Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu Kim ngưu: Kim Ngưu

Kim Ngưu cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của Kim ngưu người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với Kim Ngưu kiểu tính cách cung hoàng đạo.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Cung Bò Cạp liên quan đến những người có tính cách chặt chẽ, thực tế, ngoài ra họ còn rất kiên trì và bền bỉ trong việc đạt được mục tiêu. Những người sinh vào cung này thường yêu thích những vật dụng xa hoa, đẳng cấp, cũng như tình trung thành và đáng tin cậy trong mối quan hệ. Trong phần cơ sở dữ liệu tính cách này, chúng tôi sẽ khám phá các nhân vật nổi tiếng và nhân vật hư cấu có bản sắc của một người có tính cách Bò Cạp. Từ những người có ảnh hưởng trong chính trị và kinh doanh đến những nhân vật hư cấu được yêu thích trong văn học và điện ảnh, chúng tôi sẽ xem xét cách cung hoàng đạo của họ đã ảnh hưởng đến tính cách và hành động của họ. Cho dù bạn là một người thuộc cung Bò Cạp hay bạn đơn giản chỉ chứng tỏ sự hứng thú với tâm linh và tác động của nó đến tính cách, cơ sở dữ liệu này cung cấp thông tin hấp dẫn về những đặc điểm thường được liên kết với những người sinh vào cung này. Từ thực tế và chặt chẽ đến xa hoa và thỏa mãn, có rất nhiều điều để khám phá về tính cách Bò Cạp.

Mức độ phổ biến của Kim ngưu so với các loại tính cách cung hoàng đạo khác

Tổng cộng Kim ngưu: 2572

Kim ngưu là loại tính cách Hạng năm phổ biến nhất Cung hoàng đạo trong cơ sở dữ liệu, chiếm 9% trong tất cả các hồ sơ.

3153 | 11%

3017 | 10%

2685 | 9%

2667 | 9%

2572 | 9%

2384 | 8%

2304 | 8%

2179 | 7%

2135 | 7%

2123 | 7%

2121 | 7%

2028 | 7%

0%

5%

10%

15%

20%

Cập nhật mới nhất: 3 tháng 3, 2024

Mức độ phổ biến của Kim ngưu so với các loại tính cách cung hoàng đạo khác

Tổng cộng Kim ngưu: 2572

Kim ngưu thường thấy nhất ở Influencer, Nhạc Sĩ và Trò Chơi Điện Tử.

23 | 4%

118 | 2%

34 | 2%

17 | 1%

17 | 1%

257 | 0%

1855 | 0%

174 | 0%

13 | 0%

64 | 0%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 3 tháng 3, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY