Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu ESTJs: ESTJ

ESTJ cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ESTJ người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ESTJ kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Loại nhân cách ESTJ được mô tả bởi một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, tính thực tế và hiện thực. Những người có loại nhân cách này thường được xem như là người có động lực, đáng tin cậy và có tổ chức, với khả năng giải quyết công việc hiệu quả. Họ có cách tiếp cận không lắng lẻo đời sống, và thường được xem là những nhà lãnh đạo tự nhiên với tài năng quản lý người và dự án. Trong phần này của cơ sở dữ liệu về nhân cách, chúng ta sẽ khám phá cuộc sống và thành tựu của những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu có loại nhân cách ESTJ. Từ các nhà lãnh đạo kinh doanh đến các nhân vật chính trị, vận động viên đến các tướng quân, có vô số ví dụ về ESTJs thành công trong lịch sử. Bằng cách xem xét các đặc điểm và hành vi của họ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về loại nhân cách này và có thể học được một vài điều về cách đạt được mục tiêu của chúng ta với tập trung và quyết tâm. Cho dù bạn là một ESTJ hay chỉ đơn giản là tò mò về loại nhân cách này, chúng tôi hi vọng phần này của cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp thông tin hữu ích về điểm mạnh, điểm yếu và kinh nghiệm của những cá nhân có ảnh hưởng này. Từ giải quyết vấn đề bằng thực hành đến những tư duy chiến lược, ESTJs có một góc nhìn độc đáo về thế giới có thể giúp chúng ta đạt được tiềm năng đầy đủ của mình. Hãy cùng khám phá thế giới lôi cuốn của ESTJs!

Mức độ phổ biến của ESTJ so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ESTJs: 80620

ESTJ là loại tính cách Hạng mười hai phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của ESTJ đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ESTJs: 80620

ESTJs thường thấy nhất ở Phim Ảnh, Anime và TV.

1259 | 7%

9475 | 6%

161 | 6%

29022 | 6%

114 | 6%

37139 | 6%

337 | 5%

3023 | 5%

69 | 5%

21 | 4%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY