Cơ sở dữ liệu ESFJs: ESFJ

ESFJ cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ESFJ người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ESFJ kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

Loại tính cách ESFJ được đặc trưng bởi kỹ năng giao tiếp chắc chắn, sự ấm áp, sự rộng lượng và sự thân thiện, cùng với sự hướng tới con người. ESFJs trở nên thành công nhất khi có thể sử dụng khả năng giao tiếp của họ, và họ thường rất giỏi trong việc quản lý, lãnh đạo nhóm và chính trị gia. Với trí tuệ xã hội và tài năng giao tiếp của mình, ESFJ sẽ phát triển tốt trong những nhóm và tình huống xã hội, tạo ra sự hài hòa và trật tự bất cứ nơi nào họ đi qua. ESFJs cực kỳ dễ đồng cảm và có thể dự đoán được nhu cầu và cảm xúc của người khác trước khi được thể hiện. Điều này khiến cho họ trở thành những người chăm sóc tuyệt vời và những người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. ESFJs thường rất linh hoạt, dễ điều chỉnh, điều này khiến cho họ trở thành những thành viên được yêu mến và tôn trọng của bất kỳ cộng đồng nào. Họ thường là "dòng keo" giữ nhóm lại với nhau, và họ rất coi trọng truyền thống và tập tục xã hội. Trong phần này của cơ sở dữ liệu tính cách của chúng tôi, chúng tôi sẽ khám phá cuộc đời của các nhân vật nổi tiếng và cả những nhân vật hư cấu có tính cách ESFJ. Từ các nhà chính trị và nhà hoạt động cho đến các nhạc sĩ và diễn viên, những cá nhân này đều sử dụng khả năng tự nhiên và tài năng của mình để tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới. Thông qua các thành công và khó khăn của họ, chúng ta sẽ có được một hiểu biết sâu hơn về những gì có nghĩa là làm một ESFJ và cách tính cách này phát triển trong cả những cài đặt cá nhân và chuyên nghiệp.

Mức độ phổ biến của ESFJ so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ESFJs: 80075

ESFJs là loại tính cách Hạng mười ba phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

15%

Cập nhật mới nhất: February 24, 2024

Mức độ phổ biến của ESFJ đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ESFJs: 80075

ESFJs thường thấy nhất ở Ngôi Sao, Thể thao và Anime.

37035 | 46%

28828 | 36%

9418 | 12%

3063 | 4%

991 | 1%

370 | 0%

144 | 0%

106 | 0%

91 | 0%

29 | 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cập nhật mới nhất: February 24, 2024

Some text some message..

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình cho một số mục đích, bao gồm phân tích, hiệu suất và quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện và tùy chỉnh trang web cho bạn. Cookie cũng hỗ trợ phân tích các mẫu lưu lượng truy cập web, cho phép chúng tôi biết những gì hoạt động tốt nhất cho khách truy cập của mình và xác định những lĩnh vực mà chúng tôi có thể cải thiện.

Hiệu suất

Cookie được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách đảm bảo rằng bạn xem nội dung dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn, cũng như các lĩnh vực mà trang web của chúng tôi có thể được tận dụng. Cookie được yêu cầu đối với một số dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vị trí an toàn và chúng đang được sử dụng bởi một số tính năng quan trọng chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn.