Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu ISFPs: ISFP

ISFP cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ISFP người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ISFP kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Loại nhân cách ISFP được đặc trưng bởi một giác quan tuyệt đối về thẩm mỹ và tình yêu với sự đẹp tự nhiên của thế giới. Loại này nổi tiếng nhạy cảm, chu đáo và đầy cảm thông, và thường có một sự đánh giá cao sâu sắc về nghệ thuật. ISFP thường thích thú trong các hoạt động sáng tạo như âm nhạc, hội họa và viết lách, và họ thường rất dễ cảm nhận được cảm xúc của chính mình và của người khác. Những người nổi tiếng cũng có loại nhân cách ISFP bao gồm Audrey Hepburn, Bob Marley và Michael Jackson. Những cá nhân này đều có niềm đam mê với âm nhạc và nghệ thuật, và họ được biết đến với tính cách chu đáo và nhã nhặn. Trong truyện, các nhân vật ISFP thường được miêu tả là nhạy cảm và trực giác, và họ thường được động lực bởi sự say mê vẻ đẹp và sự đánh giá cao tự nhiên. Nhìn chung, loại nhân cách ISFP là loại trân trọng vẻ đẹp, sự cảm thông và sáng tạo. Dù thông qua âm nhạc, hội họa hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng thế giới tự nhiên, ISFP có một góc nhìn độc đáo về thế giới xung quanh họ, đặc biệt là so với các loại khác. Trong phần này của cơ sở dữ liệu nhân cách của chúng tôi, chúng tôi sẽ khám phá cuộc đời và tính cách của một số nhân vật ISFP nổi tiếng và được yêu thích nhất từ lịch sử, truyện và văn hóa đương đại.

Mức độ phổ biến của ISFP so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ISFPs: 80742

ISFP là loại tính cách Hạng mười một phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của ISFP đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ISFPs: 80742

ISFPs thường thấy nhất ở Phim Ảnh, TV và Trò Chơi Điện Tử.

1653 | 9%

175 | 7%

121 | 6%

9402 | 6%

375 | 6%

28877 | 6%

37026 | 6%

3026 | 5%

67 | 5%

20 | 3%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY