Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu Xử Nữ: Xử Nữ

Xử Nữ cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của Xử Nữ người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với Xử Nữ kiểu tính cách cung hoàng đạo.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

ĐĂNG KÝ

personality database

Những người thuộc cung Xử Nữ được biết đến với khả năng phân tích tinh tế, sự chú ý đến chi tiết và cách tiếp cận thực tế đối với cuộc sống. Những người sinh vào cung này luôn cố gắng hoàn thiện hết mình và được coi là những người hoàn mỹ tuyệt đối. Khả năng suy nghĩ phản biện và tính cẩn thận của họ giúp họ thành tựu được trong những nghề yêu cầu sự chính xác, chẳng hạn như kế toán, quản trị và luật pháp. Xử Nữ cũng được biết đến với cảm giác nghĩa vụ và trách nhiệm. Họ là người chăm chỉ và có đạo đức làm việc mạnh mẽ, và không sợ cuộc sống khó khăn. Những đặc điểm này làm cho Xử Nữ trở thành những người đáng tin cậy và đáng trông cậy nhất bạn từng gặp. Họ đặt trọng lượng việc cam kết và luôn cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Ngoài khả năng thực tiễn và tính chăm chỉ, Xử Nữ cũng được biết đến với tình yêu với kiến thức và học hỏi. Họ tò mò và luôn tìm kiếm để mở rộng kiến thức của mình. Sự khao khát kiến thức này thường dẫn họ thành công trong học tập và nghiên cứu. Họ cũng chú ý đến chi tiết, và sự chú ý đến chi tiết không ngừng của họ cho phép họ nhận thấy cả những lỗi nhỏ nhất hoặc sự không nhất quán. Tổng thể, Xử Nữ là những người đáng tin cậy, chăm chỉ, phân tích và luôn cố gắng để cải thiện bản thân và thế giới xung quanh họ.

Mức độ phổ biến của Xử Nữ so với các loại tính cách cung hoàng đạo khác

Tổng cộng Xử Nữ: 4767

Xử Nữ là loại tính cách Hạng năm phổ biến nhất Cung hoàng đạo trong cơ sở dữ liệu, chiếm 8% trong tất cả các hồ sơ.

5551 | 10%

5258 | 9%

4979 | 9%

4800 | 8%

4767 | 8%

4736 | 8%

4610 | 8%

4504 | 8%

4494 | 8%

4469 | 8%

4302 | 8%

4190 | 7%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 15 tháng 4, 2024

Mức độ phổ biến của Xử Nữ so với các loại tính cách cung hoàng đạo khác

Tổng cộng Xử Nữ: 4767

Xử Nữ thường thấy nhất ở Nhạc Sĩ, Political Leaders và Influencer.

121 | 2%

1185 | 2%

6 | 1%

10 | 1%

244 | 0%

2943 | 0%

5 | 0%

109 | 0%

3 | 0%

22 | 0%

119 | 0%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 15 tháng 4, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY