Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Hướng Ngoại

Danh sách đầy đủ những người hướng ngoại. Những người nổi tiếng và các nhân vật hư cấu có tính cách hướng ngoại.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

20.000.000+ LƯỢT TẢI

ĐĂNG KÝ

personality database

Chào mừng đến với phần ngoại hướng của cơ sở dữ liệu tính cách của chúng tôi, nơi chúng tôi giới thiệu những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu nổi tiếng với tính cách hướng ngoại và hòa đồng. Tính cách ngoại hướng thường được liên kết với sự hăng hái trong các buổi tiệc, thích tương tác xã hội và thoải mái ở trong đám đông. Những cá nhân này thường nạp năng lượng thông qua việc ở gần người khác và thường trỗi dậy trong những tình huống đối thoại như các sự kiện mạng lưới, bữa tiệc và các hoạt động nhóm. Trong phần này của cơ sở dữ liệu, bạn sẽ tìm thấy một loạt các cá nhân đa dạng đại diện cho kiểu tính cách ngoại hướng. Từ các diễn viên Hollywood đến các chính trị gia, từ những nhạc sĩ đến các MC truyền hình, chúng tôi có một lựa chọn rộng lớn các cá nhân đã tạo dấu ấn trên thế giới bằng cách hòa đồng và thân thiện. Bạn cũng sẽ tìm thấy các nhân vật hư cấu có các đặc điểm hướng ngoại, như siêu anh hùng, các nhân vật hoạt hình và nhân vật chính trong các sách và phim nổi tiếng. Dù bạn muốn tìm hiểu thêm về kiểu tính cách ngoại hướng hay đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn những thành tựu đáng chú ý của một số cá nhân nổi tiếng, phần này của cơ sở dữ liệu chắc chắn sẽ mang lại điều gì đó thú vị. Vì vậy, hãy ngồi xuống, thư giãn và sẵn sàng khám phá phía ngoài của trải nghiệm con người.

Mức độ phổ biến của tính cách hướng ngoại so với 16 kiểu tính cách khác

Tổng cộng Hướng Ngoại: 881748

Hướng Ngoại chiếm 51% tổng số hồ sơ.

168317 | 10%

132687 | 8%

132431 | 8%

130468 | 8%

121681 | 7%

120003 | 7%

107464 | 6%

106530 | 6%

105077 | 6%

97336 | 6%

95279 | 6%

91178 | 5%

88007 | 5%

82121 | 5%

77460 | 4%

73952 | 4%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 19 tháng 4, 2024

Mức độ phổ biến của tính cách hướng ngoại trong những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng Hướng Ngoại: 881748

Hướng Ngoại thường thấy nhất ở Political Leaders, Influencer và Nhạc Sĩ.

42488 | 61%

344 | 58%

3452 | 55%

49185 | 53%

1021 | 53%

724 | 52%

393675 | 51%

282267 | 50%

77705 | 49%

4449 | 49%

26438 | 48%

0%

25%

50%

75%

100%

Cập nhật mới nhất: 19 tháng 4, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

20.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY