Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu INFPs: INFP

INFP cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của INFP người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với INFP kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Nhân cách INFP còn được gọi là Người trung gian, là một trong 16 loại nhân cách được miêu tả bởi Chỉ số Loại hình Myers-Briggs (MBTI). INFP được biết đến với tính sáng tạo, sự đồng cảm và lý tưởng hóa và thường được thu hút đến những công việc cho phép họ tạo ra sự khác biệt tích cực trong thế giới. INFP có xu hướng nội tâm và đánh giá cao sự trưởng thành cá nhân và tính chân thật, nhưng cũng có thể đối mặt với sự nghi ngờ và chính mình. Trong cơ sở dữ liệu về nhân cách này, chúng tôi sẽ khám phá một số nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất cũng như những cá nhân có thực và có những đặc điểm của nhân cách INFP. Từ những nhà thơ nhạy cảm đến những anh hùng dũng cảm, từ những nhà hoạt động yên lặng đến những người mơ về thành phố hoàn hảo, những INFP mà chúng tôi sẽ xem xét mỗi người đã để lại dấu ấn riêng biệt trên văn hóa và xã hội của chúng ta. Thông qua câu chuyện của họ, chúng tôi hy vọng có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc trở nên INFP và cách loại nhân cách này có thể đóng góp cho sự phát triển tổng thể của loài người. Cho dù bạn là INFP muốn tìm kiếm mô hình và nguồn cảm hứng, hay chỉ đơn giản là tò mò về những tính cách và điểm mạnh của loại nhân cách này, chúng tôi mời bạn tham gia hành trình khám phá này. Từ văn học đến điện ảnh, từ âm nhạc đến chính trị, chúng tôi sẽ khám phá sự đa dạng của những INFP đã để lại dấu ấn trên thế giới của chúng ta và tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta với tầm nhìn và hy vọng của họ.

Mức độ phổ biến của INFP so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng INFPs: 85233

INFP là loại tính cách Hạng bảy phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của INFP đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng INFPs: 85233

INFPs thường thấy nhất ở Influencer, Nhạc Sĩ và Anime.

44 | 7%

397 | 6%

9690 | 6%

3504 | 6%

123 | 6%

39749 | 6%

86 | 6%

30547 | 6%

164 | 6%

929 | 5%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY