t improvisation hả hốt và tính linh hoạt. Trong văn hóa đại chúng, loại nhân cách ESTP thường được liên kết với các nhân vật dũng cảm, hấp tấp và quyến rũ. Từ James Bond cho đến Tony Stark, nhân vật ESTP nổi tiếng với sự tự tin, khôn ngoan nhanh nhạy và khả năng liều lĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Ngoài ra, nhân vật ESTP có xu hướng được yêu thích và được mọi người quan tâm, nhờ khả năng tạo nên mối quan hệ mạnh mẽ và ý nghĩa với người khác. Loại nhân cách ESTP cũng được tìm thấy trong nhiều doanh nhân và nhân vật nổi tiếng khác. Steve Jobs, Madonna và Donald Trump chỉ là một vài ví dụ về những ESTPs nổi tiếng đã đóng góp đáng kể cho lĩnh vực của họ. Từ các nhà lãnh đạo kinh doanh cho đến các biểu tượng thể thao, ESTPs có xu hướng là những cá nhân tự tin và quyết đoán, người cảm thấy thú vị về sự thành công và sáng tạo. Mặc dù có tiềm năng để trở thành những người cứng đầu, ESTPs có khả năng dễ dàng tìm thấy thành công trong các lĩnh vực mà người khác thất bại.

Mức độ phổ biến của ESTP so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ESTPs: 121681

ESTP là loại tính cách Hạng năm phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 7% trong tất cả các hồ sơ.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 20 tháng 4, 2024

Mức độ phổ biến của ESTP đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ESTPs: 121681

ESTPs thường thấy nhất ở TV, Phim Ảnh và Thể thao.

1107 | 12%

9423 | 10%

43986 | 8%

52918 | 7%

9643 | 6%

36 | 6%

3241 | 6%

79 | 6%

359 | 6%

110 | 6%

779 | 1%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 20 tháng 4, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

20.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY